ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΘΡΙΚΟ ή ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ;

Είναι σύνηθες, για τους θεραπευτές, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα, η ανάγκη να προσδιορίσουν αν πρόκειται για πρόβλημα των μαλακών μορίων ή αρθρικό, όποτε ανάλογα να σχεδιάσουν το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αρθρικών περιορισμών οφείλονται κυρίως (ή καθ' ολοκληρίαν) σε αλλαγές των μαλακών μορίων. 

Στο περιοδικό Massage Today, 31 Μαϊού 2017, ο Καθηγητής Leo Chaitow, ND, DO δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο:

«A Soft Tissue or Joint Restriction Problem?» Are joint restrictions primarily due to soft-tissue changes? Get one doctor's insight.

Με ελεύθερη μετάφραση το άρθρο αναφέρει:

Είναι σύνηθες, για τους θεραπευτές, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα, η ανάγκη να προσδιορίσουν αν πρόκειται για πρόβλημα των μαλακών μορίων ή αρθρικό, όποτε ανάλογα να σχεδιάσουν το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αρθρικών περιορισμών οφείλονται κυρίως (ή καθ' ολοκληρίαν) σε αλλαγές των μαλακών μορίων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αρθρικών προβλημάτων που οφείλονται σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ). Ακόμη όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, η μειωμένη κινητικότητα, εμπλέκει προσαρμογές, ανάλογα με τις αρθρικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί, στα τοπικά και κάποιες φορές σε απομακρυσμένα μαλακά μόρια.

Το 2003 οι Οστεοπαθητικοί Keppler και Jones, περιέγραψαν μια βασική αλήθεια, που αφορά όλους τους περιορισμούς και θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όλοι οι θεραπευτές που ασχολούνται με προβλήματα αρθρώσεων.

«Καθώς ο φραγμός (του περιορισμού) εμπλέκεται, απαιτούνται αυξημένες ποσότητες δύναμης και μειώνεται το εύρος κίνησης. Ο όρος 'φραγμός' μπορεί να παρεξηγηθεί αν ερμηνευθεί ως ένας τοίχος ή ως άκαμπτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί με μια ώθηση. Καθώς η άρθρωση πλησιάζει στο φραγμό, περιορίζεται υπό τη μορφή σφικτών μυών και περιτονίας, με σκοπό να αποτραπεί περαιτέρω κίνηση. Στην πραγματικότητα έλκουμε ενάντια σε συγκρατητές αντί να σπρώχνουμε κάποια ανατομική δομή».

KALTENBORN΄S TEST

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε αν το πρόβλημα είναι ενδοαρθρικό (μέσα στην άρθρωση) ή εξωαρθρικό (δηλαδή κυρίως στα μαλακά μόρια). Για παράδειγμα ο Kaltenborn (1980), περιέγραψε τρόπους εξέτασης/αξιολόγησης για την απάντηση στο ερώτημα. Επισήμανε ότι εάν γίνεται αντιληπτή αυξανόμενη δυσφορία όταν μια επώδυνη περιοχή διατείνεται, η βασική αιτία πιθανότατα είναι τα μαλακά μόρια. Ωστόσο, αν η συμπίεση της επώδυνης περιοχής αυξάνει τον πόνο, πιθανότατα εμπλέκονται κυρίως ενδοαρθρικές δομές.

Ο Kaltenborn επισήμανε επίσης ότι αν μια ενεργητική κίνηση –εκτελείται από τον ασθενή- προς μια κατεύθυνση, προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό του εύρους κίνησης), και κίνηση που ελέγχεται από τον θεραπευτή, προς την αντίθετη κατεύθυνση, επίσης προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό του εύρους κίνησης), τότε συσταλτές δομές όπως οι μύες και οι σύνδεσμοι είναι σχεδόν σίγουρα οι κύριοι ένοχοι. Για να επιβεβαιώσει αυτή τη πιθανότητα –αν η κίνηση που εκτελεί ο ασθενής και ο θεραπευτής προς την ίδια κατεύθυνση, προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό στο εύρος κίνησης), τότε αρθρική δυσλειτουργία είναι πιθανότατα η αιτία του πόνου.

ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αν οι περιορισμοί των αρθρώσεων οφείλονται συνήθως σε τεταμένους, σφικτούς, κοντυμένους και πυκνούς μύες ή περιτονία, η θεραπευτική προσέγγιση απαιτεί οι μέθοδοι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, με ασφαλή τρόπο να μεταβάλλουν αυτούς τους φραγμούς των μαλακών μορίων, ώστε να βελτιώσουν την κινητικότητα.

Ο Janda (1988), αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζουμε πότε η δυσλειτουργία των μυών προκαλεί αρθρική δυσλειτουργία ή το αντίθετο, προτείνει, επειδή υπάρχει αρκετές κλινικές ενδείξεις πως η κινητοποίηση των αρθρώσεων επιδρά στους μύες και τη περιτονία που άμεσα σχετίζονται με την άρθρωση, πιθανότατα αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την ομαλοποίηση του υπερβολικού τόνου σε αυτές τις δομές.

Καθώς η μείωση της μυϊκής υπερτονίας συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του αρθρικού πόνου, η απάντηση σε πολλά τέτοια ανάλογα προβλήματα φαίνεται να βρίσκεται στην επικέντρωση της προσοχή στα μαλακά μόρια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Ευτυχώς υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών τεχνικών που αφορούν τα μαλακά μόρια, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για τον μυοσκελετικό πόνο και δυσλειτουργία.

manualtherapyΠαραδείγματα τέτοιων αποτελεσματικών θεραπευτικών τεχνικών είναι: Muscle Energy Techniques (MET – Τεχνικές Μυϊκής Ενέργειας), στην αντιμετώπιση του 'μηχανικής προέλευσης αυχενικού πόνου', Positional Release Techniques (Τεχνικές θέσης ανακούφισης), όπως είναι το strain/counterstrain (SCS) και το (MET) στην αντιμετώπιση περιπτώσεων χαμηλής οσφυαλγίας.

Τα τρέχοντα αποτελέσματα απέδειξαν ότι και οι δυο τεχνικές MET και SCS, είναι αποτελεσματικές στην μείωση του πόνου και την λειτουργική ανικανότητα σε ασθενείς με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία. Επίσης η αξία του Myofascial Release (Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης), για περιπτώσεις όπως η χαμηλή οσφυαλγία, είναι επίσης επικυρωμένη.

Ελπίζω ότι αυτές οι σκέψεις θα χρησιμεύσουν για να μας υπενθυμίσουν ότι η αποκατάσταση του αρθρικού περιορισμού και της δυσλειτουργίας είναι συνήθως το αποτέλεσμα αλλαγών στα μαλακά μόρια, αλλά ακόμη και όταν η ίδια η άρθρωση έχει μεταβολές (λόγω τραύματος ή παθολογίας), η θεραπευτική προσέγγιση στα μαλακά μόρια, είναι σε θέση να προσφέρει την δυνατότητα λειτουργικής ανακούφισης.

ΠΗΓΕΣ


1. Kappler RE, Jones JM. "Thrust (high-velocity/low- amplitude) techniques, in Ward RC (ed)
Foundations for osteopathic medicine, 2nd edn." Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, pp 852–880, 2003.
2. Kaltenborn F. "Mobilization of the extremity joints." Oslo: Olaf Novlis Bokhandel, 1980.
3. Janda V. "Muscles and cervicogenic pain syndromes, in Grant R (ed) Physical therapy of the cervical and thoracic spine." New York: Churchill Livingstone, pp 153–166, 1988.
4. Phadke A, et al. "Effect of muscle energy technique and static stretching on pain and functional disability in patients with mechanical neck pain: A randomized controlled trial.". Hong Kong Physiotherapy Journal, 35:5-11, 2016.
5. Ellythy m. "Efficacy of muscle energy technique versus strain counter strain on low back dysfunction." Bulletin of the Faculty of Physical Therapy, 17(2):29-35, 2012.
6. Ajimsha M, et al. "Effectiveness of Myofascial release in the management of chronic low back pain in nursing professionals." Journal of Bodywork & Movement Therapies, 18, 273-281, 2014.

http://www.massagetoday.com

ΚαταγραφήΚαταγραφή2

Καταγραφή2

Τελευταία άρθρα

 • ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Τον τελευταίο καιρό, από την επιστημονική  κοινότητα υπάρχει μια έκρηξη ενδιαφέροντος για έρευνες και αναλύσεις σχετικά με την κατανόηση του θέματος της φλεγμονής. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί σχεδόν με κάθε χρόνια ασθένεια, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, των καρδιακών παθήσεων, του καρκίνου, της αρθρίτιδας, της άνοιας, του μυοπεριτονιακού πόνου, ενώ συνδέεται ακόμη με την επιτάχυνση της διαδικασίας γήρανσης.

 • ΖΩΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ...ΡΟΗΣ

  ΖΩΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ...ΡΟΗΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η ζωή είναι κίνηση, η ζωή είναι ροή: Χάρη σε ερευνητές όπως Carla Stecco, Caterina Fede, Neil Theise και Melody Swartz μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λειτουργία του σώματος με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

 • ΙΝΙΑΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ (ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ)

  ΙΝΙΑΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ (ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Ο όρος Ινιακή Νευραλγία αναφέρεται σε πόνο που εντοπίζεται στην περιοχή που νευρώνουν τα ινιακά νεύρα, δηλαδή στο πίσω μέρος του του κεφαλιού, και συγκεκριμένα στο ινίο και το πάνω μέρος του αυχένα. Τα νεύρα αυτά σχηματίζονται από νευρικούς κλάδους της δεύτερης και τρίτης αυχενικής νωτιαίας ρίζας (Α2 – Α3).  

 • "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Το «πιάσιμο» στον αυχένα είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα που οδηγεί τους πάσχοντες να αναζητήσουν βοήθεια. Βέβαια πρόκειται για άτυπο όρο ομπρέλα, καθώς τα συμπτώματα κυμαίνονται από γενική δυσκαμψία του αυχένα έως πλήρη ακινησία με αφόρητο πόνο.

 • ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Στη προσπάθεια για να διατηρήσετε τον εαυτό σας υγιή και προστατευμένο από τραυματισμούς, βασική προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την περιτονία υγιή, ώστε να είναι ελεύθερη η ροή των υγρών, η ολίσθηση και να υπάρχει ευκολία στη κίνηση. Τελικός στόχος παραμένει η διατήρηση της ομοιόστασης του σώματος, που σημαίνει σώμα σε φυσική και πνευματική ισορροπία.

 • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οστεοπόρωση

  Μελέτη που παρουσιάσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο American Heart Association’s Hypertension Scientific Sessions 2022, συσχετίζει την υψηλή αρτηριακή πίεση με την ταχύτερη γήρανση των οστών.

 • ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Άσκηση

  Σε πρόσφατη μελέτη από το Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience at the Max Planck Institute for Human Development, διαπιστώθηκε ότι μια ώρα περπάτημα στο δάσος Grunewald στη Γερμανία, μείωσε το άγχος στους συμμετέχοντες, ενώ αντίθετα περπάτημα ίσης διάρκειας σε πολυσύχναστο δρόμο στην εμπορική περιοχή του Βερολίνου δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα.

 • ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Χρόνιος Πόνος - Ινομυαλγία

  Το σύνδρομο της Ινομυαλγίας (fibromyalgia) είναι μια συνηθισμένη και χρόνια διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από διάχυτους μυϊκούς πόνους, κακουχία και πολλαπλά επώδυνα σημεία (tender points). Η ετοιμολογία του όρου “fibromyalgia” προέρχεται από την Λατινική λέξη fibro, που σημαίνει ιστός, και από τις Ελληνικές λέξεις myo και algia, που σημαίνουν μυς και άλγος (fibromyalgia = ινομυαλγία). Βρίσκουμε αναφορές για διάχυτο πόνο στο σώμα σε ιστορικά έγγραφά ακόμη πριν τον Μεσαίωνα, αλλά είναι καταπληκτικό ότι ακόμη και σήμερα αυτή η κατάσταση συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση.

 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Ένα απλοποιημένο σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούμε σε μικρό χρονικό διάστημα να αξιολογήσουμε ολόκληρο το σώμα, στην αναζήτηση της βασικής αιτίας είναι το ART. Το ακρώνυμο ART προέρχεται από τις λέξεις: Asymmetry – Restriction of motion – Tissue texture abnormalities (Ασυμμετρία – Περιορισμός της κίνησης – Ανωμαλία στην υφή του ιστού).

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Πώς συμβάλλει η περιτονία για την πρόκληση του πόνου της μέσης;

 • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
 • 210 7220562
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 134 guests και κανένα μέλος

© Physio.gr All rights reserved.
by Avatar.gr.