Skip to main content

ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

Στην οσφυαλγία και την ισχιαλγία, η πρώιμη έναρξη φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

back pain often occurs with employees Ο πόνος στη μέση θα επηρεάσει, κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους, σχεδόν το 80% των ενηλίκων, ενώ σε ποσοστό πάνω από το 10% μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία (2,3). Σε ποσοστό 18% των περιπτώσεων ο πόνος ακτινοβολεί στο πόδι, συνοδευόμενος από αισθητικές διαταραχές, εξαιτίας οσφυϊκής ριζοπάθειας (10).

Στο παρελθόν, οι φυσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις επικεντρώνονταν στην ανακούφιση του πόνου. Αυτός ο τρόπος παθητικής θεραπευτικής προσέγγισης απέδιδε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Αντίθετα, η πρώιμη έναρξη θεραπείας, επικεντρωμένη στη λειτουργική αποκατάσταση, αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική επιταχύνοντας την επιστροφή του ασθενή στην εργασία του (3). Η επίσκεψη του ασθενή στον φυσικοθεραπευτή είναι απαραίτητη, αλλά ο χρόνος που θα το επιλέξει είναι κρίσιμος. Μελέτη έχει δείξει ότι αν ο ασθενής με πόνο στη μέση επισκεφθεί φυσικοθεραπευτή στον πρώτο μήνα από την έναρξη των συμπτωμάτων του θα επιστρέψει στην εργασία του εντός 60 ημερών. Αν η επίσκεψη γίνει μετά από ένα μήνα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα απουσία από την εργασία του περισσότερο από 60 ημέρες. Έδειξε επίσης, ότι η έγκαιρη έναρξη της φυσικοθεραπείας μειώνει τον αριθμό επισκέψεων σε γιατρούς, μικρότερη διάρκεια των συμπτωμάτων, μικρότερη διάρκεια του περιορισμού στη λειτουργικότητα και ταχύτερη επιστροφή στην εργασία man suffering from back pain(5). Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι η έγκαιρη ενεργητική θεραπευτική παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιου πόνου σε ασθενείς με οξύ μυοσκελετικό πόνο (9). Επίσης, άλλη μελέτη έδειξε ότι η έγκαιρη έναρξη της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης είχε ως αποτέλεσμα μείωση κατά 60% του κόστους που σχετίζεται με την οσφυαλγία και την χρήση της υγειονομικής περίθαλψης (4). Ενώ αυτές οι μελέτες δείχνουν σημαντικό όφελος από την πρώιμη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, μερικές μελέτες δεν έδειξαν κανένα όφελος στην πρώιμη παρέμβαση. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί σε αυτά τα αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένου του μη συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου επίσκεψης, με τους ασθενείς να ξεκινούν θεραπεία οποτεδήποτε από 2 ημέρες έως 70 ημέρες μετά από την έναρξη των συμπτωμάτων (11).

Η έγκαιρη έναρξη θεραπευτικού προγράμματος σε περιπτώσεις ισχιαλγίας και οσφυϊκής ριζοπάθειας, σύμφωνα με μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι έχει παρόμοια οφέλη. Έχουν δηλαδή, μεγαλύτερη βελτίωση σε διάστημα παρακολούθησης έξη μηνών και ενός έτους (7). top view woman and man in physiotherapyΣε ασθενείς με οξεία οσφυϊκή ριζοπάθεια υπάρχουν μέτριες ενδείξεις για ανακούφιση των ασθενών με τη χρήση σπονδυλικής ανάταξης, ενώ είναι αποτελεσματική σε χρόνιες καταστάσεις (11). Η εφαρμογή της τεχνικής της στεγνής (ξηράς) βελόνας σε ασθενείς με οξεία οσφυϊκή ριζοπάθεια βελτιώνει το πόνο και την ουδό του πόνου (13). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι ασκήσεις σταθεροποίησης και η χρήση μηχανοθεραπείας προσφέρει ανακούφιση σε ασθενείς με οξεία οσφυϊκή ριζοπάθεια (8). Η σπονδυλική κινητοποίηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα συμπτώματα των ασθενών, αυξάνοντας τη λειτουργικότητα τους ελαχιστοποιώντας τον πόνο. Επίσης σημαντικό ρόλο έχει η εκπαίδευση των ασθενών για να προσαρμόσουν την καθημερινότητα τους προστατεύοντας τη σπονδυλική τους στήλη. Η ακινητοποίηση στο κρεβάτι πρέπει να αποφεύγεται, τόσο στη χαμηλή οσφυαλγία, όσο και στην οσφυϊκή ριζοπάθεια.  

Συμπεράσματα

Τα παραπάνω ευρήματα, δείχνουν ότι η έγκαιρη ενεργή θεραπευτική παρέμβαση για τον πόνο στη μέση έχει ως αποτέλεσμα: μειωμένα ιατρικά έξοδα, μειωμένη αναπηρία, μειωμένος κίνδυνος χρόνιου πόνου, λιγότερες ημέρες απουσίας από την εργασία. Η Χειροθεραπεία (Manual Therapy), βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα και περιορίζει την λειτουργική ανικανότητα του ασθενή.

Πηγές

1. Balagué F1, Mannion AF, Pellisé F, Cedraschi C. Non-specific low back pain. Lancet. 2012 Feb 4;379(9814):482-91.

2. Casiano VE, De NK. Back Pain. InStatPearls [Internet] 2019 Feb 24. StatPearls Pub[1]lishing. Available from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538173/ (last accessed 21.1.2020)

3. Cherkin DC, Deyo RA, Battie M, Street J, Barlow W. A comparison of physical therapy, chiropractic manipulation, and provision of an educational booklet for the treatment of patients with low back pain. N Engl J Med. 1998; 339:1021–1029.

4. Childs, J.D., Fritz, J.M., Wu, S.S. et al. Implications of early and guideline adherent physical therapy for low back pain on utilization and costs. BMC Health Serv Res 15, 150 (2015). https://doi.org/10.1186/s12913-015-0830-3

5. Ehrmann-Feldman D, Rossignol M, Abenhaim L, Gobeille D. Physician referral physical therapy in a cohort of workers compensated for low back pain. Phys Ther. 1996; 76:151–157.

6. Farny Juliana et al.; Anatomy of the posterior approach to the lumbar plexus block; Cana[1]dian Journal of Anaesthesia; p 480-485; 1994

7. Fritz, Julie M., et al. “Physical Therapy Referral from Primary Care for Acute Back Pain With Sciatica.” Annals of Internal Medicine, Oct. 2020, doi: https://doi.org/10.7326/M20-4187.

8. Kennedy DJ et al. The role of core stabilization in lumbosacral radiculopathy. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2011 Feb

9. Linton SJ, Hellsing AL, Anderson D. A controlled study of the effects of an early intervention on acute musculoskeletal pain problems. Pain. 1993; 54:353–359.

10. O’Sullivan, P. and Lin, I. Acute low back pain Beyond drug therapies. Pain Management, Today, 2014, 1(1):8-14

11. Sinclair S, Hogg-Johnson S, Mondloch MV, Shields SA. The effectiveness of an early active intervention program for workers with soft-tissue injuries. Spine. 1997; 22:2919–2931.

12. Tarulli AW, Raynor EM. Lumbosacral radiculopathy. Neurol Clin 2007; 25(2): 387–405.

13. Winnie A. P. et al.; The inguinal paravascular technic of lumbar plexus anesthesia: the 3 in 1 block; Anesthesia & Analgesia; p989-996; 1973 LOE: 5

14. Zigenfus, Gary C. MSPT; Yin, Jiahong BS, PhD; Giang, Geneva M. MBA; Fogarty, W. Tom MD Effectiveness of Early Physical Therapy in the Treatment of Acute Low Back Musculoskeletal Disorders, Journal of Occupational and Environmental Medicine: Jan[1]uary 2000 - Volume 42 - Issue 1 - p 35

             

Τελευταία άρθρα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Πονοκέφαλος - Ημικρανίες

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η συστηματική πρόσληψη νερού συνδέεται με τη μείωση των επεισοδίων της ημικρανίας.

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Μυοσκελετικού Συστήματος

Οι μυοσκελετικές παθήσεις είναι υπεύθυνες για την αλλαγή στην ποιότητα της ζωής τών ασθενών. Πώς θα εξελιχθούν οι μυοσκελετικές διαταραχές έως το 2050;

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

Η διαταραχή τής στάσης μπορεί να θεωρηθεί ως θέμα των ιστών εξαιτίας τάσης, τραύματος, ή συνδρόμου καταπόνησης, αλλά, τελικά, είναι ενδεικτικό ανεπάρκειας στο λογισμικό -software- τού εγκεφάλου.

ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ (ΕΡΕΥΝΑ)
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Πονοκέφαλος - Ημικρανίες

Η αντιμετώπιση της ημικρανίας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί τόσο τους ασθενείς, όσο και τους επιστήμονες υγείας.

ΟΣΤΕΟΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μια σύνθεση βιολογικών, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η εμβάθυνση στην επιστημονική κατανόηση της νόσου είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

Στην οσφυαλγία και την ισχιαλγία, η πρώιμη έναρξη φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ - Ανασκόπηση
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σύνδρομο Θωρακικής εξόδου

Το σύνδρομο θωρακικής εξόδου είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κλινικές καταστάσεις στην ιατρική. 

Η ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

Οι επιπτώσεις από την δύναμη της βαρύτητας είναι συνδεδεμένες με τις αλλαγές στην ευθυγράμμιση του σκελετού και την εμφάνιση του πόνου. Η σωστή λειτουργία τού εγκεφάλου μάς προφυλάσσει, για άλλη μια φορά!

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Πληροφορίες για τον Εγκέφαλο

Η γνώση είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη κοινωνία. Σε αντίθεση με τους προγόνους μας, ο κόσμος μας εκτιμά τη διανοητική ικανότητα πολύ περισσότερο από τη σωματική ικανότητα και έτσι η ανάγκη απόκτησης γνώσεων είναι πλέον ύψιστης σημασίας.

TENSEGRITY: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΡΘΡΩΠΟ
| Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

Τα φορτία και οι δυνάμεις συμπίεσης που δέχεται το σώμα, κατανέμονται ομοιόμορφα χάρη στο δυναμικό σύστημα tensegrity αντιβαρυτικής τάσης. Αυτό το μοντέλο θέλει τη θέση και τη στάση των οστών να εξαρτώνται κυρίως από την ισορροπία μεταξύ των μαλακών ιστών, αποδυναμώνοντας οποιαδήποτε χειρισμό ανάταξης για την επαναφορά της σωστής "ευθυγράμμισης".