ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 Οι μυσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ), οι οποίες επηρεάζουν το κινητικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των μυών, των οστών, των αρθρώσεων, των τενόντων και των συνδέσμων, έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο παγκοσμίως. Ο αντίκτυπος αυτός είναι μετρήσιμος με βάση τα έτη της ζωής (DALYs) και τα έτη της ζωής που χάθηκαν (YLLs) λόγω πρόωρου θανάτου.

Η παγκόσμια επιβάρυνση από τις μυοσκελετικές παθήσεις: μια συστηματική ανάλυση για την επιβάρυνση των ασθενών από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εισαγωγή

Μυοσκελετικά-Προβλήματα

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει υψηλή εξάπλωση και υψηλή αναπηρία που συνδέονται με επιλεγμένες ΜΣΠ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικά στοιχεία για τον αντίκτυπο των ΜΣΠ στο σύνολο τους, δεδομένου ότι η οστεοαρθρίτιδα και η χαμηλή οσφυαλγία είναι πιο συχνές από τις περισσότερες φλεγμονώδεις παθήσεις. Η οικονομική επιβάρυνση από τις ΜΣΠ έχει τεκμηριωθεί ικανοποιητικά. Εντούτοις, τα εθνικά συστήματα υγείας τείνουν να υποτιμούν τον ρόλο τους, πιθανόν λόγω του χαμηλού ποσοστού θνησιμότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συνολική επιβάρυνση από τις ΜΣΠ αναμένεται να αυξηθεί, λόγω της αύξησης στο μέσο όρο του προσδόκιμου επιβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές εκφυλιστικές ΜΣΠ θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμες. Το χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας και η μη αναστρεψιμότητα μπορούν να μειώσουν τη σχετική σημασία των ΜΣΠ στα εθνικά συστήματα υγείας και στη χάραξη πολιτικής σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες παθήσεων όπως ο καρκίνος ή οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

"The world-wide burden of musculoskeletal diseases: a systematic analysis of the World Health Organization Burden of Diseases Database", Eden Sebbag1, Renaud Felten1, Flora Sagez1, Jean Sibilia1, Hervé Devilliers2, Laurent Arnaud1

Author affiliations

Department of Rheumatology - Centre National de Référence des Maladies Systémiques Rares Est Sud-Ouest (RESO), Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
Internal Medicine and Systemic Diseases, Hôpital François Mitterrand, CHU de Dijon, Dijon, France
Correspondence to
Professor Laurent Arnaud, Department of Rheumatology - Centre National de Référence des Maladies Systémiques Rares Est Sud-Ouest (RESO), Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 67085, France

Αυτή η μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της παγκόσμιας επιβάρυνσης των ΜΣΠ σε σύγκριση με άλλες αιτίες νοσηρότητας-θνησιμότητας και τη μεταβολή τους με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μεγάλη διαθέσιμη βάση δεδομένων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Επίσης, αυτή η μελέτη επιδιώκει να αναλύσει τους κοινωνικό-οικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες αυτής της επιβάρυνσης, αναλύοντας τη συσχέτιση τους με το κατά κεφαλήν ακαθόριστο εγχώριο προϊόν (GDR). Τα αποτελέσματα αυτά είναι κρίσιμα για τους επαγγελματίες υγείας, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση της επιβάρυνσης που συνδέεται με τις ΜΣΠ, αλλά επίσης ζωτικής σημασίας και για αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Μεθοδολογία

Ο δείκτης «Επιβίωση σε έτη με Συνεκτίμησης της Ανικανότητας» (disability-adjusted life years - DALYs), είναι ένα συνοπτικό μέτρο που συνδυάζει τον χρόνο που χάθηκε μέσω του πρόωρου θανάτου (YLLs), και του χρόνου που ζούσε με «αναπηρία», δηλαδή σε κατάσταση χωρίς την βέλτιστη υγεία (YLD). Οι μεθοδολογικές λεπτομέρειες για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Πηγές δεδομένων και σύγκριση ΜΣΠ με άλλες κατηγορίες ασθενών

MSKaΕκμαιεύτηκαν τα DALY, YLD και YLL για 183 χώρες από την παγκόσμια βάση δεδομένων εκτίμησης της υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (διαθέσιμη στο διαδίκτυο). Αυτή βάση δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τρεις αυτούς δείκτες από το 2000 και μετά. Σε αυτή τη βάση δεδομένων οι ασθένειες ομαδοποιούνται σε 23 κατηγορίες (π.χ. μολυσματικές και παρασιτικές ασθένειες, καρδιαγγειακές παθήσεις, κακοήθη νεοπλάσματα, μυοσκελετικές παθήσεις κλπ.)
Για να αναλυθούν οι κοινωνικό-οικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες των ΜΣΠ, συσχετίστηκε για κάθε χώρα ο δείκτης DALY με το κατά κεφαλήν εισόδημα του ΑΕΠ (σε δολάρια ΗΠΑ), πληροφορίες διαθέσιμες από δημόσια πηγή.

Συμπεράσματα

Η παγκόσμια επιβάρυνση των ΜΣΠ, όπως ποσοτικοποιείται με τη χρήση του δείκτη DALY (επιβίωση σε έτη με συνεκτίμησης της ανικανότητας), έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του 2000 και του 2015. Οι ασθενείς με ΜΣΠ είναι η ένατη αιτία DALYs, η δεύτερη αιτία του δείκτη YLDs (του χρόνου που ζούσε με «αναπηρία»), και η 19η αιτία του δείκτη YLLs (του χρόνου που χάθηκε μέσω του πρόωρου θανάτου), σε όλο τον κόσμο.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των ΜΣΠ πλήττει κυρίως την Ευρώπη, εν μέρει λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της καθολικής επιδημιολογικής μετάβασης που παρατηρείται παγκοσμίως.

Επιβεβαιώθηκε ότι η συνολική επιβάρυνση των ΜΣΠ οφείλεται κυρίως σε YLD αντί σε YLLs, γεγονός που υποδηλώνει υψηλή αναπηρία αλλά χαμηλή θνησιμότητα. Παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ΜΣΠ, μια έντονη συσχέτιση μεταξύ του DALY και του κατά κεφαλήν εισόδημα του ΑΕΠ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του κοινωνικό-οικονομικού υπόβαθρου ως ισχυρού καθοριστικού παράγοντα της επιβάρυνσης από ΜΣΠ.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι κρίσιμα για τους επαγγελματίες υγείας και για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για την εφαρμογή μελλοντικών προσαρμογών στα σχέδια υγείας.

Πηγές

• ↵ Murray CJL , Vos T , Lozano R , et al . Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet2012;380:2197–223.doi:10.1016/S0140-6736(12)61689-4 CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar
• ↵ Smith E , Hoy D , Cross M , et al . The global burden of gout: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:1470–6.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204647 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Cross M , Smith E , Hoy D , et al . The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:1323–30.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204763 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Hoy D , March L , Brooks P , et al . The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:968–74.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204428 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Hoy DG , Smith E , Cross M , et al . The global burden of musculoskeletal conditions for 2010: an overview of methods. Ann Rheum Dis2014;73:982–9.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204344 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Smith E , Hoy DG , Cross M , et al . The global burden of other musculoskeletal disorders: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:1462–9.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204680 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Cross M , Smith E , Hoy D , et al . The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis2014;73:1316–22.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204627 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵ Murray CJL , Barber RM , Foreman KJ , et al . Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition. The Lancet2015;386:2145–91.doi:10.1016/S0140-6736(15)61340-X Google Scholar
• ↵ Hoy D , Brooks P , Blyth F , et al . The epidemiology of low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol2010;24:769–81.doi:10.1016/j.berh.2010.10.002 CrossRefPubMedGoogle Scholar
• ↵ Hoy D , Geere J-A , Davatchi F , et al . A time for action: opportunities for preventing the growing burden and disability from musculoskeletal conditions in low- and middle-income countries. Best Pract Res Clin Rheumatol2014;28:377–93.doi:10.1016/j.berh.2014.07.006 Google Scholar
• ↵ Woolf AD , Akesson K . Understanding the burden of musculoskeletal conditions. The burden is huge and not reflected in national health priorities. BMJ2001;322:1079–80.FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵WHO. Disease burden and mortality estimates. Available: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/ Google Scholar
• ↵UN Stats. National accounts. Available: https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index Google Scholar
• ↵ Devleesschauwer B , Havelaar AH , Maertens de Noordhout C , et al . Calculating disability-adjusted life years to quantify burden of disease. Int J Public Health2014;59:565–9.doi:10.1007/s00038-014-0552-z CrossRefPubMedGoogle Scholar
• ↵WHO. Global burden disease database methods. Available: https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalDALYmethods_2000_2015.pdf Google Scholar
• ↵ Le Y , Ren J , Shen J , et al . The changing gender differences in life expectancy in Chinese cities 2005-2010. PLoS One2015;10:e0123320.doi:10.1371/journal.pone.0123320 Google Scholar
• ↵ Mawaw PM , Yav T , Mukuku O , et al . Prevalence of obesity, diabetes mellitus, hypertension and associated risk factors in a mining workforce, Democratic Republic of Congo. Pan Afr Med J2017;28.doi:10.11604/pamj.2017.28.282.14361 Google Scholar
• ↵ Hoy DG , Smith E , Cross M , et al . Reflecting on the global burden of musculoskeletal conditions: lessons learnt from the Global Burden of Disease 2010 study and the next steps forward. Ann Rheum Dis2015;74:4–7.doi:10.1136/annrheumdis-2014-205393 Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar
• ↵GBD 2015 Child Mortality Collaborators. Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, infant, and under-5 mortality, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet;2016:1725–74.Google Scholar

Τελευταία άρθρα

 • "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Το «πιάσιμο» στον αυχένα είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα που οδηγεί τους πάσχοντες να αναζητήσουν βοήθεια. Βέβαια πρόκειται για άτυπο όρο ομπρέλα, καθώς τα συμπτώματα κυμαίνονται από γενική δυσκαμψία του αυχένα έως πλήρη ακινησία με αφόρητο πόνο.

 • ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Στη προσπάθεια για να διατηρήσετε τον εαυτό σας υγιή και προστατευμένο από τραυματισμούς, βασική προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την περιτονία υγιή, ώστε να είναι ελεύθερη η ροή των υγρών, η ολίσθηση και να υπάρχει ευκολία στη κίνηση. Τελικός στόχος παραμένει η διατήρηση της ομοιόστασης του σώματος, που σημαίνει σώμα σε φυσική και πνευματική ισορροπία.

 • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οστεοπόρωση

  Μελέτη που παρουσιάσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο American Heart Association’s Hypertension Scientific Sessions 2022, συσχετίζει την υψηλή αρτηριακή πίεση με την ταχύτερη γήρανση των οστών.

 • ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Άσκηση

  Σε πρόσφατη μελέτη από το Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience at the Max Planck Institute for Human Development, διαπιστώθηκε ότι μια ώρα περπάτημα στο δάσος Grunewald στη Γερμανία, μείωσε το άγχος στους συμμετέχοντες, ενώ αντίθετα περπάτημα ίσης διάρκειας σε πολυσύχναστο δρόμο στην εμπορική περιοχή του Βερολίνου δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα.

 • ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Χρόνιος Πόνος - Ινομυαλγία

  Το σύνδρομο της Ινομυαλγίας (fibromyalgia) είναι μια συνηθισμένη και χρόνια διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από διάχυτους μυϊκούς πόνους, κακουχία και πολλαπλά επώδυνα σημεία (tender points). Η ετοιμολογία του όρου “fibromyalgia” προέρχεται από την Λατινική λέξη fibro, που σημαίνει ιστός, και από τις Ελληνικές λέξεις myo και algia, που σημαίνουν μυς και άλγος (fibromyalgia = ινομυαλγία). Βρίσκουμε αναφορές για διάχυτο πόνο στο σώμα σε ιστορικά έγγραφά ακόμη πριν τον Μεσαίωνα, αλλά είναι καταπληκτικό ότι ακόμη και σήμερα αυτή η κατάσταση συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση.

 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Ένα απλοποιημένο σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούμε σε μικρό χρονικό διάστημα να αξιολογήσουμε ολόκληρο το σώμα, στην αναζήτηση της βασικής αιτίας είναι το ART. Το ακρώνυμο ART προέρχεται από τις λέξεις: Asymmetry – Restriction of motion – Tissue texture abnormalities (Ασυμμετρία – Περιορισμός της κίνησης – Ανωμαλία στην υφή του ιστού).

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Πολλές είναι οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν πόνο στη μέση, οι περισσότερες από αυτές εξαρτώνται από τις συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει στην καθημερινότητα μας. Η καθιστική ζωή, πολλές ώρες μπροστά στη τηλεόραση ή τον υπολογιστή, η διατροφή και το άγχος συμβάλλουν σημαντικά στη πρόκληση του πόνου στη μέση. Το ίδιο συμβαίνει επίσης από την υπερβολική καταπόνηση του σώματος, χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή, όταν δηλαδή θέλουμε να κάνουμε περισσότερα από όσα πραγματικά έχουμε την ικανότητα να κάνουμε. Το αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις είναι πρόκληση μικροτραυματισμών στην περιτονία με επακόλουθο αποτέλεσμα τη φλεγμονή και τον πόνο.

 • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Ως κοινωνία, έχουμε επικεντρωθεί εδώ και πολύ καιρό στη διαίρεση, την αποσυναρμολόγηση και τη προσεκτική μελέτη των μικρότερων δομικών στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μεγάλη πρόοδο σε ορισμένους τομείς και σε ενισχυμένη κατανόηση των επί μέρους στοιχείων, αλλά οδήγησε επίσης σε μια πολύ περιορισμένη ολιστική κατανόηση αυτών που συμβαίνουν γύρω μας.

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Δεν είναι λίγες οι φορές που ως θεραπευτές καλούμαστε να φροντίσουμε ασθενείς τους οποίους με δυσκολία μπορούμε να αγγίξουμε εξαιτίας του πόνου. Τις περισσότερες φορές είναι αδύνατη μια διαφωτιστική κλινική αξιολόγηση και ακόμη πιο δύσκολή η θεραπευτική προσέγγιση χωρίς τον κίνδυνο να πονέσει περισσότερο ο ασθενής μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια προσέγγιση είναι να μην κάνουμε τίποτα, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί ότι αυτό θα είναι ευεργετικό για τον ασθενή μας, αντίθετα πολλές φορές συσσωρεύει και άλλες δυσκολίες. Μια άλλη προσέγγιση είναι να υιοθετήσουμε μια στρατηγική θεραπευτικής προσέγγισης βήμα-βήμα. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική θεραπεία.  

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.