ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 Οι μυσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ), οι οποίες επηρεάζουν το κινητικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των μυών, των οστών, των αρθρώσεων, των τενόντων και των συνδέσμων, έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο παγκοσμίως. Ο αντίκτυπος αυτός είναι μετρήσιμος με βάση τα έτη της ζωής (DALYs) και τα έτη της ζωής που χάθηκαν (YLLs) λόγω πρόωρου θανάτου.

Η παγκόσμια επιβάρυνση από τις μυοσκελετικές παθήσεις: μια συστηματική ανάλυση για την επιβάρυνση των ασθενών από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εισαγωγή

Μυοσκελετικά-Προβλήματα

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει υψηλή εξάπλωση και υψηλή αναπηρία που συνδέονται με επιλεγμένες ΜΣΠ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικά στοιχεία για τον αντίκτυπο των ΜΣΠ στο σύνολο τους, δεδομένου ότι η οστεοαρθρίτιδα και η χαμηλή οσφυαλγία είναι πιο συχνές από τις περισσότερες φλεγμονώδεις παθήσεις. Η οικονομική επιβάρυνση από τις ΜΣΠ έχει τεκμηριωθεί ικανοποιητικά. Εντούτοις, τα εθνικά συστήματα υγείας τείνουν να υποτιμούν τον ρόλο τους, πιθανόν λόγω του χαμηλού ποσοστού θνησιμότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συνολική επιβάρυνση από τις ΜΣΠ αναμένεται να αυξηθεί, λόγω της αύξησης στο μέσο όρο του προσδόκιμου επιβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές εκφυλιστικές ΜΣΠ θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμες. Το χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας και η μη αναστρεψιμότητα μπορούν να μειώσουν τη σχετική σημασία των ΜΣΠ στα εθνικά συστήματα υγείας και στη χάραξη πολιτικής σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες παθήσεων όπως ο καρκίνος ή οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

"The world-wide burden of musculoskeletal diseases: a systematic analysis of the World Health Organization Burden of Diseases Database", Eden Sebbag1, Renaud Felten1, Flora Sagez1, Jean Sibilia1, Hervé Devilliers2, Laurent Arnaud1

Author affiliations

Department of Rheumatology - Centre National de Référence des Maladies Systémiques Rares Est Sud-Ouest (RESO), Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
Internal Medicine and Systemic Diseases, Hôpital François Mitterrand, CHU de Dijon, Dijon, France
Correspondence to
Professor Laurent Arnaud, Department of Rheumatology - Centre National de Référence des Maladies Systémiques Rares Est Sud-Ouest (RESO), Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 67085, France

Αυτή η μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της παγκόσμιας επιβάρυνσης των ΜΣΠ σε σύγκριση με άλλες αιτίες νοσηρότητας-θνησιμότητας και τη μεταβολή τους με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μεγάλη διαθέσιμη βάση δεδομένων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Επίσης, αυτή η μελέτη επιδιώκει να αναλύσει τους κοινωνικό-οικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες αυτής της επιβάρυνσης, αναλύοντας τη συσχέτιση τους με το κατά κεφαλήν ακαθόριστο εγχώριο προϊόν (GDR). Τα αποτελέσματα αυτά είναι κρίσιμα για τους επαγγελματίες υγείας, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση της επιβάρυνσης που συνδέεται με τις ΜΣΠ, αλλά επίσης ζωτικής σημασίας και για αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Μεθοδολογία

Ο δείκτης «Επιβίωση σε έτη με Συνεκτίμησης της Ανικανότητας» (disability-adjusted life years - DALYs), είναι ένα συνοπτικό μέτρο που συνδυάζει τον χρόνο που χάθηκε μέσω του πρόωρου θανάτου (YLLs), και του χρόνου που ζούσε με «αναπηρία», δηλαδή σε κατάσταση χωρίς την βέλτιστη υγεία (YLD). Οι μεθοδολογικές λεπτομέρειες για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Πηγές δεδομένων και σύγκριση ΜΣΠ με άλλες κατηγορίες ασθενών

MSKaΕκμαιεύτηκαν τα DALY, YLD και YLL για 183 χώρες από την παγκόσμια βάση δεδομένων εκτίμησης της υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (διαθέσιμη στο διαδίκτυο). Αυτή βάση δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τρεις αυτούς δείκτες από το 2000 και μετά. Σε αυτή τη βάση δεδομένων οι ασθένειες ομαδοποιούνται σε 23 κατηγορίες (π.χ. μολυσματικές και παρασιτικές ασθένειες, καρδιαγγειακές παθήσεις, κακοήθη νεοπλάσματα, μυοσκελετικές παθήσεις κλπ.)
Για να αναλυθούν οι κοινωνικό-οικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες των ΜΣΠ, συσχετίστηκε για κάθε χώρα ο δείκτης DALY με το κατά κεφαλήν εισόδημα του ΑΕΠ (σε δολάρια ΗΠΑ), πληροφορίες διαθέσιμες από δημόσια πηγή.

Συμπεράσματα

Η παγκόσμια επιβάρυνση των ΜΣΠ, όπως ποσοτικοποιείται με τη χρήση του δείκτη DALY (επιβίωση σε έτη με συνεκτίμησης της ανικανότητας), έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του 2000 και του 2015. Οι ασθενείς με ΜΣΠ είναι η ένατη αιτία DALYs, η δεύτερη αιτία του δείκτη YLDs (του χρόνου που ζούσε με «αναπηρία»), και η 19η αιτία του δείκτη YLLs (του χρόνου που χάθηκε μέσω του πρόωρου θανάτου), σε όλο τον κόσμο.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των ΜΣΠ πλήττει κυρίως την Ευρώπη, εν μέρει λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της καθολικής επιδημιολογικής μετάβασης που παρατηρείται παγκοσμίως.

Επιβεβαιώθηκε ότι η συνολική επιβάρυνση των ΜΣΠ οφείλεται κυρίως σε YLD αντί σε YLLs, γεγονός που υποδηλώνει υψηλή αναπηρία αλλά χαμηλή θνησιμότητα. Παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ΜΣΠ, μια έντονη συσχέτιση μεταξύ του DALY και του κατά κεφαλήν εισόδημα του ΑΕΠ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του κοινωνικό-οικονομικού υπόβαθρου ως ισχυρού καθοριστικού παράγοντα της επιβάρυνσης από ΜΣΠ.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι κρίσιμα για τους επαγγελματίες υγείας και για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για την εφαρμογή μελλοντικών προσαρμογών στα σχέδια υγείας.

Πηγές

• ↵ Murray CJL , Vos T , Lozano R , et al . Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet2012;380:2197–223.doi:10.1016/S0140-6736(12)61689-4 CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar
• ↵ Smith E , Hoy D , Cross M , et al . The global burden of gout: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:1470–6.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204647 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Cross M , Smith E , Hoy D , et al . The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:1323–30.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204763 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Hoy D , March L , Brooks P , et al . The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:968–74.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204428 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Hoy DG , Smith E , Cross M , et al . The global burden of musculoskeletal conditions for 2010: an overview of methods. Ann Rheum Dis2014;73:982–9.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204344 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Smith E , Hoy DG , Cross M , et al . The global burden of other musculoskeletal disorders: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:1462–9.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204680 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Cross M , Smith E , Hoy D , et al . The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:1316–22.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204627 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Murray CJL , Barber RM , Foreman KJ , et al . Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition. The Lancet2015;386:2145–91.doi:10.1016/S0140-6736(15)61340-X Google Scholar
• ↵ Hoy D , Brooks P , Blyth F , et al . The epidemiology of low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol2010;24:769–81.doi:10.1016/j.berh.2010.10.002 CrossRefPubMedGoogle Scholar
• ↵ Hoy D , Geere J-A , Davatchi F , et al . A time for action: opportunities for preventing the growing burden and disability from musculoskeletal conditions in low- and middle-income countries. Best Pract Res Clin Rheumatol2014;28:377–93.doi:10.1016/j.berh.2014.07.006 Google Scholar
• ↵ Woolf AD , Akesson K . Understanding the burden of musculoskeletal conditions. The burden is huge and not reflected in national health priorities. BMJ2001;322:1079–80.FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵WHO. Disease burden and mortality estimates. Available: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/ Google Scholar
• ↵UN Stats. National accounts. Available: https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index Google Scholar
• ↵ Devleesschauwer B , Havelaar AH , Maertens de Noordhout C , et al . Calculating disability-adjusted life years to quantify burden of disease. Int J Public Health2014;59:565–9.doi:10.1007/s00038-014-0552-z CrossRefPubMedGoogle Scholar
• ↵WHO. Global burden disease database methods. Available: https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalDALYmethods_2000_2015.pdf Google Scholar
• ↵ Le Y , Ren J , Shen J , et al . The changing gender differences in life expectancy in Chinese cities 2005-2010. PLoS One2015;10:e0123320.doi:10.1371/journal.pone.0123320 Google Scholar
• ↵ Mawaw PM , Yav T , Mukuku O , et al . Prevalence of obesity, diabetes mellitus, hypertension and associated risk factors in a mining workforce, Democratic Republic of Congo. Pan Afr Med J2017;28.doi:10.11604/pamj.2017.28.282.14361 Google Scholar
• ↵ Hoy DG , Smith E , Cross M , et al . Reflecting on the global burden of musculoskeletal conditions: lessons learnt from the Global Burden of Disease 2010 study and the next steps forward. Ann Rheum Dis2015;74:4–7.doi:10.1136/annrheumdis-2014-205393 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵GBD 2015 Child Mortality Collaborators. Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, infant, and under-5 mortality, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet;2016:1725–74.Google Scholar

Τελευταία άρθρα

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.

 • ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Οι ποδηλάτες που κάθονται σε μια λεπτή, σκληρή σέλα υπόκεινται σε συνεχείς προσκρούσεις, που μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για ακραία περινεϊκή πίεση, με αποτέλεσμα άμεσα ή έμμεσα συμπίεση του Αιδοιϊκού Νεύρου. Παγκόσμια ένα εκπληκτικό ποσοστό 50-91% των ποδηλατών αναφέρει πόνο στη βουβωνική χώρα και το όσχεο εξαιτίας του παρατεταμένου καθίσματος σε μια στενή σέλα.

 • ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ένας από τους στόχους του εκπαιδευμένου θεραπευτή είναι να διευκολύνει τον ασθενή του να επιτύχει μια χαλαρή ψυχική και συναισθηματική κατάσταση, ώστε να είναι αποτελεσματική η θεραπευτική του παρέμβαση. Το επιτυγχάνει μειώνοντας την υπερδραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων.

 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Αναφέρεται συχνά πως «αν κάνουμε μαγνητική τομογραφία σε ανθρώπους χωρίς συμπτωματολογία, είναι πιθανό να βρεθούν ενδείξεις ανώδυνης δυσλειτουργίας» ή «αν σκανάρουμε άτομα με επώδυνα συμπτώματα, συχνά δεν θα βρούμε εμφανείς δυσλειτουργίες ή ανωμαλίες».

 • ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  "Το να κάθεσαι είναι πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα, σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από τον ιό HIV και είναι πιο επισφαλή από το να πετάς με αλεξίπτωτο. Καθόμαστε μέχρι θανάτου", λέει ο James Levine, καθηγητής Ιατρικής στην Κλινική Mayo, σε συνέντευξή του στους LA Times. «Η καρέκλα υπάρχει για να μας σκοτώσει».

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η υπόθεση πίσω από τον όρο ψηφιακή άνοια είναι ότι η κατάχρηση στη χρήση του διαδικτύου και σε συσκευές με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προκαλεί γνωστική εξασθένηση, όπως μειωμένη προσοχή και μειωμένο εύρος μνήμης, ενώ ενδέχεται ακόμη και να επιταχύνει την πρώιμη άνοια. Η Ψηφιακή Άνοια αποτελεί μια σύγχρονη απειλή για την υγεία, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να πάρει τη μορφή επιδημίας.

 • ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Παρατηρείται απότομη αύξηση των τραυματισμών από καταπόνηση (υπέρχρηση). Η άθληση είναι τρόπος ζωής για πολλούς ανθρώπους από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είτε πρόκειται για ελίτ αθλητές, είτε για εκείνους που αθλούνται απλά για να έχουν καλή φυσική κατάσταση, όλοι κινδυνεύουν από τη Διαταραχή Αθροιστικού Τραύματος (Cumulative Trauma Disorders -CTDs).

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Πόνος ή αισθητικές διαταραχές στην πρόσθια, άνω επιφάνεια του μηρού στο πόδι, ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα άμεσου τραυματισμού ή παρατεταμένης πίεσης στο Μηριαίο Νεύρο. 

 • ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Σχετίζεται η πρόσθια ολίσθηση της κεφαλής με τον πόνου; Οι επιστήμονες ερευνούν και επιχειρούν απαντήσεις.

 • ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

  ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Το σώμα μας περιλαμβάνει ένα περίπλοκο ορμονικό σύστημα που εργάζεται για την επιβίωση μας. Ανταμείβει τις ευεργετικές δράσεις απελευθερώνοντας καλές χημικές ουσίες στο σώμα, ενισχύοντας επιπλέον την επιθυμία για περισσότερες. Η ομοιόσταση αναφέρεται στην ικανότητα του σώματος να διατηρεί ένα σταθερό εσωτερικό περιβάλλον μέσω της ρύθμισης των ορμονών. Οι Χειροθεραπευτές έχουν το προνόμιο να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους ανθρώπους μέσω της αφής.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 263 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.