Skip to main content

Ο εξοπλισμός μας

ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ με εξειδικευμένο εξοπλισμό για καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα!
Active Therapeutic Movement (ATM2)

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το μηχάνημα ΑΤΜ2 στοχεύει στην επαναφορά των κινήσεων του ασθενούς σε φυσιολογικό εύρος κίνησης. Πρόκειται για μια σειρά νευρομυϊκών ασκήσεων, που εκτελούνται για να επιφέρουν άμεση ελάττωση του πόνου, αύξηση του εύρους κίνησης και βελτίωση στην ποιότητα της κίνησης.


Tecar

BTL-6000 TR-THERAPY (TECAR)

Χρήση στοχευμένης ραδιοσυχνότητας με στόχο μη θερμική ή θερμική επίδραση στους προς θεραπεία ιστούς

ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Βασίζονται στη διέλευση του ρεύματος μέσα από τον ιστόΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

 • Αντιμετώπιση φλεγμονής στην οξεία φάση - οιδήματα
 • Ενισχύει την διαδικασία επούλωσης

ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Βασίζονται στη παραγωγή θερμότητας

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

 • Μετα-τραυματικές καταστάσεις (ρήξεις μυών – τενόντων)
 • Μυϊκή χαλάρωση (υπερτονία)
 • Αναλγησία
 • Θεραπεία απελευθέρωσης Trigger Points
 • Βελτίωση της μυϊκής ελαστικότητας

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Εξωσωματικά ωστικά κύματα ήχου - Κρουστικός Υπέρηχος

Ο ρόλος του είναι ελεγχόμενα να διεγείρει τον ιστό, ώστε να ενεργοποιήσει την αναγέννηση του.

Η εφαρμογή του Εξωσωματικού Ωστικού Κύματος Ήχου (ESWT), ασκεί μέσω μηχανικής δύναμης, πίεση και τάση στον τραυματισμένο ιστό με αποτέλεσμα:

 • Αύξηση της διαπερατότητας των κυτταρικών μεμβρανών
 • Αύξηση της μικροσκοπικής κυκλοφορίας του αίματος και του μεταβολισμού προς τους υπό θεραπεία ιστούς

Οι δυο προηγούμενοι μηχανισμοί:  

 • Προάγουν την επούλωση των ιστών
 • Διαλύουν παθολογικά αποθέματα ασβεστοποίησης

Τα κρουστικά κύματα χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστων σε χρόνιες μυϊκές και τενόντιες διαταραχές. Εφαρμόζεται στην υποξεία ή τη χρόνια φάση, όχι στην οξεία φάση. Είναι αποτελεσματική θεραπεία σε περιπτώσεις καθυστέρησης της διαδικασίας επούλωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη πως ο στόχος μας είναι να προκαλέσουμε αντίδραση επούλωσης, ο ασθενής δεν πρέπει να λαμβάνει αντιφλεγμονώδη αγωγή, καθώς αυτή διακόπτει τη διαδικασία επούλωσης.


Continuous Passive Movement (CPM)

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ

Για την αποκατάσταση του εύρους κίνησης και της λειτουργικότητας στην άρθρωση του ώμου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρθρωση του ώμου θεωρείται η άρθρωση των μαλακών μορίων (μυών και συνδέσμων) είναι καθοριστικής σημασίας για την θεραπευτική προσέγγιση η αποκατάσταση του έυρους κίνησης της άρθρωσης. Σημαντικό βοήθημα αποτελεί το Μηχάνημα Παθητικής Κινητοποίησης του Ώμου (CPM). 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ»

Αποτέλεσμα ενός τραυματισμού ή κάποιας επώδυνης κατάστασης είναι η διαταραχή της ιδιοδεκτικότητας και της κιναισθησίας του ασθενή.

Η ιδιοδεκτικότητα είναι μια «εσωτερική αίσθηση» (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα), ενώ η κιναισθητική ικανότητα μια «εξωτερική αίσθηση» (το σώμα σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο).

Ωστόσο, οι δύο «αισθήσεις» συνεργάζονται και η μία επηρεάζει άμεσα την άλλη.

Η επανεκπαίδευση αυτών των ικανοτήτων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ -ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η ανάλυση της βάδισης, μέσω του συστήματος COMEX, με την χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και χιλιάδες αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις, καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων, επιτρέποντας την πλήρη και συγκριτική ανάλυση της δομής του ποδιού, των σημείων πίεσης στο έδαφος, τις βιομηχανικές μεταβολές, καθώς και την κίνηση της γραμμής της βαρύτητας κατά την διάρκεια της βάδισης.


ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ

BIOFEEDBACK

Συσκευή υψηλής τεχνολογίας που μετρά και παρακολουθεί τις σωματικές λειτουργίες. Ανά δευτερόλεπτο, δίνει πληροφόρηση στον χρήστη για την συγκεκριμένη φυσιολογική λειτουργία, που είναι υπό τον έλεγχο του νευρικού συστήματος αλλά δεν γίνεται απόλυτα ή εύκολα αντιληπτή από αυτόν. Δεν πρόκειται για κάποια θεραπευτική διαδικασία, αλλά περισσότερο για μια εκπαίδευση στην βελτίωση ή τον έλεγχο των ικανοτήτων του σώματος ή της σκέψης.

 

Biomech – Joint Mobility

Συσκευή υψηλής τεχνολογίας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, που μετρά το εύρος κίνησης όλων των αρθρώσεων του σώματος με απόλυτη ακρίβεια. Χρησιμεύει τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης, όσο και στον έλεγχο της τελικής έκβασης του θεραπευτικού προγράμματος. 


ΠΑΛΜΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΠΑΛΜΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Με εξειδικευμένο εξοπλισμό!