ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

Έχει γίνει πλέον σαφές ότι η περιτονία δεν είναι απλά ένα υλικό αναφοράς, με ελάχιστη λειτουργικότητα εκτός από τον προφανή υποστηρικτικό ρόλο της, αλλά μάλλον ένας διαδεδομένος, συνεκτικός, συνδετικός ιστός εμπλεκόμενος στενά σχεδόν σ’ όλες τις θεμελιώδεις διαδικασίες των δομών του σώματος, στη λειτουργικότητα και τον μεταβολισμό.

Μελετώντας την Κρανιοϊερή Θεραπεία του Dr John Upledger, αλλά και τεχνικές ήπιων χειρισμών "Manual Therapy", συνεχώς αναφερόμαστε στη ζωτική σημασία της περιτονίας, τόσο στο ρόλο της στην εμφάνισης της συμπτωματολογίας του ασθενή, όσο και στον τρόπο δράσης των χειρισμών.... Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τους μύες και τις αρθρώσεις ως ξεχωριστές δομές από τη περιτονία, καθώς είναι αλληλένδετα. Μετακινήστε τον συνδετικό ιστό από τη περιοχή και ο κάθε μυς θα είναι μια δομή που θα μοιάζει με ζελέ χωρίς σχήμα και λειτουργική ικανότητα, ενώ οι αρθρώσεις πολύ απλά θα καταρρεύσουν. Επίσης τώρα γνωρίζουμε ότι το σώμα μας, στη δομή και τη λειτουργία του, χρησιμοποιεί μια «αρχιτεκτονική εφελκυσμού» για τη μηχανική σταθεροποίηση του, μεταξύ όλων των σκληρών και μαλακών ιστών του, με την περιτονία να είναι πανταχού παρούσα. Αποτελεί το ελαστικό – πλαστικό, κολλώδη συστατικό στοιχείο, που επενδύει, υποστηρίζει και χωρίζει, συνδέει και διαιρεί, αναδιπλώνει και δίνει συνοχή, στο υπόλοιπο του σώματος, σχηματίζοντας το δίκτυο του συνδετικού ιστού.

Τι εννοούμε με τον όρο ‘αρχιτεκτονική εφελκυσμού’;

Η μηχανική μας διδάσκει ότι η σταθερότητα ενός διαρθρωτικού δικτύου καθορίζεται από τις ιδιότητες των υλικών, τη διάταξη τους και το ‘παίξιμο’ (ελεύθερη κυκλοφορία) στις αρθρώσεις που συνδέουν αυτά τα στοιχεία. Το σώμα μας σταθεροποιεί αυτές τις κρίσιμες αρθρικές περιοχές, επιβάλλοντας έναν εσωτερικό μυϊκό τόνο (prestress), ώστε να μειωθεί το ‘παίξιμο’ στο σύστημα των αρθρώσεων. Αυτό εξασφαλίζει άμεση μηχανική απόκριση (δηλαδή η μετακίνηση ενός στοιχείου γίνεται αισθητή από όλα τα άλλα) και μειώνει τις επιπτώσεις της κούρασης στην άρθρωση. Έτσι, οι ανταγωνιστές μύες και τα οστά δημιουργούν μια ισορροπία μηχανικής δύναμης και βάζουν ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα σε κατάσταση ισομετρικής τάσης, ώστε να επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση στο σώμα. Ως εκ τούτου η σταθερότητα του σχήματος στο χέρι ή το πόδι μας (αν είναι σκληρό ή χαλαρό) εξαρτάται από το επίπεδο της τάσης ή ‘τόνο’ των μυών μας. Οι Αρχιτέκτονες ονομάζουν αυτόν τον τύπο του προεντεταμένου διαρθρωτικού δικτύου, που αποτελείται από αντιτιθέμενα και συμπιεσμένα στοιχεία που «αυτό-σταθεροποιεί» το σχήμα του, μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού ισορροπίας ισχύος, Tensegrity (tensional integrity – Ακεραιότητα Εφελκυσμού).

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε τάση να σκεφτούμε μια τοπική δυσλειτουργία, ως μεμονωμένη, θα πρέπει να την αποφεύγουμε, γιατί στη ουσία έχουμε να χειριστούμε μια σύνθετη, αλληλένδετη, συμβιωτική λειτουργία, σε ποικιλία ιστών, περιλαμβάνοντας το δέρμα, τους μυς, τους συνδέσμους, τους τένοντες και τα οστά, τις νευρικές δομές, τα αιματικά και τα λεμφικά κανάλια και αγγεία. Όλα παίρνουν σχήμα, μορφή και λειτουργική ικανότητα από τη περιτονία. (Schleip et al., 2006 R. Schleip, I. Naylor and D. Ursu et al., Passive muscle stiffness may be influenced by active contractility of intramuscular connective tissue, Medical Hypotheses 66 (1) (2006), p. 71.[Schleip et al., 2006], [Ingber, 2008], [Solomonow, 2009] and [Myers, 2009]).

Το συμπέρασμα από τα δυο πρώτα συνέδρια για τη Περιτονία (Βοστόνη 2007 και Άμστερνταμ 2009) είναι ότι έχουμε πολλά ακόμη να εξερευνήσουμε και να μάθουμε. Τα συνέδρια αυτά έφεραν κλινικούς ιατρούς και θεραπευτές όλων των σχολών σε επαφή με τους ερευνητές, γεννώντας τη προσδοκία ότι αυτή η διασταύρωση της κλινικής εμπειρίας με την έρευνα θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τη πραγματική φύση της περιτονίας, προς όφελος των ασθενών, και να ωθήσει την έρευνα προς νέες κατευθύνσεις. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. C.S. Chen and D.E. Ingber, Tensegrity and mechanoregulation: from skeleton to cytoskeleton, Osteoarthritis Cartilage 7 (1) (1999), pp. 81–94. Abstract | PDF (382 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (68)
 2. D.E. Ingber, The architecture of Life, Scientific American 278 (1998), pp. 48–57. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (160)
 3. D.E. Ingber, Cellular tensegrity revisited I. Cell structure and hierarchical systems biology, Journal of Cell Science 116 (2003), pp. 1157–1173. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (330)
 4. D.E. Ingber, Mechanobiology and diseases of mechanotransduction, Annals of Medicine 35 (2003), pp. 564–577. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (139)
 5. D.E. Ingber, Cellular mechanotransduction: putting all the pieces together again, Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology 20 (2006), pp. 811–827. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (273)
 6. D.E. Ingber, Tensegrity-based mechanosensing from macro to micro, Progress of Biophysics Molecular Biology (2008) 2008 Feb 13; [Epub ahead of print].
  References
 7. Ingber, 2008 D. Ingber, Tensegrity and mechanotransduction, Journal of Bodywork and Movement Therapies 12 (3) (2008), pp. 198–200. Article | PDF (145 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (5)
 8. Myers, 2009 T. Myers, Anatomy Trains (second ed.), Churchill Livingstone, Edinburgh (2009).
 9. Schleip et al., 2006 R. Schleip, I. Naylor and D. Ursu et al., Passive muscle stiffness may be influenced by active contractility of intramuscular connective tissue, Medical Hypotheses 66 (1) (2006), p. 71.
 10. Solomonow, 2009 M. Solomonow, Ligaments: a source of musculoskeletal disorders, Journal of Bodywork and Movement Therapies 13 (2) (2009), pp. 136–154. Article | PDF (520 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (6)
 11. Standley and Meltzer, 2008 P.R. Standley and K.R. Meltzer, In vitro modelling of repetitive motion strain and manual medicine treatments: potential roles for pro- and anti-inflammatory cytokines, Journal of Bodywork and Movement Therapies 12 (2008), pp. 201–203. Article | PDF (417 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (2)
 12. Still, 1902 A.T. Still, Philosophy and Mechanical Principles of Osteopathy, Hudson-Kimberly Pub. Co., Kansas City, MO (1902).

Τελευταία άρθρα

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.

 • ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Οι ποδηλάτες που κάθονται σε μια λεπτή, σκληρή σέλα υπόκεινται σε συνεχείς προσκρούσεις, που μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για ακραία περινεϊκή πίεση, με αποτέλεσμα άμεσα ή έμμεσα συμπίεση του Αιδοιϊκού Νεύρου. Παγκόσμια ένα εκπληκτικό ποσοστό 50-91% των ποδηλατών αναφέρει πόνο στη βουβωνική χώρα και το όσχεο εξαιτίας του παρατεταμένου καθίσματος σε μια στενή σέλα.

 • ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ένας από τους στόχους του εκπαιδευμένου θεραπευτή είναι να διευκολύνει τον ασθενή του να επιτύχει μια χαλαρή ψυχική και συναισθηματική κατάσταση, ώστε να είναι αποτελεσματική η θεραπευτική του παρέμβαση. Το επιτυγχάνει μειώνοντας την υπερδραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων.

 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Αναφέρεται συχνά πως «αν κάνουμε μαγνητική τομογραφία σε ανθρώπους χωρίς συμπτωματολογία, είναι πιθανό να βρεθούν ενδείξεις ανώδυνης δυσλειτουργίας» ή «αν σκανάρουμε άτομα με επώδυνα συμπτώματα, συχνά δεν θα βρούμε εμφανείς δυσλειτουργίες ή ανωμαλίες».

 • ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  "Το να κάθεσαι είναι πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα, σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από τον ιό HIV και είναι πιο επισφαλή από το να πετάς με αλεξίπτωτο. Καθόμαστε μέχρι θανάτου", λέει ο James Levine, καθηγητής Ιατρικής στην Κλινική Mayo, σε συνέντευξή του στους LA Times. «Η καρέκλα υπάρχει για να μας σκοτώσει».

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η υπόθεση πίσω από τον όρο ψηφιακή άνοια είναι ότι η κατάχρηση στη χρήση του διαδικτύου και σε συσκευές με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προκαλεί γνωστική εξασθένηση, όπως μειωμένη προσοχή και μειωμένο εύρος μνήμης, ενώ ενδέχεται ακόμη και να επιταχύνει την πρώιμη άνοια. Η Ψηφιακή Άνοια αποτελεί μια σύγχρονη απειλή για την υγεία, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να πάρει τη μορφή επιδημίας.

 • ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Παρατηρείται απότομη αύξηση των τραυματισμών από καταπόνηση (υπέρχρηση). Η άθληση είναι τρόπος ζωής για πολλούς ανθρώπους από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είτε πρόκειται για ελίτ αθλητές, είτε για εκείνους που αθλούνται απλά για να έχουν καλή φυσική κατάσταση, όλοι κινδυνεύουν από τη Διαταραχή Αθροιστικού Τραύματος (Cumulative Trauma Disorders -CTDs).

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Πόνος ή αισθητικές διαταραχές στην πρόσθια, άνω επιφάνεια του μηρού στο πόδι, ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα άμεσου τραυματισμού ή παρατεταμένης πίεσης στο Μηριαίο Νεύρο. 

 • ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Σχετίζεται η πρόσθια ολίσθηση της κεφαλής με τον πόνου; Οι επιστήμονες ερευνούν και επιχειρούν απαντήσεις.

 • ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

  ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Το σώμα μας περιλαμβάνει ένα περίπλοκο ορμονικό σύστημα που εργάζεται για την επιβίωση μας. Ανταμείβει τις ευεργετικές δράσεις απελευθερώνοντας καλές χημικές ουσίες στο σώμα, ενισχύοντας επιπλέον την επιθυμία για περισσότερες. Η ομοιόσταση αναφέρεται στην ικανότητα του σώματος να διατηρεί ένα σταθερό εσωτερικό περιβάλλον μέσω της ρύθμισης των ορμονών. Οι Χειροθεραπευτές έχουν το προνόμιο να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους ανθρώπους μέσω της αφής.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 201 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.