Τραυματισμός στη κάτω κνημοπερονιαία συνδέσμωση (Διάστρεμμα αστραγάλου)

Τραυματισμός στη κάτω κνημοπερονιάια συνδέσμωση είναι σπάνιος, αλλά πολύ εξουθενωτικός ενώ συχνά υπάρχει αστοχία στην διάγνωση. Αυτός ο τραυματισμός περιλαμβάνει τους συνδέσμους που συγκρατούν το κάτω μέρος της κνήμης και της περόνης. Δηλαδή τους πρόσθιο και οπίσθιο κνημοπερονιαίο σύνδεσμο, τον μεσόστεο σύνδεσμο και τη μεσόστεο μεμβράνη.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

ankle syndesmosis causes01Η έξω στροφή και η υπερβολική ραχιαία κάμψη στον άκρο πόδα αναφέρεται ως ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός κάκωσης. Ο τραυματισμός προκαλείται συχνότερα σε άτομα που συμμετέχουν σε αθλήματα όπως το σκι, το ποδόσφαιρο και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που παίζονται σε χλοοτάπητα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας αθλητής φορά παπούτσια με καρφιά που εισχωρούν στον χλοοτάπητα και κρατούν τον αστράγαλο σχετικά σταθερό. Αν ο αθλητής πέσει προς τα εμπρός (προκαλώντας ραχιαία κάμψη στον άκρο πόδα) και την ίδια στιγμή προσπαθήσει να γυρίσει πλάγια (προκαλώντας στροφικές δυνάμεις στον άκρο πόδα) τότε είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τραυματισμό στην κάτω κνημοπερονιαία συνδέσμωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δυνάμεις διάτμησης και συστροφής, που ασκούνται στον αστράγαλο, δεν τραυματίζουν μόνο τους περιφερειακούς συνδέσμους, αλλά μπορούν να μεταφερθούν μέσω της μεσόστεου μεμβράνης και να προκαλέσουν τραυματισμό πολύ πιο ψηλά στο πόδι.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

SYNDESMOSIS11SYNDESMOSIS10Το συνηθισμένο διάστρεμμα του αστραγάλου είναι εύκολο στην διάγνωση καθώς οι τραυματισμένοι σύνδεσμοι είναι επιφανειακοί και εύκολοι στην ψηλάφηση. Στην συνδέσμωση αντίθετα η ψηλάφηση είναι δύσκολη καθώς οι σύνδεσμοι βρίσκονται βαθειά ενώ από πάνω τους υπάρχουν άλλοι ιστοί. Η περιγραφή του ασθενή για τον ακριβή μηχανισμό πρόκλησης του τραυματισμού είναι σημαντική για τη διάγνωση. Αν και μπορούν να υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί για την πρόκληση του τραυματισμού, πιο συχνά αναφέρεται ως αιτία η έξω στροφή του ποδιού. Τυπικά συμπτώματα είναι πόνος κατά τη ψηλάφηση στον πρόσθιο έσω κνημοπερονιαίο σύνδεσμο, πόνος στην ενεργητική και παθητική έξω στροφή, καθώς και πόνος στην ραχιαία κάμψη. Ο πόνος μπορεί να ακτινοβολεί σε μια ευρύτερη περιοχή, ενδεικτικό τραυματισμού στην μεσόστεο μεμβράνη ή έναν πιο σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει διαταραχή της βάδισης, με ανύψωση της φτέρνας για να αποφύγει την ραχιαία κάμψη κατά την διάρκεια της φάσης ώθησης των δακτύλων στη βάδιση, επίσης παρατηρείται μια αναλγητική βάδιση με μικρή διάρκεια στη φάση στήριξης του τραυματισμένου ποδιού. Δεν υπάρχει συνήθως σοβαρό οίδημα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία της διάγνωσης. Δηλαδή να θεωρηθεί ένας σοβαρός τραυματισμός ως επιπόλαιος! Αρκετοί συγγραφείς αναφέρουν ότι ο τραυματισμός στη κάτω κνημοπερονιάια συνδέσμωση ως μεμονωμένος είναι σπάνιος, συνοδεύεται συνήθως από τραυματισμό του δελτοειδούς συνδέσμου και κάταγμα στο οστό της περόνης.

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

SYNDESMOSIS.4

1) ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ (the external rotation stress test) : Ο θεραπευτής σταθεροποιεί με το ένα χέρι το πόδι του ασθενή και με το άλλο επιχειρεί φόρτιση σε έξω στροφή με τον άκρο πόδα σε ουδέτερη θέση.

SYNDESMOSIS.5

2) ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (the squeeze test): Ο θεραπευτής τοποθετεί τα δυο χέρια του γύρω από την κατώτερη επιφάνεια της κνήμης και την περόνης. Πιέζει με προοδευτικά αυξανόμενη δύναμη το πόδι του ασθενή, ενώ προοδευτικά μετακινείται χαμηλότερα. Ο πόνος είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

SYNDESMOSIS.6

3) ΨΗΛΑΦΗΣΗ (the point test): Ο θεραπευτής ασκεί προοδευτικά αυξανόμενη πίεση απευθείας πάνω στη πρόσθια επιφάνεια της κατώτερης κνημοπερονιαία; συνδέσμωσης. Ο πόνος στη ψηλάφηση είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

SYNDESMOSIS.7

4) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ (the dorsiflexion maneuver): Ο θεραπευτής σταθεροποιεί με το ένα χέρι το πόδι του ασθενή και με το άλλο παθητικά μετακινεί τον άκρο πόδα σε ραχιαία κάμψη. Η πρόκληση πόνου είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

SYNDESMOSIS.8

5) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ (heel thump test): Ο θεραπευτής κρατά το πόδι του ασθενή με το ένα χέρι και με το άλλο εφαρμόζει ένα απαλό αλλά σταθερό κτύπημα στη πτέρνα του ασθενή με τη γροθιά του. Το κτύπημα εφαρμόζεται στο κέντρο της πτέρνας, σύμφωνα με τον μακρύ άξονα της κνήμης. Η πρόκληση πόνου είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

SYNDESMOSIS.9

6) ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΔΙΩΝ (crossed-leg test): Ο ασθενής κάθεται σε καρέκλα με το τραυματισμένο πόδι να ακουμπά πάνω στο γόνατο του άλλου. Το σημείο επαφής πρέπει να είναι περίπου στο μέσον της γάμπας. Ο ασθενής ασκεί μια ήπια πίεση στο μέσον της κνήμης του τραυματισμένου πόδιου. Η πρόκληση πόνου είναι ένδειξη θετικής δοκιμασίας.

Ο ακτινολογικός έλεγχος μπορεί να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα της κλινικής αξιολόγησης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

highanklespraintornsyndesmosistreatment

1) ΦΑΣΗ I: Αντιμετώπιση του πόνου και του οιδήματος.

 • ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ της περιοχή ώστε να προστατευθεί από μεγαλύτερο τραυματισμό.
 • ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ αποφεύγοντας δραστηριότητες που προκαλούν πόνο, αυξάνουν το οίδημα ή την κακουχία στη περιοχή.
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΟΥ για ελάττωση του πόνου, του οιδήματος, της φλεγμονής αλλά και της μικρό-αιμορραγίας στην τραυματισμένη περιοχή. Πάγος μπορεί να εφαρμοστεί τις πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά τον τραυματισμό, για 10 λεπτά περίπου, κάθε τρεις ώρες, όσο ο ασθενής είναι ξύπνιος φυσικά. Σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις η εφαρμογή του πάγου προκαλεί αύξηση του πόνου, οπότε επανεκτιμούμε τις οδηγίες μας. Αντίθετα με τα προηγούμενα η εφαρμογή ζεστού στην περιοχή λόγω αγγειοδιαστολής προκαλεί μεγαλύτερο αιμάτωμα στην περιοχή με αύξηση του οιδήματος, άρα επιπλέον προβλήματα. ΕΠΙΔΕΣΗ του μέλους για την ελάττωση του οιδήματος.
 • ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ επίσης για την ελάττωση του οιδήματος.
 • ΒΑΔΙΣΗ χωρίς φόρτιση με βοηθήματα.
 • ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ του μέλους με νάρθηκα.

2) ΦΑΣΗ ΙΙ: Έχει υποχωρήσει ο πόνος και το οίδημα.

 • ΒΑΔΙΣΗ με μερική φόρτιση.
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ισορροπίας χαμηλής δυναμικής.
 • ΗΠΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ με λάστιχα.

3) ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Ο ασθενής φορτίζει το άκρο χωρίς πόνο, πιθανόν να χρειάζεται ακόμη προστασία στην ανύψωση της πτέρνας ή υποστήριξη στον αστράγαλο.

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας, ανύψωση στις δυο πτέρνες και προοδευτικά στην μια, διάδρομο βάδισης ή πεζοπορία, προοδευτικά γρήγορο περπάτημα.

4) ΦΑΣΗ IV: Ικανός να σηκώνεται στη πτέρνα του ενός ποδιού.

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ, γρήγορο περπάτημα χωρίς πόνο, ελαφρύ τρέξιμο προοδευτικά πιο γρήγορο με αλλαγή κατεύθυνσης. Τέλος επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες.

Η χρονική περίοδος για την αποκατάσταση ενός συγκεκριμένου ασθενή εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού και την ικανότητα του να ανταποκριθεί στα κριτήρια της κάθε φάσης. Ο Hopkinson και οι συνεργάτες του αναφέρουν ένα μέσο χρόνο αποκατάστασης 55 ημερών.

ΠΗΓΕΣ

Massage Today
September, 2018, Vol. 18, Issue 09
The Three Types of Ankle Sprains
By Whitney Lowe, LMT

Ankle Syndesmosis Injuries: Anatomy,
Biomechanics, Mechanism of Injury, and
Clinical Guidelines for Diagnosis and
Intervention
Cheng-Feng Lin, MS1
Michael T. Gross, PT, PhD2
Paul Weinhold, PhD

Τελευταία άρθρα

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας όταν κάποιος διαμαρτύρεται για πόνο στη μέση; Μπορεί να είναι μυϊκός σπασμός, εμπλοκή νευρικής ρίζας, αρθρίτιδα ή πρόβλημα στον μεσοσπονδύλιο δίσκο. Σπάνια συνδέουμε την άρθρωση του ισχίου (μηροκοτυλιαία άρθρωση) με τον πόνο στη μέση, παρόλο που σε αρκετές μελέτες έχει βρεθεί ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της μειωμένης λειτουργικότητας της άρθρωσης του ισχίου και της παθολογίας στη σπονδυλική στήλη (1).

 • ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ - ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ - ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Χρόνιος Πόνος - Ινομυαλγία

  Η Κρανιοϊερή Θεραπεία είναι μια ήπια Χειροθεραπεία, που επιδρά μέσω του συστήματος της περιτονίας αξιοποιώντας τη δυνατότητας του σώματος για αυτοθεραπεία. Έχει τη ρίζα της στην Κρανιακή Οστεοπαθητική, ενώ εμπνευστής της ήταν ο Αμερικανός Οστεοπαθητικός Dr John Upledger,Do. Το Διεθνές Ινστιτούτο Upledger (The Upledger Institute International), ευθυγραμμιζόμενο με τις νέες επιστημονικές έρευνες, συνεχώς εξελίσσει τα πρωτόκολλα και τη θεώρηση της Κρανιοϊερής θεραπείας, εστιάζοντας στην ασφάλεια, στην αξιολόγηση και στην θεραπευτική επίδραση.

 • ΛΕΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ (MLD) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  ΛΕΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ (MLD) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Λεμφοίδημα

  Η λεμφική παροχέτευση (Manual Lymphatic Drainage – MLD), είναι ευρέως αποδεκτή ως συντηρητική θεραπεία για το λεμφοίδημα. Οι ερευνητές με αυτή τη συστηματική ανασκόπηση στόχευσαν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της σε ασθενείς ευρισκόμενους σε ομάδα υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν λεμφοίδημα ή ζουν με αυτό.

 • ΚΟΚΚΥΓΟΔΥΝΙΑ - Αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων θεραπειών (ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

  ΚΟΚΚΥΓΟΔΥΝΙΑ - Αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων θεραπειών (ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Ο όρος κοκκυγοδυνία περιγράφει τον πόνο στον κόκκυγα, ή γύρω απ’ αυτόν, κυρίως κατά το κάθισμα. Η κατάσταση της κοκκυγοδυνίας αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1600, αλλά ως όρος χρησιμοποιήθηκε από τον Simpson, το 1859.

 • ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Αυχενική κεφαλαλγία/πονοκέφαλος χαρακτηρίζεται ο πόνος που έχει προέλευση από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Ο πόνος ξεκινά από τον αυχένα και το πίσω μέρος του κεφαλιού και ακτινοβολεί προς τα εμπρός. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις ημικρανίες και τις άλλες μορφές πονοκεφάλου, καθώς πρόκειται για δευτερογενή πόνο, πόνο δηλαδή που προέρχεται από μια υποκείμενη πάθηση.  

 • Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Το κεφάλι είναι σημαντικό στοιχείο της βιοκινητικής αλυσίδας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, πρέπει να βρίσκεται κατά μήκος της μέσης γραμμής τού σώματος. Εξαιτίας της θέσης του, αλλά και του γεγονότος ότι αποτελεί περίπου του 6% του συνολικού βάρους του σώματος, πολλοί συγγραφείς πιστεύουν ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργία του.

 • ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΑΥΧΕΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

  ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΑΥΧΕΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Ένα συνηθισμένο σύμπτωμα για το οποίο συχνά οι ασθενείς παραπονούνται και αναζητούν βοήθεια είναι ο «δύσκαμπτος αυχένας». Αυτός ο άτυπος όρος μπορεί να αναφέρεται σε συμπτώματα που κυμαίνονται από την γενική δυσκαμψία της αυχενικής μοίρας τής σπονδυλικής στήλης, έως την ακινητοποίηση και τον οξύ πόνο, ή  μπορεί να αναφέρεται σε πόνο που ακτινοβολεί στο άνω άκρο και περιορίζει την ικανότητα στροφής τού κεφαλιού σε μια ή περισσότερες κατευθύνσεις.

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ένας  πεπλατυσμένος δίσκος, που βρίσκεται ανάμεσα στα σώματα των σπονδύλων. Αποτελείται από τον πηκτοειδή πυρήνα στο κέντρο του ως το ζελατινοειδές και εύπλαστο μέρος και τον ινώδη δακτύλιο που τον περιβάλει συγκρατώντας τον στην θέση του, είναι το πιο σκληρό και ινώδες  μέρος. 

 • ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΚΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΚΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ο πόνος στην μέση είναι ένα πρόβλημα που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν παύει ποτέ να είναι επίκαιρο. Σύμφωνα με το National Center for Health Statistics (U.S.A.), περίπου ένας στους τέσσερεις ενήλικες αναφέρει ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κρίση πόνου στη μέση που διήρκησε τουλάχιστον μια ημέρα, ενώ το 25% των ενηλίκων που ερωτήθηκαν ανάφεραν ότι τους προηγούμενους τρεις μήνες είχαν παρουσιάσει πόνο στη μέση.

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Κάτω άκρα

  Σε ασθενείς με πόνο στην έξω επιφάνεια του γόνατος μπορεί να εμπλέκεται η αρθρική ένωση κνήμης και περόνης. Μια από τις βασικές λειτουργίες της αρθρικής ένωσης κνήμης – περόνης είναι να αποτρέπει τις στροφικές τάσεις τού άκρου ποδιού κατά την βάδιση.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 65 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.