ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

(Μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή): Ποια η συγκριτική αποτελεσματικότητα στην ανάταξη της σπονδυλικής στήλης έναντι της σπονδυλικής κινητοποίησης, σε σχέση με εικονική θεραπεία (placebo), στη μείωση του πόνου και της αναπηρίας σε χρόνια χαμηλή οσφυαλγία, προσπαθεί να δώσει η παρακάτω τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή.

chronic low back pain

Επίδραση της σπονδυλικής ανάταξης και της σπονδυλικής κινητοποίησης σε νεαρούς ενήλικες με ήπιο έως μέτριο χρόνιο πόνο στη μέση. Μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή

 

August 5, 2020

Effect of Spinal Manipulative and Mobilization Therapies in Young Adults With Mild to Moderate Chronic Low Back PainA Randomized Clinical Trial

 


Η χαμηλή οσφυαλγία, είναι πολύ συνηθισμένη αιτία αναζήτησης ιατρικής βοήθειας. Η Χειροθεραπεία (Manual Therapy), είναι μια δημοφιλής θεραπευτική προσέγγιση, ωστόσο λίγες μελέτες συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών σπονδυλικής ανάταξης έναντι των τεχνικών σπονδυλικής κινητοποίησης.

Στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί συγκριτικά η αποτελεσματικότητα της σπονδυλικής ανάταξης έναντι της σπονδυλικής κινητοποίησης, σε σχέση με εικονική θεραπεία ( ψευδές κρύο laser) σε ομάδα νεαρών ενηλίκων με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία.

Σχεδιασμός – Μέθοδος

Αυτή η τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία, περιλάμβανε τρείς θεραπευτικές ομάδες και διεξήχθη στο Μυοσκελετικό και Νευρολογικό Ινστιτούτο του Ohio University. Από 4903 ενήλικες που αξιολογήθηκαν για να επιλεγούν, 4741 δεν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Τις προϋποθέσεις ένταξης πληρούσαν 162 ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία, που τυχαία τοποθετήθηκαν σε μια από τις τρείς ομάδες θεραπείας. Η κλινική δοκιμή ξεκίνησε 1η Ιουνίου 2013 και ολοκληρώθηκε 31η Αυγούστου 2017. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως 20 Ιανουαρίου 2020.

m zoi200480f1

Οι συμμετέχοντες ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκαν έλαβαν 6 συνεδρίες: 1) σπονδυλικής ανάταξης, 2) σπονδυλικής κινητοποίησης, 3) θεραπεία με ψευδές κρύο laser, σε χρονική περίοδο 3 εβδομάδων.
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με αλλαγές στην αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας του πόνου (Numerical Pain Rating Scale – NPRS), τις τελευταίες 7 ημέρες. Η αλλαγή στην αναπηρία αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο αναπηρίας Roland-Morris (οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 24, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να είναι ένδειξη μεγαλύτερης αναπηρίας), 48 έως 72 ώρες μετά την ολοκλήρωση των 6 συνεδριών.

Αποτελέσματα

Συνολικά συμμετείχαν 162 ασθενείς, με μέση ηλικία 25 ετών, 92 γυναίκες (57%) με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία (NPRS= 4,3). Πενήντα τέσσερεις (54) τυχαία τοποθετήθηκαν στην ομάδα σπονδυλικής ανάταξής, 54 στην ομάδα σπονδυλικής κινητοποίησης και 54 στην ομάδα εικονικής θεραπείας. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές όσο αφορά το φύλο, την ηλικία, τον δείκτη μάζας του σώματος, τη διάρκεια των συμπτωμάτων, της κατάθλιψης της κινησιοφοβίας, του τρέχοντα πόνου τις τελευταίες 7 ημέρες και της αυτό-αναφερόμενης αναπηρίας.

m zoi200480f2

Με την ολοκλήρωση των συνεδριών, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά, όσο αφορά τον πόνο μεταξύ των ομάδων της σπονδυλικής ανάταξης, της σπονδυλικής κινητοποίησης και της ομάδας εικονικής θεραπείας. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αλλαγή στην αυτό-αναφερόμενη αναπηρίας και στις τρείς ομάδες.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με αυτή τη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, ούτε η σπονδυλική ανάταξη, ούτε η σπονδυλική κινητοποίηση φάνηκαν να είναι αποτελεσματικές θεραπείες για την ήπια έως μέτρια χρόνια χαμηλή οσφυαλγία σε νεαρούς ενήλικες ασθενείς.

Σχολιασμός

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία ξέρουμε, δηλαδή ο οξύς πόνος, με διάρκεια έως 6 μήνες, τον θεωρούμε «καλό πόνο», καθώς υποδεικνύει δυνητική ή πραγματική βλάβη ιστού, έχοντας προστατευτικό ρόλο, αντίθετα ο χρόνιος πόνος, με διάρκεια περισσότερη των 6 μηνών, αποτελεί έκφραση δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος.

Ο χρόνιος πόνος είναι νόσος που περιλαμβάνει διάφορους μηχανισμούς και πρόκειται για ένα πολύπλοκο βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό φαινόμενο. Εκτός της σωματικής πηγής του πόνου, υπάρχουν και άλλες συνιστώσες και επιδράσεις: το ψυχολογικό κομμάτι, το πνευματικό, το πολιτιστικό καθώς και η κοινωνική διάσταση του. Συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα, όπως το συναίσθημα του αβοήθητου, αδυναμία, κατάθλιψη, απελπισία, θυμό και έντονο άγχος.

Πραγματικά είναι ουτοπία να πιστεύει κάποιος ότι 6 συνεδρίες σπονδυλικής ανάταξης ή σπονδυλικής κινητοποίησης, είναι σε θέση να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου. Μόνο τεχνικές που ενισχύουν την ομοιόσταση του οργανισμού, ενισχύουν την λειτουργικότητα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, είναι σε θέση σε βάθος χρόνου (τουλάχιστον 6 μηνών) να αντιστρέψουν την κατάσταση για τον ασθενή. Βασικό στοιχείο είναι να αντιληφθούμε, τόσο εμείς οι θεραπευτές, όσο και οι ασθενείς με χρόνιο πόνο, ότι πρόκειται για «μαραθώνιο» και όχι «αγώνα ταχύτητας».

 

 

Τελευταία άρθρα

 • Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Το κεφάλι είναι σημαντικό στοιχείο της βιοκινητικής αλυσίδας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, πρέπει να βρίσκεται κατά μήκος της μέσης γραμμής τού σώματος. Εξαιτίας της θέσης του, αλλά και του γεγονότος ότι αποτελεί περίπου του 6% του συνολικού βάρους του σώματος, πολλοί συγγραφείς πιστεύουν ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργία του.

 • ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΑΥΧΕΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

  ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΑΥΧΕΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Ένα συνηθισμένο σύμπτωμα για το οποίο συχνά οι ασθενείς παραπονούνται και αναζητούν βοήθεια είναι ο «δύσκαμπτος αυχένας». Αυτός ο άτυπος όρος μπορεί να αναφέρεται σε συμπτώματα που κυμαίνονται από την γενική δυσκαμψία της αυχενικής μοίρας τής σπονδυλικής στήλης, έως την ακινητοποίηση και τον οξύ πόνο, ή  μπορεί να αναφέρεται σε πόνο που ακτινοβολεί στο άνω άκρο και περιορίζει την ικανότητα στροφής τού κεφαλιού σε μια ή περισσότερες κατευθύνσεις.

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ένας  πεπλατυσμένος δίσκος, που βρίσκεται ανάμεσα στα σώματα των σπονδύλων. Αποτελείται από τον πηκτοειδή πυρήνα στο κέντρο του ως το ζελατινοειδές και εύπλαστο μέρος και τον ινώδη δακτύλιο που τον περιβάλει συγκρατώντας τον στην θέση του, είναι το πιο σκληρό και ινώδες  μέρος. 

 • ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΚΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΚΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ο πόνος στην μέση είναι ένα πρόβλημα που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν παύει ποτέ να είναι επίκαιρο. Σύμφωνα με το National Center for Health Statistics (U.S.A.), περίπου ένας στους τέσσερεις ενήλικες αναφέρει ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κρίση πόνου στη μέση που διήρκησε τουλάχιστον μια ημέρα, ενώ το 25% των ενηλίκων που ερωτήθηκαν ανάφεραν ότι τους προηγούμενους τρεις μήνες είχαν παρουσιάσει πόνο στη μέση.

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Κάτω άκρα

  Σε ασθενείς με πόνο στην έξω επιφάνεια του γόνατος μπορεί να εμπλέκεται η αρθρική ένωση κνήμης και περόνης. Μια από τις βασικές λειτουργίες της αρθρικής ένωσης κνήμης – περόνης είναι να αποτρέπει τις στροφικές τάσεις τού άκρου ποδιού κατά την βάδιση.

 • ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Σε ασθενείς με πρωτοπαθή παγωμένο ώμο συνηθισμένες επιλογές αποκατάστασης είναι η κινητοποίηση υπό αναισθησία και η αρθροσκοπική απελευθέρωση της κάψας, παρόλο που είναι δαπανηρές επεμβατικές θεραπείες και η αποτελεσματικότητά τους παραμένει αβέβαιη.

 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Με τον όρο «σύνδρομο πρόσκρουσης στον ώμο» περιγραφεται ο ερεθισμός και η φλεγμονή των τενόντων του στροφικού πετάλου καθώς διέρχονται από τον υποακρωμιακό χώρο, με αποτέλεσμα πόνο, αδυναμία και μειωμένο εύρος κίνησης στην περιοχή του ώμου.

 • ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ

  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Η μελέτη της "οσφυαλγίας των αστροναυτών" είναι ικανή να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της οσφυαλγίας στη Γη!

 • ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ    (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ    (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Πονοκέφαλος - Ημικρανίες

  Συχνότητα πόνου στον αυχένα σε σχέση με την ημικρανία και τον πονοκέφαλο τάσης: μια πληθυσμιακή μελέτη

 • Physio - Νέος Ιστότοπος

  Physio - Νέος Ιστότοπος

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Με την πεποίθηση ότι ο ενημερωμένος ασθενής είναι εκείνος που μπορεί να αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό ρόλο στην αποκατάστασή του, προχωρήσαμε στην ανανέωση της ιστοσελίδας μας.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 130 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.