ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ TRIGGER POINTS

Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι γυναίκες με χρόνιο πόνο στον αυχένα, λόγω ύπαρξης μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης πόνου (trigger point) στον τραπεζοειδή μου, παρουσίασαν σημαντική μείωση του πόνου μετά από τέσσερις ισχαιμικές πιέσεις 30 δευτερολέπτων σε αυτό.

 

trigger point trapezious

triggerpoints5Η έρευνα διαπίστωσε ότι η άσκηση πίεσης σε αυτά τα σημεία είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της δραστηριότητας του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, σημαντική μείωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και αντίστοιχη σημαντική μείωση της αιμοδυναμικής δραστηριότητας του προμετωπιαίου φλοιού.

Η μελέτη, "Compression at myofascial trigger point on chronic neck pain provides pain relief through the prefrontal cortex and autonomic nervous system: a pilot study" - «Η συμπίεση στο μυοπεριτονιακό σημείο πυροδότησης πόνου σε χρόνιο πόνο στον αυχένα παρέχει ανακούφιση του πόνου μέσω του προμετωπιαίου φλοιού και του αυτόνομου νευρικού συστήματος: μία πιλοτική μελέτη», περιελάμβανε 21 γυναίκες με χρόνιο πόνο στον αυχένα.

Οι ένα δυνάμει συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν από έναν κλινικό ιατρό και συμπεριελήφθησαν στη μελέτη εάν είχαν παρουσιάσει πόνο στον αυχένα για τρεις ή περισσότερους μήνες και εμφάνιζαν «μια ψηλαφητή ζώνη τάσης ή σκληρά οζίδια στον άνω τραπεζοειδή μυ καθώς και μυοσκελετικό πόνο που να προέρχεται από μια καλά εντοπισμένη περιοχή στην ψηλαφητή ζώνη τάσης».

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, στη μια ομάδα εφαρμόστηκε ισχαιμική πίεση στο μυοπεριτονιακό σημείο πυροδότησης πόνου, στην άλλη ισχαιμική πίεση σε τυχαίο σημείο.

triggerpoints4Στην πράξη, εφαρμόστηκε για 30 δευτερόλεπτα ισχαιμική πίεση είτε στα πραγματικά σημεία πυροδότησης πόνου, είτε στα τυχαία, στον τραπεζοειδή μυ των συμμετεχόντων, τέσσερις φορές στη σειρά, με διάλειμμα δυο λεπτών μεταξύ των εφαρμογών.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η συμπίεση συνίστατο σε "σταθερή βαθιά πίεση από τον αντίχειρα" με ένταση κατά το ήμισυ μεταξύ του ορίου πόνου πίεσης κάθε ατόμου και του μέγιστου ανεκτού επιπέδου του πόνου.

Τα βασικά ζητούμενα της μελέτης αυτής ήταν, ο υποκειμενικός πόνος, η προμετωπιαία αιμοδυναμική δραστηριότητα, η οποία μετρήθηκε χρησιμοποιώντας εγγύς της υπερύθρου φασματοσκοπία και της δραστηριότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος, με βάση την μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας, η οποία καταγράφηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν μια σημαντική μείωση του υποκειμενικού πόνου μεταξύ των ατόμων στην ομάδα συμπίεσης του πραγματικού μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης του πόνου, σε σύγκριση με την ομάδα συμπίεσης του τυχαία επιλεγμένου σημείου.

Η μελέτη έδειξε επίσης σημαντική μείωση της προμετωπιαίας αιμοδυναμικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των ισχαιμικών συμπιέσεων του πραγματικού μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης του πόνου, σε σύγκριση με την ομάδα συμπίεσης του τυχαία επιλεγμένου σημείου..

Επιπλέον, υπήρξε μια σημαντική αύξηση των παραμέτρων μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας, που σχετίζονται με παρασυμπαθητική δραστηριότητα και σημαντική μείωση των παραμέτρων της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας που σχετίζονται με τη συμπαθητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των ισχαιμικών συμπιέσεων του πραγματικού μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης του πόνου, σε σύγκριση με την ομάδα συμπίεσης του τυχαία επιλεγμένου σημείου.

Οι συντάκτες της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα: «Μαζί με προηγούμενες μελέτες που επισημαίνουν το ρόλο της συμπαθητική δραστηριότητα στην επιδείνωση του χρόνιου πόνου, τα παρόντα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η ισχαιμική συμπίεση [του μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης πόνου] στην περιοχή του αυχένα, μεταβάλλει τη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μέσω του προμετωπιαίου φλοιού, για να επιτευχθεί μείωση του υποκειμενικού πόνου».

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:

Yoshiki Morikawa, Kouich Takamoto, Hiroshi Nishimaru, Toru Taguchi, Susumu Urakawa, Shigekazu Sakai, Taketoshi Ono and Hisao Nishijo.

ΠΗΓΗ:

System Emotional Science and Department of Judo Neurophysiotherapy, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan. Originally published online in April 2017 in Frontiers in Neuroscience.

Τελευταία άρθρα

 • ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Αυχενική κεφαλαλγία/πονοκέφαλος χαρακτηρίζεται ο πόνος που έχει προέλευση από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Ο πόνος ξεκινά από τον αυχένα και το πίσω μέρος του κεφαλιού και ακτινοβολεί προς τα εμπρός. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις ημικρανίες και τις άλλες μορφές πονοκεφάλου, καθώς πρόκειται για δευτερογενή πόνο, πόνο δηλαδή που προέρχεται από μια υποκείμενη πάθηση.  

 • Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Το κεφάλι είναι σημαντικό στοιχείο της βιοκινητικής αλυσίδας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, πρέπει να βρίσκεται κατά μήκος της μέσης γραμμής τού σώματος. Εξαιτίας της θέσης του, αλλά και του γεγονότος ότι αποτελεί περίπου του 6% του συνολικού βάρους του σώματος, πολλοί συγγραφείς πιστεύουν ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργία του.

 • ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΑΥΧΕΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

  ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΑΥΧΕΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Ένα συνηθισμένο σύμπτωμα για το οποίο συχνά οι ασθενείς παραπονούνται και αναζητούν βοήθεια είναι ο «δύσκαμπτος αυχένας». Αυτός ο άτυπος όρος μπορεί να αναφέρεται σε συμπτώματα που κυμαίνονται από την γενική δυσκαμψία της αυχενικής μοίρας τής σπονδυλικής στήλης, έως την ακινητοποίηση και τον οξύ πόνο, ή  μπορεί να αναφέρεται σε πόνο που ακτινοβολεί στο άνω άκρο και περιορίζει την ικανότητα στροφής τού κεφαλιού σε μια ή περισσότερες κατευθύνσεις.

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ένας  πεπλατυσμένος δίσκος, που βρίσκεται ανάμεσα στα σώματα των σπονδύλων. Αποτελείται από τον πηκτοειδή πυρήνα στο κέντρο του ως το ζελατινοειδές και εύπλαστο μέρος και τον ινώδη δακτύλιο που τον περιβάλει συγκρατώντας τον στην θέση του, είναι το πιο σκληρό και ινώδες  μέρος. 

 • ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΚΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΚΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ο πόνος στην μέση είναι ένα πρόβλημα που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν παύει ποτέ να είναι επίκαιρο. Σύμφωνα με το National Center for Health Statistics (U.S.A.), περίπου ένας στους τέσσερεις ενήλικες αναφέρει ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κρίση πόνου στη μέση που διήρκησε τουλάχιστον μια ημέρα, ενώ το 25% των ενηλίκων που ερωτήθηκαν ανάφεραν ότι τους προηγούμενους τρεις μήνες είχαν παρουσιάσει πόνο στη μέση.

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Κάτω άκρα

  Σε ασθενείς με πόνο στην έξω επιφάνεια του γόνατος μπορεί να εμπλέκεται η αρθρική ένωση κνήμης και περόνης. Μια από τις βασικές λειτουργίες της αρθρικής ένωσης κνήμης – περόνης είναι να αποτρέπει τις στροφικές τάσεις τού άκρου ποδιού κατά την βάδιση.

 • ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Σε ασθενείς με πρωτοπαθή παγωμένο ώμο συνηθισμένες επιλογές αποκατάστασης είναι η κινητοποίηση υπό αναισθησία και η αρθροσκοπική απελευθέρωση της κάψας, παρόλο που είναι δαπανηρές επεμβατικές θεραπείες και η αποτελεσματικότητά τους παραμένει αβέβαιη.

 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Με τον όρο «σύνδρομο πρόσκρουσης στον ώμο» περιγραφεται ο ερεθισμός και η φλεγμονή των τενόντων του στροφικού πετάλου καθώς διέρχονται από τον υποακρωμιακό χώρο, με αποτέλεσμα πόνο, αδυναμία και μειωμένο εύρος κίνησης στην περιοχή του ώμου.

 • ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ

  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Η μελέτη της "οσφυαλγίας των αστροναυτών" είναι ικανή να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της οσφυαλγίας στη Γη!

 • ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ    (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ    (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Πονοκέφαλος - Ημικρανίες

  Συχνότητα πόνου στον αυχένα σε σχέση με την ημικρανία και τον πονοκέφαλο τάσης: μια πληθυσμιακή μελέτη  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 262 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.