Τραυματισμός στη κάτω κνημοπερονιαία συνδέσμωση (Διάστρεμμα αστραγάλου)

Τραυματισμός στη κάτω κνημοπερονιάια συνδέσμωση είναι σπάνιος, αλλά πολύ εξουθενωτικός ενώ συχνά υπάρχει αστοχία στην διάγνωση. Αυτός ο τραυματισμός περιλαμβάνει τους συνδέσμους που συγκρατούν το κάτω μέρος της κνήμης και της περόνης. Δηλαδή τους πρόσθιο και οπίσθιο κνημοπερονιαίο σύνδεσμο, τον μεσόστεο σύνδεσμο και τη μεσόστεο μεμβράνη.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

ankle syndesmosis causes01Η έξω στροφή και η υπερβολική ραχιαία κάμψη στον άκρο πόδα αναφέρεται ως ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός κάκωσης. Ο τραυματισμός προκαλείται συχνότερα σε άτομα που συμμετέχουν σε αθλήματα όπως το σκι, το ποδόσφαιρο και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που παίζονται σε χλοοτάπητα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας αθλητής φορά παπούτσια με καρφιά που εισχωρούν στον χλοοτάπητα και κρατούν τον αστράγαλο σχετικά σταθερό. Αν ο αθλητής πέσει προς τα εμπρός (προκαλώντας ραχιαία κάμψη στον άκρο πόδα) και την ίδια στιγμή προσπαθήσει να γυρίσει πλάγια (προκαλώντας στροφικές δυνάμεις στον άκρο πόδα) τότε είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τραυματισμό στην κάτω κνημοπερονιαία συνδέσμωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δυνάμεις διάτμησης και συστροφής, που ασκούνται στον αστράγαλο, δεν τραυματίζουν μόνο τους περιφερειακούς συνδέσμους, αλλά μπορούν να μεταφερθούν μέσω της μεσόστεου μεμβράνης και να προκαλέσουν τραυματισμό πολύ πιο ψηλά στο πόδι.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

SYNDESMOSIS11SYNDESMOSIS10Το συνηθισμένο διάστρεμμα του αστραγάλου είναι εύκολο στην διάγνωση καθώς οι τραυματισμένοι σύνδεσμοι είναι επιφανειακοί και εύκολοι στην ψηλάφηση. Στην συνδέσμωση αντίθετα η ψηλάφηση είναι δύσκολη καθώς οι σύνδεσμοι βρίσκονται βαθειά ενώ από πάνω τους υπάρχουν άλλοι ιστοί. Η περιγραφή του ασθενή για τον ακριβή μηχανισμό πρόκλησης του τραυματισμού είναι σημαντική για τη διάγνωση. Αν και μπορούν να υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί για την πρόκληση του τραυματισμού, πιο συχνά αναφέρεται ως αιτία η έξω στροφή του ποδιού. Τυπικά συμπτώματα είναι πόνος κατά τη ψηλάφηση στον πρόσθιο έσω κνημοπερονιαίο σύνδεσμο, πόνος στην ενεργητική και παθητική έξω στροφή, καθώς και πόνος στην ραχιαία κάμψη. Ο πόνος μπορεί να ακτινοβολεί σε μια ευρύτερη περιοχή, ενδεικτικό τραυματισμού στην μεσόστεο μεμβράνη ή έναν πιο σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει διαταραχή της βάδισης, με ανύψωση της φτέρνας για να αποφύγει την ραχιαία κάμψη κατά την διάρκεια της φάσης ώθησης των δακτύλων στη βάδιση, επίσης παρατηρείται μια αναλγητική βάδιση με μικρή διάρκεια στη φάση στήριξης του τραυματισμένου ποδιού. Δεν υπάρχει συνήθως σοβαρό οίδημα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία της διάγνωσης. Δηλαδή να θεωρηθεί ένας σοβαρός τραυματισμός ως επιπόλαιος! Αρκετοί συγγραφείς αναφέρουν ότι ο τραυματισμός στη κάτω κνημοπερονιάια συνδέσμωση ως μεμονωμένος είναι σπάνιος, συνοδεύεται συνήθως από τραυματισμό του δελτοειδούς συνδέσμου και κάταγμα στο οστό της περόνης.

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

SYNDESMOSIS.4

1) ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ (the external rotation stress test) : Ο θεραπευτής σταθεροποιεί με το ένα χέρι το πόδι του ασθενή και με το άλλο επιχειρεί φόρτιση σε έξω στροφή με τον άκρο πόδα σε ουδέτερη θέση.

SYNDESMOSIS.5

2) ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (the squeeze test): Ο θεραπευτής τοποθετεί τα δυο χέρια του γύρω από την κατώτερη επιφάνεια της κνήμης και την περόνης. Πιέζει με προοδευτικά αυξανόμενη δύναμη το πόδι του ασθενή, ενώ προοδευτικά μετακινείται χαμηλότερα. Ο πόνος είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

SYNDESMOSIS.6

3) ΨΗΛΑΦΗΣΗ (the point test): Ο θεραπευτής ασκεί προοδευτικά αυξανόμενη πίεση απευθείας πάνω στη πρόσθια επιφάνεια της κατώτερης κνημοπερονιαία; συνδέσμωσης. Ο πόνος στη ψηλάφηση είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

SYNDESMOSIS.7

4) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ (the dorsiflexion maneuver): Ο θεραπευτής σταθεροποιεί με το ένα χέρι το πόδι του ασθενή και με το άλλο παθητικά μετακινεί τον άκρο πόδα σε ραχιαία κάμψη. Η πρόκληση πόνου είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

SYNDESMOSIS.8

5) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ (heel thump test): Ο θεραπευτής κρατά το πόδι του ασθενή με το ένα χέρι και με το άλλο εφαρμόζει ένα απαλό αλλά σταθερό κτύπημα στη πτέρνα του ασθενή με τη γροθιά του. Το κτύπημα εφαρμόζεται στο κέντρο της πτέρνας, σύμφωνα με τον μακρύ άξονα της κνήμης. Η πρόκληση πόνου είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

SYNDESMOSIS.9

6) ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΔΙΩΝ (crossed-leg test): Ο ασθενής κάθεται σε καρέκλα με το τραυματισμένο πόδι να ακουμπά πάνω στο γόνατο του άλλου. Το σημείο επαφής πρέπει να είναι περίπου στο μέσον της γάμπας. Ο ασθενής ασκεί μια ήπια πίεση στο μέσον της κνήμης του τραυματισμένου πόδιου. Η πρόκληση πόνου είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

Ο ακτινολογικός έλεγχος μπορεί να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα της κλινικής αξιολόγησης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

highanklespraintornsyndesmosistreatment

1) ΦΑΣΗ I: Αντιμετώπιση του πόνου και του οιδήματος.

 • ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ της περιοχή ώστε να προστατευθεί από μεγαλύτερο τραυματισμό.
 • ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ αποφεύγοντας δραστηριότητες που προκαλούν πόνο, αυξάνουν το οίδημα ή την κακουχία στη περιοχή.
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΟΥ για ελάττωση του πόνου, του οιδήματος, της φλεγμονής αλλά και της μικρό-αιμορραγίας στην τραυματισμένη περιοχή. Πάγος μπορεί να εφαρμοστεί τις πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά τον τραυματισμό, για 10 λεπτά περίπου, κάθε τρεις ώρες, όσο ο ασθενής είναι ξύπνιος φυσικά. Σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις η εφαρμογή του πάγου προκαλεί αύξηση του πόνου, οπότε επανεκτιμούμε τις οδηγίες μας. Αντίθετα με τα προηγούμενα η εφαρμογή ζεστού στην περιοχή λόγω αγγειοδιαστολής προκαλεί μεγαλύτερο αιμάτωμα στην περιοχή με αύξηση του οιδήματος, άρα επιπλέον προβλήματα. ΕΠΙΔΕΣΗ του μέλους για την ελάττωση του οιδήματος.
 • ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ επίσης για την ελάττωση του οιδήματος.
 • ΒΑΔΙΣΗ χωρίς φόρτιση με βοηθήματα.
 • ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ του μέλους με νάρθηκα.

2) ΦΑΣΗ ΙΙ: Έχει υποχωρήσει ο πόνος και το οίδημα.

 • ΒΑΔΙΣΗ με μερική φόρτιση.
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ισορροπίας χαμηλής δυναμικής.
 • ΗΠΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ με λάστιχα.

3) ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Ο ασθενής φορτίζει το άκρο χωρίς πόνο, πιθανόν να χρειάζεται ακόμη προστασία στην ανύψωση της πτέρνας ή υποστήριξη στον αστράγαλο.

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας, ανύψωση στις δυο πτέρνες και προοδευτικά στην μια, διάδρομο βάδισης ή πεζοπορία, προοδευτικά γρήγορο περπάτημα.

4) ΦΑΣΗ IV: Ικανός να σηκώνεται στη πτέρνα του ενός ποδιού.

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ, γρήγορο περπάτημα χωρίς πόνο, ελαφρύ τρέξιμο προοδευτικά πιο γρήγορο με αλλαγή κατεύθυνσης. Τέλος επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες.

Η χρονική περίοδος για την αποκατάσταση ενός συγκεκριμένου ασθενή εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού και την ικανότητα του να ανταποκριθεί στα κριτήρια της κάθε φάσης. Ο Hopkinson και οι συνεργάτες του αναφέρουν ένα μέσο χρόνο αποκατάστασης 55 ημερών.

ΠΗΓΕΣ

Massage Today
September, 2018, Vol. 18, Issue 09
The Three Types of Ankle Sprains
By Whitney Lowe, LMT

Ankle Syndesmosis Injuries: Anatomy,
Biomechanics, Mechanism of Injury, and
Clinical Guidelines for Diagnosis and
Intervention
Cheng-Feng Lin, MS1
Michael T. Gross, PT, PhD2
Paul Weinhold, PhD

Τελευταία άρθρα

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

  ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Οι ασυμμετρίες μπορεί να αποτελούν αιτία πόνου και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η εξισορρόπηση του σώματος με την ελαχιστοποίηση των ασυμμετριών θα βελτιστοποιήσει τη μηχανική του σώματός, ενώ μπορεί να αποτρέψει σοβαρά προβλήματα πόνου στην πορεία.

 • ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  Η βρεφική ηλικία χαρακτηρίζεται από αδέξια, μη ορθολογική ομόπλευρη κινητική συμπεριφορά. Η απορρέουσα ασυντόνιστη κίνηση συνεχίζεται μέχρι να αρχίσει το βρέφος να μπουσουλάει σταυρωτά. Αυτό το νέο μοτίβο αντίθετης κίνησης αναδιοργανώνει στη συνέχεια το κεντρικό νευρικό του σύστημα, ώστε όλα τα σωματικά συστήματα να συνεργάζονται ομαδικά.

 • MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

  MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι η πρόκληση χαλάρωσης ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας, η υπερτονία της οποίας θεωρείται ότι είναι η πηγή του πόνου ή/και της απώλειας κινητικότητας σε ένα μέρος του σώματος ή/και σε μια άρθρωση.

 • "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" ΤΟΝ ΠΟΝΟ

  "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" ΤΟΝ ΠΟΝΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Ο πόνος, ως σύμπτωμα, μπορεί να αποδειχτεί ένας δύσκολος γρίφος τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον θεραπευτή. Η απάντηση βρίσκεται στην όσο το δυνατόν καλύτερη ευθυγράμμιση του σκελετού. Δηλαδή να ισορροπήσει, μέσω ήπιας κινητοποίησης, το κεφάλι στον αυχένα και η λεκάνη με τα πόδια.

 • ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ήπιοι Χειρισμοί βάρους 5gr

  ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ήπιοι Χειρισμοί βάρους 5gr

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Γνωρίστε την Κρανιοϊερή θεραπεία

  Χειρισμοί πίεσης πέντε γραμμαρίων ή λιγότερο συνδέουν τον θεραπευτή με το σύστημα της περιτονίας και μέσω αυτής με κάθε τμήμα του σώματος, καταπολεμώντας συμπτώματα ασθενειών μερικά εκ των οποίων είναι χρόνια.

 • ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ - "Game Changer" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ;

  ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ - "Game Changer" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ;

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Τεχνικές χειροθεραπείας και άσκηση με βαθύ κάθισμα δύνανται να μειώσουν τις μυϊκές ανισορροπίες που σχετίζονται με τον πόνο στη μέση.

 • ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

  ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Γνωρίστε την Κρανιοϊερή θεραπεία

  Η Κρανιοϊερή θεραπεία χρησιμοποιεί ένα διευρυμένο Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την υγεία και την ασθένεια, με στόχο την ενδυνάμωση της ικανότητας του ασθενή στην ίαση.

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Η συντηρητική διαχείριση του πόνου στη μέση με τεχνικές σπονδυλικής ανάταξης και κινητοποίησης, συμπληρωματικά της ιατρικής θεραπείας, βελτιώνει την λειτουργική ικανότητα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της.

 • ΕΥΡΗΜΑΤΑ MRI ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ ΒΡΑΧΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΕΥΡΗΜΑΤΑ MRI ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ ΒΡΑΧΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι οι αναρριχητές βράχου εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αρθρίτιδας στον ώμο.

 • Ατλαντο-ινιακή ένωση: μια αμφίδρομη σχέση

  Ατλαντο-ινιακή ένωση: μια αμφίδρομη σχέση

  | Super User | Νέα-Εκδηλώσεις
  Εργαστηρίο

  Ατλαντο-ινιακή ένωση:
  μια αμφίδρομη σχέση

 • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
 • 210 7220562
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 419 guests και κανένα μέλος

© Physio.gr All rights reserved.
by Avatar.gr.