ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΘΡΙΚΟ ή ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ;

Είναι σύνηθες, για τους θεραπευτές, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα, η ανάγκη να προσδιορίσουν αν πρόκειται για πρόβλημα των μαλακών μορίων ή αρθρικό, όποτε ανάλογα να σχεδιάσουν το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αρθρικών περιορισμών οφείλονται κυρίως (ή καθ' ολοκληρίαν) σε αλλαγές των μαλακών μορίων. 

Στο περιοδικό Massage Today, 31 Μαϊού 2017, ο Καθηγητής Leo Chaitow, ND, DO δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο:

«A Soft Tissue or Joint Restriction Problem?» Are joint restrictions primarily due to soft-tissue changes? Get one doctor's insight.

Με ελεύθερη μετάφραση το άρθρο αναφέρει:

Είναι σύνηθες, για τους θεραπευτές, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα, η ανάγκη να προσδιορίσουν αν πρόκειται για πρόβλημα των μαλακών μορίων ή αρθρικό, όποτε ανάλογα να σχεδιάσουν το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αρθρικών περιορισμών οφείλονται κυρίως (ή καθ' ολοκληρίαν) σε αλλαγές των μαλακών μορίων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αρθρικών προβλημάτων που οφείλονται σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ). Ακόμη όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, η μειωμένη κινητικότητα, εμπλέκει προσαρμογές, ανάλογα με τις αρθρικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί, στα τοπικά και κάποιες φορές σε απομακρυσμένα μαλακά μόρια.

Το 2003 οι Οστεοπαθητικοί Keppler και Jones, περιέγραψαν μια βασική αλήθεια, που αφορά όλους τους περιορισμούς και θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όλοι οι θεραπευτές που ασχολούνται με προβλήματα αρθρώσεων.

«Καθώς ο φραγμός (του περιορισμού) εμπλέκεται, απαιτούνται αυξημένες ποσότητες δύναμης και μειώνεται το εύρος κίνησης. Ο όρος 'φραγμός' μπορεί να παρεξηγηθεί αν ερμηνευθεί ως ένας τοίχος ή ως άκαμπτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί με μια ώθηση. Καθώς η άρθρωση πλησιάζει στο φραγμό, περιορίζεται υπό τη μορφή σφικτών μυών και περιτονίας, με σκοπό να αποτραπεί περαιτέρω κίνηση. Στην πραγματικότητα έλκουμε ενάντια σε συγκρατητές αντί να σπρώχνουμε κάποια ανατομική δομή».

KALTENBORN΄S TEST

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε αν το πρόβλημα είναι ενδοαρθρικό (μέσα στην άρθρωση) ή εξωαρθρικό (δηλαδή κυρίως στα μαλακά μόρια). Για παράδειγμα ο Kaltenborn (1980), περιέγραψε τρόπους εξέτασης/αξιολόγησης για την απάντηση στο ερώτημα. Επισήμανε ότι εάν γίνεται αντιληπτή αυξανόμενη δυσφορία όταν μια επώδυνη περιοχή διατείνεται, η βασική αιτία πιθανότατα είναι τα μαλακά μόρια. Ωστόσο, αν η συμπίεση της επώδυνης περιοχής αυξάνει τον πόνο, πιθανότατα εμπλέκονται κυρίως ενδοαρθρικές δομές.

Ο Kaltenborn επισήμανε επίσης ότι αν μια ενεργητική κίνηση –εκτελείται από τον ασθενή- προς μια κατεύθυνση, προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό του εύρους κίνησης), και κίνηση που ελέγχεται από τον θεραπευτή, προς την αντίθετη κατεύθυνση, επίσης προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό του εύρους κίνησης), τότε συσταλτές δομές όπως οι μύες και οι σύνδεσμοι είναι σχεδόν σίγουρα οι κύριοι ένοχοι. Για να επιβεβαιώσει αυτή τη πιθανότητα –αν η κίνηση που εκτελεί ο ασθενής και ο θεραπευτής προς την ίδια κατεύθυνση, προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό στο εύρος κίνησης), τότε αρθρική δυσλειτουργία είναι πιθανότατα η αιτία του πόνου.

ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αν οι περιορισμοί των αρθρώσεων οφείλονται συνήθως σε τεταμένους, σφικτούς, κοντυμένους και πυκνούς μύες ή περιτονία, η θεραπευτική προσέγγιση απαιτεί οι μέθοδοι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, με ασφαλή τρόπο να μεταβάλλουν αυτούς τους φραγμούς των μαλακών μορίων, ώστε να βελτιώσουν την κινητικότητα.

Ο Janda (1988), αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζουμε πότε η δυσλειτουργία των μυών προκαλεί αρθρική δυσλειτουργία ή το αντίθετο, προτείνει, επειδή υπάρχει αρκετές κλινικές ενδείξεις πως η κινητοποίηση των αρθρώσεων επιδρά στους μύες και τη περιτονία που άμεσα σχετίζονται με την άρθρωση, πιθανότατα αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την ομαλοποίηση του υπερβολικού τόνου σε αυτές τις δομές.

Καθώς η μείωση της μυϊκής υπερτονίας συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του αρθρικού πόνου, η απάντηση σε πολλά τέτοια ανάλογα προβλήματα φαίνεται να βρίσκεται στην επικέντρωση της προσοχή στα μαλακά μόρια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Ευτυχώς υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών τεχνικών που αφορούν τα μαλακά μόρια, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για τον μυοσκελετικό πόνο και δυσλειτουργία.

manualtherapyΠαραδείγματα τέτοιων αποτελεσματικών θεραπευτικών τεχνικών είναι: Muscle Energy Techniques (MET – Τεχνικές Μυϊκής Ενέργειας), στην αντιμετώπιση του 'μηχανικής προέλευσης αυχενικού πόνου', Positional Release Techniques (Τεχνικές θέσης ανακούφισης), όπως είναι το strain/counterstrain (SCS) και το (MET) στην αντιμετώπιση περιπτώσεων χαμηλής οσφυαλγίας.

Τα τρέχοντα αποτελέσματα απέδειξαν ότι και οι δυο τεχνικές MET και SCS, είναι αποτελεσματικές στην μείωση του πόνου και την λειτουργική ανικανότητα σε ασθενείς με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία. Επίσης η αξία του Myofascial Release (Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης), για περιπτώσεις όπως η χαμηλή οσφυαλγία, είναι επίσης επικυρωμένη.

Ελπίζω ότι αυτές οι σκέψεις θα χρησιμεύσουν για να μας υπενθυμίσουν ότι η αποκατάσταση του αρθρικού περιορισμού και της δυσλειτουργίας είναι συνήθως το αποτέλεσμα αλλαγών στα μαλακά μόρια, αλλά ακόμη και όταν η ίδια η άρθρωση έχει μεταβολές (λόγω τραύματος ή παθολογίας), η θεραπευτική προσέγγιση στα μαλακά μόρια, είναι σε θέση να προσφέρει την δυνατότητα λειτουργικής ανακούφισης.

ΠΗΓΕΣ


1. Kappler RE, Jones JM. "Thrust (high-velocity/low- amplitude) techniques, in Ward RC (ed)
Foundations for osteopathic medicine, 2nd edn." Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, pp 852–880, 2003.
2. Kaltenborn F. "Mobilization of the extremity joints." Oslo: Olaf Novlis Bokhandel, 1980.
3. Janda V. "Muscles and cervicogenic pain syndromes, in Grant R (ed) Physical therapy of the cervical and thoracic spine." New York: Churchill Livingstone, pp 153–166, 1988.
4. Phadke A, et al. "Effect of muscle energy technique and static stretching on pain and functional disability in patients with mechanical neck pain: A randomized controlled trial.". Hong Kong Physiotherapy Journal, 35:5-11, 2016.
5. Ellythy m. "Efficacy of muscle energy technique versus strain counter strain on low back dysfunction." Bulletin of the Faculty of Physical Therapy, 17(2):29-35, 2012.
6. Ajimsha M, et al. "Effectiveness of Myofascial release in the management of chronic low back pain in nursing professionals." Journal of Bodywork & Movement Therapies, 18, 273-281, 2014.

http://www.massagetoday.com

ΚαταγραφήΚαταγραφή2

Καταγραφή2

Τελευταία άρθρα

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

  ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Οι ασυμμετρίες μπορεί να αποτελούν αιτία πόνου και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η εξισορρόπηση του σώματος με την ελαχιστοποίηση των ασυμμετριών θα βελτιστοποιήσει τη μηχανική του σώματός, ενώ μπορεί να αποτρέψει σοβαρά προβλήματα πόνου στην πορεία.

 • ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  Η βρεφική ηλικία χαρακτηρίζεται από αδέξια, μη ορθολογική ομόπλευρη κινητική συμπεριφορά. Η απορρέουσα ασυντόνιστη κίνηση συνεχίζεται μέχρι να αρχίσει το βρέφος να μπουσουλάει σταυρωτά. Αυτό το νέο μοτίβο αντίθετης κίνησης αναδιοργανώνει στη συνέχεια το κεντρικό νευρικό του σύστημα, ώστε όλα τα σωματικά συστήματα να συνεργάζονται ομαδικά.

 • MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

  MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι η πρόκληση χαλάρωσης ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας, η υπερτονία της οποίας θεωρείται ότι είναι η πηγή του πόνου ή/και της απώλειας κινητικότητας σε ένα μέρος του σώματος ή/και σε μια άρθρωση.

 • "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" ΤΟΝ ΠΟΝΟ

  "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" ΤΟΝ ΠΟΝΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Ο πόνος, ως σύμπτωμα, μπορεί να αποδειχτεί ένας δύσκολος γρίφος τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον θεραπευτή. Η απάντηση βρίσκεται στην όσο το δυνατόν καλύτερη ευθυγράμμιση του σκελετού. Δηλαδή να ισορροπήσει, μέσω ήπιας κινητοποίησης, το κεφάλι στον αυχένα και η λεκάνη με τα πόδια.

 • ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ήπιοι Χειρισμοί βάρους 5gr

  ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ήπιοι Χειρισμοί βάρους 5gr

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Γνωρίστε την Κρανιοϊερή θεραπεία

  Χειρισμοί πίεσης πέντε γραμμαρίων ή λιγότερο συνδέουν τον θεραπευτή με το σύστημα της περιτονίας και μέσω αυτής με κάθε τμήμα του σώματος, καταπολεμώντας συμπτώματα ασθενειών μερικά εκ των οποίων είναι χρόνια.

 • ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ - "Game Changer" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ;

  ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ - "Game Changer" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ;

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Τεχνικές χειροθεραπείας και άσκηση με βαθύ κάθισμα δύνανται να μειώσουν τις μυϊκές ανισορροπίες που σχετίζονται με τον πόνο στη μέση.

 • ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

  ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Γνωρίστε την Κρανιοϊερή θεραπεία

  Η Κρανιοϊερή θεραπεία χρησιμοποιεί ένα διευρυμένο Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την υγεία και την ασθένεια, με στόχο την ενδυνάμωση της ικανότητας του ασθενή στην ίαση.

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Η συντηρητική διαχείριση του πόνου στη μέση με τεχνικές σπονδυλικής ανάταξης και κινητοποίησης, συμπληρωματικά της ιατρικής θεραπείας, βελτιώνει την λειτουργική ικανότητα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της.

 • ΕΥΡΗΜΑΤΑ MRI ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ ΒΡΑΧΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΕΥΡΗΜΑΤΑ MRI ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ ΒΡΑΧΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ανω άκρα

  Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι οι αναρριχητές βράχου εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αρθρίτιδας στον ώμο.

 • Ατλαντο-ινιακή ένωση: μια αμφίδρομη σχέση

  Ατλαντο-ινιακή ένωση: μια αμφίδρομη σχέση

  | Super User | Νέα-Εκδηλώσεις
  Εργαστηρίο

  Ατλαντο-ινιακή ένωση:
  μια αμφίδρομη σχέση

 • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
 • 210 7220562
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 403 guests και κανένα μέλος

© Physio.gr All rights reserved.
by Avatar.gr.