ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ TRIGGER POINTS (ΕΡΕΥΝΑ)

Η επίδραση της εφαρμογής ξηράς βελόνας, στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυ, στην ένταση του πόνου και την ανικανότητα στον αυχένα σε σύγκριση με την ισχαιμική πίεση.

trigger point trapeziousΤο μυοπεριτονιακό σημείο πυροδότησης πόνου ή trigger point (MTrP) είναι ένα υπερευαίσθητο σημείο στον μυ, το οποίο χαρακτηρίζεται σαν ενεργό όταν είναι επώδυνο στην πίεση ή προβάλει (αντανακλά) πόνο σε κάποια περιοχή του σώματος, μακριά από αυτό, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο, ενώ περιορίζει την κινητικότητα της περιοχής και ελαττώνει την μυϊκή ισχύ.

Η απελευθέρωση των trigger points γίνεται συνήθως με δυο τρόπους:

Trigger Points s01Ισχαιμική Πίεση: Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα του ο ειδικός θεραπευτής ή ένα ειδικό όργανο εφαρμόζει σταθερή πίεση με ελαφρά κυκλική φορά από έξω προς το κέντρο του trigger point για 35 έως 45 δευτερόλεπτα. Η ένταση της πίεσης εξαρτάται από την αντοχή του ασθενή στο επώδυνο ερέθισμα. Η Dr Travell ονόμασε αυτήν την τεχνική “ισχαιμική πίεση” γιατί κατά την εφαρμογή το σημείο γίνεται λευκό λόγω της απομάκρυνσης του αίματος, ενώ με την απελευθέρωση της πίεσης κόκκινο λόγω της βίαιης επαναφοράς του αίματος. Η τεχνική επαναλαμβάνεται για 4 ή 5 φορές ανάλογα με την κρίση του θεραπευτή. Στην συνέχεια εφαρμόζεται διάταση του μυ ώστε να αποκτήσει την φυσιολογική του ελαστικότητα.

dryneedling 01Τεχνική της Στεγνής (Ξηράς) Βελόνας: Η τεχνική βασίζεται στην εισαγωγή και τον επαναλαμβανόμενο χειρισμό αποστειρωμένης (μίας χρήσεως) πολύ λεπτής και ευκίνητης βελόνας στο trigger point. Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων που υποστηρίζουν τη χρήση ξηράς βελόνας για την απελευθέρωση των trigger points. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα θεραπευτικά αποτελέσματα της ξηράς βελόνας οφείλονται σε διάφορους μηχανισμούς, όπως σε μηχανικές, νευροφυσιολογικές και χημικές επιδράσεις.Επίσης, ερευνητές έχουν δείξει ότι η εισαγωγή της βελόνας μπορεί να επηρεάσει τη μικροκυκλοφορία ενισχύοντας τη ροή του αίματος στην περιοχή.

Έρευνα

Οι ερευνητές Maryam Ziaeifara, Amir Massoud Arabb, Zahra Mosallanezhadb and Mohammad Reza Nourbakhsh σχεδίασαν μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή “Dry needling versus trigger point compression of the upper trapezius: a randomized clinical trial with two-week and three-month follow-up” με σκοπό να διερευνήσουν την επίδραση της ξηράς βελόνας στην ένταση του πόνου και την αναπηρία σε σύγκριση με την ισχαιμική πίεση σε άτομα με trigger points στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυ, με παρακολούθηση δύο εβδομάδων και τριών μηνών.     

demographic

Συμμετείχαν 33 γυναίκες με trigger point στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυ. Χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, μία για τους ασθενείς όπου εφαρμόστηκε θεραπεία με ισχαιμική πίεση και μία για τους ασθενείς όπου εφαρμόστηκε η τεχνική της ξηράς βελόνας. Οι συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα έλαβαν τρείς θεραπευτικές συνεδρίες σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας (κάθε δεύτερη ημέρα).

Ισχαιμική Πίεση

Τα άτομα που ανήκαν στην ομάδα της ισχαιμικής πίεσης τοποθετήθηκαν, είτε σε ύπτια, είτε σε πρηνή θέση με την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης σε ουδέτερη θέση. Ο θεραπευτής εφάρμοσε σταδιακά αυξανόμενη πίεση στο trigger point μέχρι ο ασθενής να έχει την αίσθηση της πίεσης και του πόνου. Η πίεση διατηρήθηκε μέχρι ο πόνος και η δυσφορία που αντιλαμβάνονταν ο ασθενής να μειωθεί περίπου στο 50%, για να αυξηθεί εκ νέου έως ότου η ενόχληση για τον ασθενή να γίνει ξανά αισθητή. Αυτή η διαδικασία διατηρήθηκε για περίπου 90 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μέχρι να απελευθερωθεί η αναφερόμενη ευαισθησία και να μειωθεί η τάση κατά τη ψηλάφηση. 

Ξηρά Βελόνη

Ζητήθηκε από τα άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα της ξηράς βελόνης να ξαπλώσουν σε πρηνή θέση. Αφού καθαρίστηκε το δέρμα με οινόπνευμα, εντοπίστηκε το trigger point και έγινε η εισαγωγή και ο χειρισμός της βελόνας μέχρι να προκαλέσει την αντανακλαστική μυϊκή σύσπαση. Αν δεν προκληθεί σύσπαση μετά από δύο ή τρείς χειρισμούς διακόπτεται η προσπάθεια.

Αξιολόγηση

 • Η ένταση του πόνου μετρήθηκε χρησιμοποιώντας την οπτική αναλογική κλίμακα (visual analog scale -VAS), ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση της διακύμανσης στην ένταση το πόνου, ενώ θεωρείται ως μέτρο για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
 • Το ερωτηματολόγιο του Northwick Park Neck Pain Questionnaire -NPQ, χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ανικανότητας στον αυχένα πριν και μετά τη θεραπεία. Παρέχει μια αντικειμενική μέθοδο αξιολόγησης και παρακολούθησης των συμπτωμάτων σε άτομα με πόνο στον αυχένα στη πάροδο του χρόνου.
 • Το ερωτηματολόγιο για την ανικανότητα στον βραχίονα, το χέρι και τον ώμο (Diasability of the arm, hand, and shoulder -DASH), χρησιμοποιήθηκε ως η πιο κατάλληλη μέθοδος για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων σε άτομα με προβλήματα στον ώμο.
 • Η δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της κανονικότητας κατανομής για τις δοκιμασμένες μεταβλητές πριν και μετά τη θεραπεία.

Αποτελέσματα

table2 results

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν σημαντική αλλαγή στην ένταση του πόνου, στην ανικανότητα του αυχένα και στην βαθμολογία DASH αμέσως μετά τη θεραπεία, μια βδομάδα, δυο βδομάδες και τρείς μήνες, συγκρίνοντας τις βαθμολογίες πριν και μετά τη θεραπευτική προσέγγιση και στις δυο ομάδες. Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μεταβλητές VAS, DASH και NPQ μεταξύ των ομάδων σε καμία χρονική στιγμή, εκτός από το VAS στη πρώτη βδομάδα.

Συμπερασματικά η μελέτη έδειξε ότι τόσο η τεχνική της ξηράς βελόνης, όσο και η ισχαιμική πίεση στα μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ, μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της έντασης του πόνου και της ανικανότητας στη περιοχή του αυχένα τουλάχιστον για τρείς μήνες.

Πηγή

“Dry needling versus trigger point compression of the upper trapezius: a randomized clinical trial with two-week and three-month follow-up”

Maryam Ziaeifara, Amir Massoud Arabb, Zahra Mosallanezhadb and Mohammad Reza Nourbakhsh

Department of Physical Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Department of Physical Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran; Department of Physical Therapy, North Georgia College and State University, Dahlonega, GA, USA

Τελευταία άρθρα

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

  ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Οι ασυμμετρίες μπορεί να αποτελούν αιτία πόνου και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η εξισορρόπηση του σώματος με την ελαχιστοποίηση των ασυμμετριών θα βελτιστοποιήσει τη μηχανική του σώματός, ενώ μπορεί να αποτρέψει σοβαρά προβλήματα πόνου στην πορεία.

 • ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  Η βρεφική ηλικία χαρακτηρίζεται από αδέξια, μη ορθολογική ομόπλευρη κινητική συμπεριφορά. Η απορρέουσα ασυντόνιστη κίνηση συνεχίζεται μέχρι να αρχίσει το βρέφος να μπουσουλάει σταυρωτά. Αυτό το νέο μοτίβο αντίθετης κίνησης αναδιοργανώνει στη συνέχεια το κεντρικό νευρικό του σύστημα, ώστε όλα τα σωματικά συστήματα να συνεργάζονται ομαδικά.

 • MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

  MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι η πρόκληση χαλάρωσης ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας, η υπερτονία της οποίας θεωρείται ότι είναι η πηγή του πόνου ή/και της απώλειας κινητικότητας σε ένα μέρος του σώματος ή/και σε μια άρθρωση.

 • "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" ΤΟΝ ΠΟΝΟ

  "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" ΤΟΝ ΠΟΝΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Ο πόνος, ως σύμπτωμα, μπορεί να αποδειχτεί ένας δύσκολος γρίφος τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον θεραπευτή. Η απάντηση βρίσκεται στην όσο το δυνατόν καλύτερη ευθυγράμμιση του σκελετού. Δηλαδή να ισορροπήσει, μέσω ήπιας κινητοποίησης, το κεφάλι στον αυχένα και η λεκάνη με τα πόδια.

 • ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ήπιοι Χειρισμοί βάρους 5gr

  ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ήπιοι Χειρισμοί βάρους 5gr

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Γνωρίστε την Κρανιοϊερή θεραπεία

  Χειρισμοί πίεσης πέντε γραμμαρίων ή λιγότερο συνδέουν τον θεραπευτή με το σύστημα της περιτονίας και μέσω αυτής με κάθε τμήμα του σώματος, καταπολεμώντας συμπτώματα ασθενειών μερικά εκ των οποίων είναι χρόνια.

 • ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ - "Game Changer" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ;

  ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ - "Game Changer" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ;

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Τεχνικές χειροθεραπείας και άσκηση με βαθύ κάθισμα δύνανται να μειώσουν τις μυϊκές ανισορροπίες που σχετίζονται με τον πόνο στη μέση.

 • ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

  ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Γνωρίστε την Κρανιοϊερή θεραπεία

  Η Κρανιοϊερή θεραπεία χρησιμοποιεί ένα διευρυμένο Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την υγεία και την ασθένεια, με στόχο την ενδυνάμωση της ικανότητας του ασθενή στην ίαση.

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Η συντηρητική διαχείριση του πόνου στη μέση με τεχνικές σπονδυλικής ανάταξης και κινητοποίησης, συμπληρωματικά της ιατρικής θεραπείας, βελτιώνει την λειτουργική ικανότητα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της.

 • ΕΥΡΗΜΑΤΑ MRI ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ ΒΡΑΧΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΕΥΡΗΜΑΤΑ MRI ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ ΒΡΑΧΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι οι αναρριχητές βράχου εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αρθρίτιδας στον ώμο.

 • Ατλαντο-ινιακή ένωση: μια αμφίδρομη σχέση

  Ατλαντο-ινιακή ένωση: μια αμφίδρομη σχέση

  | Super User | Νέα-Εκδηλώσεις
  Εργαστηρίο

  Ατλαντο-ινιακή ένωση:
  μια αμφίδρομη σχέση

 • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
 • 210 7220562
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 208 guests και κανένα μέλος

© Physio.gr All rights reserved.
by Avatar.gr.