Skip to main content

Αφορμή για να γράψω αυτό το βιβλίο αποτέλεσε το ομότιτλο εργαστηριακό μάθημα που διοργάνωσε η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας. Σκοπός τού μαθήματος ήταν να ενημερωθούν οι φυσικοθεραπευτές για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά δυσλειτουργίες τής άτλαντο-ινιακής ένωσης. Η ιδέα, όμως, να ασχοληθώ με αυτή την εξαιρετικά σημαντική περιοχή, βασάνιζε καιρό τη σκέψη μου, ακριβώς γιατί θεωρώ την περιοχή τής άτλαντο-ινιακής ένωσης σημαντικό κόμβο για την συνολική υγεία τού ατόμου. Την άποψη αυτή θέλησα να την μεταφέρω τεκμηριωμένα και σε αυτό το βιβλίο και παράλληλα να αξιοποιήσω  την ευκαιρία να χαράξω ένα περίγραμμα της έννοιας «Φυσικοθεραπεία με ολιστική προσέγγιση». Την ανάγκη, δηλαδή, του θεραπευτή να διευρύνει τον θεραπευτικό του ορίζοντα, να αντιληφθεί ότι η συμπτωματολογία τού ασθενή στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από την κορυφή του παγόβουνου. 

      Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, MSc

Στόχος

Ο θεραπευτής εργαζόμενος απλά και μόνο με στόχο να ανακουφίσει τον ασθενή του από τα συμπτώματα δεν θα έχει παρά μόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αν τα έχει και αυτά. Η προσοχή του, επομένως, πρέπει να εστιάζεται στην αναζήτηση του μηχανισμού που οδηγεί στην συμπτωματολογία του ασθενή και αφού αντιληφθεί τον μηχανισμό, να σχεδιάζει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση συνδυασμού επιβαρυντικών παραγόντων που έχουν οδηγήσει τον ασθενή στο να αναζητήσει την βοήθειά του. Στο πλαίσιο αυτό, ο θεραπευτής ενδεχομένως θα χρειαστεί να εργαστεί και σε περιοχές απομακρυσμένες από την περιοχή για την οποία παραπονιέται ο ασθενής, γνωρίζοντας ότι οι χειρισμοί του έχουν τη δυναμική να επηρεάσουν τη συνολική λειτουργία τού οργανισμού.

Τρόπος Σκέψης

Πόσο εύκολο είναι, όμως,  για τον θεραπευτή να κάνει στροφή στον τρόπο σκέψης του; Στην πραγματικότητα πρέπει να απομακρυνθεί από το κυρίαρχο Βιοϊατρικό μοντέλο και να εξελιχθεί διευρύνοντας τη σκέψη του μέσω της γνώσης και  υιοθετώντας το Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Είναι συνηθισμένο όταν ο ασθενής προσέρχεται για θεραπεία να ζητά από τον θεραπευτή να του εξηγεί - προσδιορίζει την αιτία που προξένησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά και ο θεραπευτής, μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης που έχει διδαχθεί, αναζητά το αίτιο. Όμως για τα προβλήματα του ασθενή σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία αιτία. Τις περισσότερες φορές εργαζόμαστε σε μακροχρόνια πρότυπα δυσλειτουργίας και προσαρμογών.

e-book

Διαβάστε δωρεάν το βιβλίο

Οι θεραπευτές που εστιάζουν στη θεραπευτική προσέγγιση πνεύμα/σώμα (mind/body) φιλοδοξούν να είναι ο καταλύτης στην σύζευξη του ατόμου με το περιβάλλον (κόσμο). Δηλαδή είναι εκείνοι που θα διευκολύνουν το άτομο να εξελιχθεί, όταν η προσαρμοστική του ικανότητα εξαντλείται.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Ο στόχος στην προσπάθειά μας για αποκατάσταση είναι η συνεργασία με το νευρικό σύστημα του ασθενή που θα επιτρέψει στο σώμα να κάνει αλλαγές, διευκολύνοντας την απελευθέρωση περιορισμών και ενισχύοντας, μέσω ήπιων χειρισμών, τη λειτουργικότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Πρωταρχικός θεραπευτικός στόχος είναι η αφύπνιση της σύνδεσης/ επικοινωνίας εγκέφαλου και σώματος, κυρίως σε τμήματα της σπονδυλικής στήλης όπου η κινητική επίγνωση έχει διαταραχθεί λόγω έντασης, τραύματος, ή κακής στάσης. Οι ασθενείς πρέπει να κατανοήσουν ότι ο εγκέφαλος είναι ο καλύτερος φίλος τους και ότι ο πόνος υπάρχει για να προστατεύει το σώμα από περαιτέρω προσβολές. Είναι δελεαστικό, αλλά αντιπαραγωγικό να λέμε στους ασθενείς ότι ο πόνος τους οφείλεται σε μυϊκό σπασμό, σε σημεία πυροδότησης, ή σε οστά που δεν είναι στη θέση τους. Οι ασθενείς πρέπει απλώς να κατανοήσουν, να εμπιστευθούν και να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές μέρος και ότι όλα είναι εντάξει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις Διεθνείς Συμβάσεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική, ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.
ISBN: 978-618-00-5068-4