ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΙΣΤΟΥ, ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Τουλάχιστον δυο δεκαετίες γνωρίζουμε πως σε καταστάσεις χρόνιου πόνου, υπάρχει ανακολουθία στην κλινική απεικόνιση μεταξύ της βλάβης ιστού που βλέπουμε και στην συμπτωματολογία του ασθενή. Δηλαδή ενδέχεται στην κλινική απεικόνιση ο ασθενής να φαίνεται με βαριά οστεοαρθρίτιδα χωρίς να πονά ή να εμφανίζει μια εντελώς φυσιολογική ακτινογραφία με έντονο πόνο. 

Εντούτοις, οι κλινική απεικόνιση συχνά ερμηνεύεται ως αιτία πόνου, οδηγώντας σε ιατρικές και χειρουργικές παρεμβάσεις. Έτσι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι συχνά δεν είναι αποτελεσματικές στη μείωση των συμπτωμάτων. Τουλάχιστον δυο δεκαετίες γνωρίζουμε πως σε καταστάσεις χρόνιου πόνου, υπάρχει ανακολουθία στην κλινική απεικόνιση μεταξύ της βλάβης ιστού που βλέπουμε και στην συμπτωματολογία του ασθενή. Δηλαδή ενδέχεται στην κλινική απεικόνιση ο ασθενής να φαίνεται με βαριά οστεοαρθρίτιδα χωρίς να πονά ή να εμφανίζει μια εντελώς φυσιολογική ακτινογραφία με έντονο πόνο. Εντούτοις, οι κλινική απεικόνιση συχνά ερμηνεύεται ως αιτία πόνου, οδηγώντας σε ιατρικές και χειρουργικές παρεμβάσεις. Έτσι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι συχνά δεν είναι αποτελεσματικές στη μείωση των συμπτωμάτων.

Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ανησυχίας για υπέρ-διάγνωση, πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση 63 μελετών σε 5.397 εντελώς ασυμπτωματικών ατόμων, χωρίς προηγούμενο τραυματισμό στα γόνατα, αποκάλυψε ότι τα ευρήματα σχετικά με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, που διαπιστώθηκαν με μαγνητική τομογραφία (MRI), δηλαδή φθορά του χόνδρου, ρήξη μηνίσκου και οστεόφυτα, ήταν συνηθισμένα (ποσοστό πάνω από 60% στις ηλικίες άνω των 60 ετών). Η ύπαρξη τους αντί να συνδέεται με τον πόνο, ήταν στενά συνδεδεμένη με την ηλικία. Στη πραγματικότητα η πλειοψηφία αυτών των ευρημάτων, όταν αξιολογούνται κλινικά, πρέπει να θεωρούνται ως ένα φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, σαν ρυτίδες στο δέρμα, όπου συνήθως δεν απαιτείται «επιδιόρθωση».

OA STAGEΚάποιος μπορεί να ισχυριστεί την αντίστροφη σχέση, ότι η παρουσία πόνου μπορεί να προβλέπει την επιδείνωση της οστεοαρθρίτιδας. Παραδόξως, αυτή η θεωρία διαψεύστηκε σε πρόσφατη διαχρονική μελέτη, όπου επανεξετάστηκαν με απεικονιστικές μέθοδοι ασθενείς 15 και 20 χρόνια μετά από χειρουργική αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Δεν διαπιστώθηκε ότι η παρουσία επίμονου επιγονατιδικού πόνου, τα χρόνια μετά την επέμβαση, συνδέεται με σημαντική επιδείνωση στην επιγονατιδομηριαία οστεοαρθρίτιδα.

Γνωρίζουμε ότι ο πόνος και η σχετική αναπηρία θα οδηγήσει τους ασθενείς σε αναζήτηση βοήθειας. Ο πόνος που προκαλείται από μηχανικό ερέθισμα, από βιολογικής άποψης, συχνά θεωρείται πως υποδεικνύει επιζήμια φόρτιση των ιστών. Αυτή η αντίληψη οδηγεί σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην «αποφόρτιση» για πρόληψη τραυματισμού ή εκφυλισμού. Στο πλαίσιο όμως του μυοσκελετικού πόνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα για την υγεία των ιστών. Για παράδειγμα, σε νεαρούς ενήλικες μετά από οξύ τραυματισμό στο γόνατο, που θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πρώιμης οστεοαρθρίτιδας του γόνατος, αυτοί που όντως εμφάνισαν οστεοαρθρίτιδα, βρέθηκε να είναι εκείνοι που περπατούσαν με μικρότερες δυνάμεις επαφής γόνατος (2,10 χ σωματικού βάρους), σε σχέση με εκείνους που δεν εμφάνισαν (2,89 χ σωματικού βάρους). Επιπλέον, το ένα τρίτο των εφήβων που εμφανίζουν επιγονατιδομηριαίο πόνο απασχολούνται σε καθιστική εργασία.

Η θεραπευτική προσέγγιση μέσω της μηχανοθεραπείας για ενίσχυση της επούλωσης/αναδιοργάνωσης των ιστών, παράλληλα με προοδευτική φόρτιση των ιστών μέσω ασκήσεων, μπορεί να έχει άμεση αισθητηριακή επίπτωση, δηλαδή βελτίωση του πόνου, μειώνοντας την ευαισθητοποίηση του νευρικού συστήματος. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κλινικές αλλαγές συμβαίνουν πέρα από την ανάλυση των απεικονιστικών μεθόδων και των μηχανικών ιδιοτήτων των ιστών.

exercises resistanceΟ πόνος μπορεί να επιμένει ακόμη και με ασφαλή φόρτιση. Ακόμη και όταν ο επίμονος πόνος εμφανίζει «μηχανική» συμπεριφορά, αυτό μπορεί να δηλώνει πρώιμη ή αχρείαστη προειδοποίηση, από ένα ευαισθητοποιημένο νευρικό σύστημα, παρά πραγματικό κίνδυνο για τους ιστούς. Για παράδειγμα ο επιγονατιδομηριαίος πόνος, συχνά αποδίδεται σε μηχανικά αίτια, επιδεινούμενος με τις δραστηριότητες που ασκούν μεγαλύτερα φορτία στο γόνατο, χαρακτηρίζεται από τοπική και εκτεταμένη υπεραλγησία, που υποδηλώνει έναν συνδυασμό από περιφερικό και κεντρικό μηχανισμό πρόκλησης πόνου. Επομένως στη θεραπευτική μας προσέγγιση, όσο αφορά τον πόνο, επιβάλλεται να σκεφτόμαστε πέρα από τα μηχανικά αποτελέσματα. Οι ασκήσεις με προοδευτικά αυξανόμενη φόρτιση, μπορούν να θεωρηθούν ως μια νεύρο-αισθητηριακή θεραπεία (εναρμονίζοντας την αισθαντικότητα και τον κινητικό έλεγχο), καθώς και συμπεριφορική θεραπεία (διαμόρφωση σκέψεων και συναισθημάτων που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του σώματος).

Ο πόνος δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο για την φόρτιση ιστών ή αρθρώσεων, αλλά να αποτελεί σημαντικό κλινικό στοιχείο στον προγραμματισμό του φορτίου που θα «προκαλέσει» το ευαισθητοποιημένο νευρικό σύστημα. Για παράδειγμα, σε χρόνιο πόνο στο γόνατο και το ισχίο, ένα πρόγραμμα προοδευτικής φόρτισης (ενδυνάμωση), έχει ως αποτέλεσμα αισθητικές προσαρμογές, που οδηγούν σε σημαντική μείωση των αναλαμπών του πόνου λόγω των ασκήσεων.

Ακόμη και σε περιπτώσεις τραυματισμού στην οξεία φάση, όπου η παραδοσιακή διαχείριση ήταν η ανάπαυση, οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν πλέον μετατοπιστεί και υποστηρίζουν την «προστασία και την βέλτιστη φόρτιση».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υπάρχει ανάγκη για εγρήγορση, αλλά όχι φόβο, στην προοδευτική φόρτιση σε άτομα με επίμονο μυοσκελετικό πόνο. Τα πιθανά οφέλη για το αισθητικό νευρικό σύστημα, τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τις μηχανικές ιδιότητες των ιστών, η ελαχιστοποίηση του εκφυλισμού και τα γενικά οφέλη για την υγεία συνολικά είναι πολύτιμα.

Πηγές


1] Thorlund JB, Juhl CB, Roos EM, Lohmander LS: Arthroscopic surgery for degenerative knee: systematic review and meta-analysis of benefits and harms. BMJ 2015, 350:h2747.

[2] Culvenor AG, Oiestad BE, Hart H, Stefanik JJ, Guermazi A, Crossley KM: Prevalence of knee osteoarthritis features on magnetic resonance imaging in asymptomatic uninjured adults: a systematic review and metaanalysis. British Journal of Sports Medicine 2018, epub ahead of print.

[3] Culvenor AG, Oiestad BE, Holm I, Gunderson R, Crossley KM, Risberg MA: Anterior knee pain following anterior cruciate ligament reconstruction does not increase the risk of patellofemoral osteoarthritis at 15- and 20-year follow-ups. Osteoarthritis & Cartilage 2017, 25:30-33.

[4] Wellsandt E, Gardinier ES, Manal K, Axe MJ, Buchanan TS, Snyder-Mackler L: Decreased knee joint loading associated with early knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament injury. American Journal of Sports Medicine 2016, 44:143-151.

[5] Rathleff MS, Vicenzino B, Van Middelkoop M, Graven-Nielsen T, Van Linschoten R, Holmich P, Thorborg K: Patellofemoral pain in adolescence and adulthood: same same, but different? Sports Medicine 2015, 45:1489-1495.

[6] Khan KM, Scott A: Mechanotherapy: how physical therapists' prescription of exercise promotes tissue repair. British Journal of Sports Medicine 2009, 43:247-251.

[7] Rio E, Kidgell D, Purdam C, Gaida J, Moseley GL, Pearce AJ, Cook K: Isometric exercise induces analgesia and reduces inhibition in patellar tendinopathy. British Journal of Sports Medicine 2015, 49:1277-1283.

[8] Rathleff MS, Roos EM, Olesen JL, Rasmussen S, Arendt-Nielsen L: Lower mechanical pressure pain thresholds in female adolescents with patellofemoral pain syndrome. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2013, 43:414-421.

[9] Sandal LF, Roos EM, Bogesvang SJ, Thorlund JB: Pain trajectory and exercise-induced pain flares during 8 weeks of neuromuscular exercise in individuals with knee and hip pain. Osteoarthritis & Cartilage 2016, 24:589-592.

[10] Bleakley CM, Glasgow P, MacAuley DC: PRICE needs updating, should we call the POLICE? 2012, 46:220-221.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Τελευταία άρθρα

 • ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Σε ασθενείς με πρωτοπαθή παγωμένο ώμο συνηθισμένες επιλογές αποκατάστασης είναι η κινητοποίηση υπό αναισθησία και η αρθροσκοπική απελευθέρωση της κάψας, παρόλο που είναι δαπανηρές επεμβατικές θεραπείες και η αποτελεσματικότητά τους παραμένει αβέβαιη.

 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Με τον όρο «σύνδρομο πρόσκρουσης στον ώμο» περιγραφεται ο ερεθισμός και η φλεγμονή των τενόντων του στροφικού πετάλου καθώς διέρχονται από τον υποακρωμιακό χώρο, με αποτέλεσμα πόνο, αδυναμία και μειωμένο εύρος κίνησης στην περιοχή του ώμου.

 • ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ

  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Η μελέτη της "οσφυαλγίας των αστροναυτών" είναι ικανή να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της οσφυαλγίας στη Γη!

 • ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ    (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ    (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Πονοκέφαλος - Ημικρανίες

  Συχνότητα πόνου στον αυχένα σε σχέση με την ημικρανία και τον πονοκέφαλο τάσης: μια πληθυσμιακή μελέτη

 • Physio - Νέος Ιστότοπος

  Physio - Νέος Ιστότοπος

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Με την πεποίθηση ότι ο ενημερωμένος ασθενής είναι εκείνος που μπορεί να αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό ρόλο στην αποκατάστασή του, προχωρήσαμε στην ανανέωση της ιστοσελίδας μας.

 • Συχνές ερωτήσεις για το Λεμφοίδημα

  Συχνές ερωτήσεις για το Λεμφοίδημα

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Συχνές ερωτήσεις

  Δευτεροπαθές λεμφοίδημα: Η εμφάνισή του είναι αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης για την αντιμετώπιση καρκίνου (βλάβη λεμφαγγείων, εκτομή λεμφαδένων), που επιδεινώνεται από την ακτινοθεραπεία. Υπάρχουν περιπτώσεις που το δευτεροπαθές λεμφοίδημα είναι αποτέλεσμα οξείας λοίμωξης από δάγκωμα ερπετού, ή  τσίμπημα μολυσμένου εντόμου.

 • «Λεμφοίδημα ως επιπλοκή των αρχικών χειρισμών και η αντιμετώπισή του»

  «Λεμφοίδημα ως επιπλοκή των αρχικών χειρισμών και η αντιμετώπισή του»

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Λεμφοίδημα

  Ο Φυσικοθεραπευτής Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, MSc ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο Συνέδριο με θέμα: «Καθ΄οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία», που διοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία «Καρκίνος, Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και την A' Παθολογική Ογκολογική κλινική Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Άγιος Σάββας" που διεξήχθη στις 13 και 14 Απριλίου 2018, στο ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα.

 • Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Δυνατότητες και όρια

  Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Δυνατότητες και όρια

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Φυσικοθεραπεία στη Μ.Ε.Θ.

  Στα περισσότερα νοσοκομεία των αναπτυγμένων χωρών, η Φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο ακριβής ρόλος που καλείται να παίξει η φυσικοθεραπεία προς όφελος των ασθενών της Μ.Ε.Θ. ποικίλει σημαντικά από μονάδα σε μονάδα.

 • Επιπλοκές του Λεμφαδενικού Καθαρισμού

  Επιπλοκές του Λεμφαδενικού Καθαρισμού

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Καρκίνος του Μαστού

  Οι επιπλοκές του λεμφαδενικού καθαρισμού μπορεί να είναι παροδικές ή μόνιμες.

 • Μαστεκτομή - Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης Λεμφοιδήματος - Αποκατάσταση

  Μαστεκτομή - Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης Λεμφοιδήματος - Αποκατάσταση

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Καρκίνος του Μαστού

  Μετά από μαστεκτομή δεν θα παρουσιάσουν όλες οι γυναίκες Λεμφοίδημα. Το είδος του χειρουργείου και η εν συνεχεία θεραπευτική αγωγή είναι καθοριστικός παράγοντας για την εμφάνιση του Λεμφοιδήματος.  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3742 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.