Skip to main content

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ (Energy cysts)

Κατά τηv κλινική μας πρακτική, πολλές φορές διαπιστώνουμε πως ένας παλιός τραυματισμός συνεχίζει να προκαλεί δυσλειτουργία σε μια περιοχή του σώματος, αρκετό καιρό μετά την αποκατάσταση της δομικής βλάβης που είχε προκληθεί.

Παράδοξο θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, αλλά ο Dr Upledger, μαζί με τον βιοφυσικό Dr Zvi Karmi, ανακάλυψαν -στα τέλη της δεκαετίας του 1970- ότι το σώμα μπορεί να διατηρεί τα "αποτυπώματα" ενός τραύματος. Τα αποτυπώματα, τα οποία μπορεί να εμπεριέχουν και το συναισθηματικό φόντο που προκλήθηκε κατά τη light trail fireball διάρκεια του τραυματισμού, αφήνουν ένα "υπόλοιπο" ενσωματωμένο στο σώμα. Αυτές τις περιοχές περιορισμού ή ενεργειακής αποδιοργάνωσης τις ονόμασαν "ενεργειακές κύστες". Ο Dr. Upledger, εμπνευστής και θεμελιωτής της Κρανιοϊερής Θεραπείας, αναφέρει πως η σύλληψη της ιδέας της Ενεργειακής Κύστης, έγινε κατά την περίοδο που εργαζόταν ως καθηγητής στο Michigan State University College of Osteopathic Medicine, σε συνεργασία με τους: Drs Zvi Karni (biophysics, biological engineering) και Ernest Retzlaff (neurophysiology). Σημαντική ήταν, επίσης, η συμβολή των: Drs Fred Becker (anatomy), Jon Kabara (biochemistry), David McConnell (psychology, biochemistry), και Irwin M. Korr (physiology). Ο όρος "ενεργειακή κύστη" οφείλεται στον Elmer Green (Director of the Menninger Foundationin Topeka, Kansas) ο οποίος συμμετείχε σε ένα από τα σεμινάρια του Dr. Upledger. Η ενεργειακή κύστη ως φαινόμενο είναι ένα δημιούργημα της φαντασίας τους, που όμως μπορεί να περιέχει αντικειμενική αλήθεια.

energy cysts.1Ας δούμε, πιο αναλυτικά, τι ακριβώς αυτό σημαίνει. Όταν συμβεί ένα ατύχημα, η κινητική ενέργεια που προκαλείται λόγω του τραυματισμού, διεισδύει στο σώμα. Γνωρίζουμε από τους νόμους της θερμοδυναμικής ότι η ενέργεια δεν δημιουργείται, ούτε καταστρέφεται. Επίσης, μας λένε ότι η φυσική ροπή των ατόμων, των μορίων και της ενέργειας είναι προς την αποδιοργάνωση. Όταν αυτή η ενέργεenergy cysts02ια του τραυματισμού διεισδύει στο σώμα, το βάθος διείσδυσης εξαρτάται από τη δύναμη του τραυματισμού, σε συνάρτηση με την πυκνότητα του ιστού. Σε ένα χτύπημα στο πόδι, ή στον αστράγαλο η ενέργεια του τραυματισμού μπορεί να διεισδύσει μέσα στο πόδι σε όλη τη διαδρομή με κατεύθυνση προς τη λεκάνη. Μόλις φτάσει το βάθος της μέγιστης δυνατής διείσδυσης, σταματά και αποτελεί μια τοπική "μπάλα" ενέργειας που υπό κανονικές συνθήκες δεν ανήκει σε αυτή την περιοχή. Αν το σώμα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη δυσλειτουργία που προκύπτει, η εισβολή της «ενέργειας του τραυματισμού» μπορεί να εξανεμιστεί, ώστε να ακολουθήσει η φυσιολογική επούλωση. Αλλά αν το σώμα δεν είναι σε θέση να εξανεμίσει αυτή την ενέργεια, τότε συμπιέζεται σε μια όλο και μικρότερη σφαίρα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που προκαλεί στον ιστό της περιοχής. Όσο πιο μαζεμένη και εντοπισμένη γίνεται, τόσο η αποδιοργάνωση σε αυτή τη σφαίρα ενέργειας αυξάνεται, έως ότου μετατραπεί σε αυτό που ονόμασαν «κύστη ενέργειας». Η ύπαρξή της αποτελεί ένα εμπόδιο στη μετάδοση των ηλεκτρικών ερεθισμάτων μέσω των ιστών του σώματος στη συγκεκριμένη περιοχή, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία περιοχή με αυξημένη εντροπία στο σώμα. Ο όρος εντροπία, όπως περιγράφεται από τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, σημαίνει ότι η ενέργεια μεταπίπτει από οργανωμένη κατάσταση σε ανοργάνωτη. Η περιοχή είναι ζεστή και υπολειτουργεί. Το σώμα διαθέτει μια σημαντική προσαρμοστική ικανότητα και μπορεί να προσαρμοστεί στην παρουσία της κύστης ενέργειας. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, το σώμα χρειάζεται να διαθέτει επιπλέον ενέργεια για να συνεχίσει προσαρμόζεται στην ύπαρξη της κύστης και να εκτελεί παράλληλα τις καθημερινές λειτουργίες του. Καθώς τα χρόνια περνούν και το σώμα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, μπορεί να επέλθει η προσαρμοστική εξάντληση και να χάσει την ικανότητά του να προσαρμόζεται. Τότε είναι που τα συμπτώματα και οι δυσλειτουργίες αρχίζουν να εμφανίζονται, οπότε γίνεται δύσκολο για τον ασθενή να τα αγνοήσει και υποχρεώνεται να αναζητήσει βοήθεια.

Κρανιοϊερή Θεραπεία

Η  τεχνική της Κρανιοϊερής Θεραπείας που ονομάζεται "Απελευθέρωση Κύστης Ενέργειας" μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ενθάρρυνση του σώματος να απελευθερώσει την μπλοκαρισμένη ενέργεια και να επιταχύνει την πλήρη ανάκαμψη. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, κάποιες φορές, το a girl receiving cst treatmentσώμα θα επιστρέψει «αυθόρμητα» στη θέση που βρισκόταν όταν υπέστη τον τραυματισμό για πρώτη φορά. Τότε ο θεραπευτής μπορεί να αισθάνεται τους ιστούς να χαλαρώνουν και να απελευθερώνονται από την "κύστη ενέργειας" με την έκλυση θερμότητας. Στη συνέχεια, ο οργανισμός είναι ελεύθερος να επιστρέψει πλήρως στα βέλτιστα επίπεδα λειτουργίας του. Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την δυνατότητα του σώματος να εξανεμίσει την επιπλέον ενέργεια, ή που συμβάλλουν ώστε να δημιουργηθεί ενεργειακή κύστη είναι:

  1. Η ποσότητα της ενέργειας μπορεί να υπερνικήσει την δυνατότητα του σώματος για αντίσταση,
  2. Η ύπαρξη προηγούμενων τραυματισμών στην ίδια περιοχή του σώματος, η οποία μειώνει την ικανότητα του σώματος να εξανεμίσει την επιπλέον ενέργεια,
  3. Η συναισθηματική κατάσταση του ασθενή την ώρα του τραυματισμού, καθώς θυμός, φόβος, ενοχή, ή άλλα αρνητικά συναισθήματα ελαττώνουν την ικανότητα αντίδρασης του σώματος. Αντίθετα, μόλις τα συναισθήματα αυτά εντοπισθούν και απελευθερωθούν, η σωματική δυσλειτουργία, που οφείλεται στην ενεργειακή κύστη και τα συνωδά συμπτώματα, υποχωρεί, 
  4. Η περιοχή όπου αναπτύσσεται η ενεργειακή κύστη, καθώς από εκεί καθορίζεται το πόσο βαθιά η ενέργεια διεισδύει στο σώμα και προσδιορίζει το μέγεθος της δύναμης και την πυκνότητα των ιστών που την δέχονται. Η διείσδυση, για παράδειγμα, στα οστά είναι μικρότερη από ό,τι στα μαλακά μόρια,
  5. Ο χρόνος έναρξης της θεραπευτικής διαδικασίας προκειμένου να εξανεμιστεί η επιπλέον ενέργεια. Η θεραπευτική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, ενώ μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Θα πρέπει οι ενεργειακές κύστες να απελευθερώνονται; Ο Dr Upledger υποστηρίζει ότι πρέπει να απελευθερώνονται αφού πρώτα συνυπολογισθεί η συναισθηματική και ψυχική κατάσταση του ασθενή. Είναι έτοιμος ο ασθενής να βρεθεί αντιμέτωπος με τα συναισθήματα που εμπλέκονται στην διαδικασία απελευθέρωσης; Έχει ο θεραπευτής την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και εμπειρία να προχωρήσει σε αυτήν την διαδικασία; Αν ναι, τότε προχωρήστε. Η μεθοδολογία της απελευθέρωσης περιλαμβάνει ήπιες τεχνικές.

ΠΗΓΕΣ

http://www.iahe.com/images/pdf/Article_-_Energy_Cyst.pdf

http://www.massagetoday.com/mpacms/mt/article.php?id=10768

Τελευταία άρθρα