Hits: 1380
17 Ιουνίου 2023
Κατηγορία
Manual Therapy
# Topics
Follow Us
Social sharing

MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι η πρόκληση χαλάρωσης ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας, η υπερτονία της οποίας θεωρείται ότι είναι η πηγή του πόνου ή/και της απώλειας κινητικότητας σε ένα μέρος του σώματος ή/και σε μια άρθρωση.

Η Τεχνική της Μυϊκής Ενέργειας - Muscle Energy Technique (MET), ανήκει στη κατηγορία της Χειροθεραπείας (Manual Therapy). Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση πόνου και δυσλειτουργίας στο μυοσκελετικό σύστημα. Αναπτύχθηκε από τον Fred Mitchell, Sr, D.O., το 1948, με σκοπό τη βελτίωση της μυοσκελετικής λειτουργίας μέσω της διάτασης των μυών που είναι σε σπασμό και βράχυνση, της κινητοποίησης των αρθρώσεων και της περιτονίας. Πρόκειται για ενεργητική τεχνική, καθώς απαιτεί από τον ασθενή να εκτελεί ισομετρικές συσπάσεις. Η ΜΕΤ αντενδείκνυται σε άτομα με ανεπαρκή ενεργητικότητα, κατάγματα, σημαντικές παθήσεις των αρθρώσεων ή πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

muscle energyΠιο συγκεκριμένα, η τεχνική ΜΕΤ περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Απομόνωση της άρθρωσης-στόχου ή/και του μυ στο σημείο φραγμού
 2. Ακολουθεί ενεργητική μυϊκή σύσπαση από τον ασθενή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αντίθετα προς τον περιορισμό, για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα ενάντια στην αντιρροπιστική δύναμης που εφαρμόζει ο θεραπευτής. Η διάρκεια της σύσπασης είναι περίπου 7-10 δευτερόλεπτα. Κατά κανόνα, το επίπεδο της δύναμης που ασκείται από τον ασθενή πρέπει να είναι άνετα ανεκτό, τόσο από τον ασθενή, όσο και από τον θεραπευτή. Η δύναμη που ασκεί ο ασθενής είναι πάνω-κάτω στο 20% της δύναμης του.
 3. Ακολουθεί χαλάρωση του μυός.
 4. Παθητική μετακίνηση της άρθρωσης προς ένα νέο σημείο φραγμού.
 5. Επανάληψη των βημάτων 1 έως 4 μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού εύρους κίνησης. Ο αριθμός των επαναλήψεων ιδανικά είναι τρείς φορές.

Ο στόχος αυτής της θεραπείας είναι η πρόκληση χαλάρωσης ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας, η υπερτονία της οποίας θεωρείται ότι είναι η πηγή του πόνου ή/και της απώλειας κινητικότητας σε ένα μέρος του σώματος ή/και σε μια άρθρωση.

Δύο θεμελιώδεις νευροφυσιολογικές αρχές έχουν από καιρό διατυπωθεί για να εξηγήσουν τη νευρομυϊκή αναστολή που συμβαίνει κατά την εφαρμογή της ΜΕΤ. Μια βασική παραδοχή είναι η μετά-συστολική-αναχαίτηση -post contraction inhibition (PIR) ή μετά-ισομετρική χαλάρωση – post-isometric relaxation. Αυτό δηλώνει ότι μετά τη σύσπαση ενός μυός, αυτός βρίσκεται αυτόματα σε χαλαρή κατάσταση για μια σύντομη λανθάνουσα περίοδο.

Σχηματική αναπαράσταση της νευρολογικής επίδρασης από τη φόρτιση του τενόντιου οργάνου του Golgi σκελετικού μυ μετά από ισομετρική σύσπαση. Πρόκληση μετά-συστολικής αναχαίτησης. Σύμφωνα με τον Carter και τους συνεργάτες του (2000), το φαινόμενο είναι υπαρκτό, αλλά ενδεχομένως να μη είναι η βασική αιτία για τα ευεργετικά αποτελέσματα της τεχνικής.

Η δεύτερη παραδοχή σχετίζεται με την ‘αμοιβαία αναστολή – reciprocal inhibition (RI). Συγκεκριμένα, όταν ο ένας μυς συστέλλεται, ο αντίθετος μυς (ανταγωνιστής) αναστέλλεται αυτόματα για να επιτραπεί η κίνηση του. Αυτό συμβαίνει χάρη σε μια αμοιβαία αναστολή των νευρώνων που ελέγχουν τους αντίθετους μύες. Η αμοιβαία αναστολή είναι απαραίτητη για τον συντονισμό της κίνησης και τη διατήρηση της ισορροπίας στο σώμα.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η τεχνική ΜΕΤ αξιοποιεί τους φυσιολογικούς μηχανισμούς της μετά-ισομετρικής χαλάρωσης και της αμοιβαίας αναστολής, για τη βελτίωση της μυοσκελετικής λειτουργίας και τη μείωση του πόνου. Σε μια δεδομένη άρθρωση, η ΜΕΤ μπορεί να εκτελεστεί με "άμεσο -direct" ή "έμμεσο -indirect" τρόπο με βάση την στόχευση της θεραπείας. Ας πάρουμε για παράδειγμα την άρθρωση του αγκώνα με υπερτονία στον δικέφαλο μυ:

Έμμεση τεχνική (indirect) | Αμοιβαία Αναστολή (Reciprocal Inhibition)

 1. Ο αγκώνας εκτείνεται στο παθολογικό σημείο φραγμού - περιορίζεται από την βράχυνση λόγω σπασμού του δικεφάλου μυ.
 2. Ο ασθενής παίρνει οδηγία να συσπάσει τον τρικέφαλο μυ ενάντια στην αντίρροπη δύναμη του θεραπευτή. Η ενέργεια αυτή διεγείρει τις μυϊκές ατράκτους του τρικέφαλου, πυροδοτώντας τις προσαγωγές ίνες που προβάλλουν στη σπονδυλική στήλη και ενεργοποιούν τον ανασταλτικό ενδονευρώνα που συνάπτεται στους α-κινητικούς νευρώνες που προβάλλουν στον δικέφαλο, προκαλώντας έτσι χαλάρωση.
 3. Ο ασθενής καθοδηγείται να χαλαρώσει τον τρικέφαλο.
 4. Το χέρι του ασθενούς τεντώνεται παθητικά όσο επιτρέπει ο δικέφαλος μυς. Η ενέργεια αυτή διευκολύνεται από την αμοιβαία αναστολή που παράγεται στο βήμα 2.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 έως ότου επιτευχθεί το πλήρες εύρος κίνησης ή η διαδικασία είναι ανώδυνη.

Άμεση τεχνική (Direct) | Μετά-ισομετρική χαλάρωση (Post-isometric relaxation)

 1. Ο αγκώνας εκτείνεται στο παθολογικό σημείου φραγμού - περιορίζεται από την υπερτονία του δικεφάλου.
 2. Ο ασθενής παίρνει οδηγία να συσπάσει τον δικέφαλο ενάντια στην αντίρροπη δύναμη του θεραπευτή. Η ενέργεια αυτή ενεργοποιεί τα τενόντια όργανα του Golgi του τρικέφαλου, οι οποίοι ενεργοποιούν τις προσαγωγές ίνες που προβάλλουν στη σπονδυλική στήλη και ενεργοποιούν τον ανασταλτικό ενδονευρώνα που συνάπτεται στους α-κινητικούς νευρώνες στο δικέφαλο, παράγοντας έτσι χαλάρωση.
 3. Ο ασθενής λαμβάνει οδηγίες να χαλαρώσει τον δικέφαλο.
 4. Ο βραχίονας του ασθενούς διατείνεται παθητικά όσο επιτρέπει ο δικέφαλος μυς. Η ενέργεια αυτή διευκολύνεται από τη μετά-ισομετρική χαλάρωση που παράγεται στο βήμα 2.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 έως ότου επιτευχθεί το πλήρες εύρος κίνησης ή η διαδικασία είναι ανώδυνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά πρωτόκολλα με ποικίλες εξειδικεύσεις για κάθε βήμα, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και της δύναμης της συστολής, της διάρκειας ανάπαυσης και του αριθμού των επαναλήψεων. Για παράδειγμα, η μέθοδος Greenman προτείνει ένα στάδιο χαλάρωσης πέντε έως επτά δευτερολέπτων και τρεις έως πέντε επαναλήψεις συνολικά.

Πηγές

1. Thomas E, Cavallaro AR, Mani D, Bianco A, Palma A. The efficacy of muscle energy techniques in symptomatic and asymptomatic subjects: a systematic review. Chiropr Man Therap. 2019;27:35. [PMC free article] [PubMed]

2. Goodridge JP. Muscle energy technique: definition, explanation, methods of procedure. J Am Osteopath Assoc. 1981 Dec;81(4):249-54. [PubMed]

3. Uysal SC, Tüzün EH, Eker L, Angın E. Effectiveness of the muscle energy technique on respiratory muscle strength and endurance in patients with fibromyalgia. J Back Musculoskelet Rehabil. 2019;32(3):411-419. [PubMed]

4. Campbell SM, Winkelmann RR, Walkowski S. Osteopathic manipulative treatment: novel application to dermatological disease. J Clin Aesthet Dermatol. 2012 Oct;5(10):24-32. [PMC free article] [PubMed]

5. Baxter DA, Shergis JL, Fazalbhoy A, Coyle ME. Muscle energy technique for chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review. Chiropr Man Therap. 2019;27:37. [PMC free article] [PubMed]

6. Yeganeh Lari A, Okhovatian F, Naimi Ss, Baghban AA. The effect of the combination of dry needling and MET on latent trigger point upper trapezius in females. Man Ther. 2016 Feb;21:204-9. [PubMed]

7. Küçükşen S, Yilmaz H, Sallı A, Uğurlu H. Muscle energy technique versus corticosteroid injection for management of chronic lateral epicondylitis: randomized controlled trial with 1-year follow-up. Arch Phys Med Rehabil. 2013 Nov;94(11):2068-74. [PubMed]

8. Smith M, Fryer G. A comparison of two muscle energy techniques for increasing flexibility of the hamstring muscle group. J Bodyw Mov Ther. 2008 Oct;12(4):312-7. [PubMed]

9. Crone C. Reciprocal inhibition in man. Dan Med Bull. 1993 Nov;40(5):571-81. [PubMed]

10. Jami L. Golgi tendon organs in mammalian skeletal muscle: functional properties and central actions. Physiol Rev. 1992 Jul;72(3):623-66. [PubMed]

11. Gregory JE, Proske U. Responses of muscle receptors in the kitten. J Physiol. 1985 Sep;366:27-45. [PMC free article] [PubMed]

12. Chalmers G. Do Golgi tendon organs really inhibit muscle activity at high force levels to save muscles from injury, and adapt with strength training? Sports Biomech. 2002 Jul;1(2):239-49. [PubMed]

13. LAPORTE Y, LLOYD DP. Nature and significance of the reflex connections established by large afferent fibers of muscular origin. Am J Physiol. 1952 Jun;169(3):609-21. [PubMed]

14. GRANIT R. Neuromuscular interaction in postural tone of the cat's isometric soleus muscle. J Physiol. 1958 Oct 31;143(3):387-402. [PMC free article] [PubMed]

15. RENSHAW B. Central effects of centripetal impulses in axons of spinal ventral roots. J Neurophysiol. 1946 May;9:191-204. [PubMed]

16. Macefield VG, Knellwolf TP. Functional properties of human muscle spindles. J Neurophysiol. 2018 Aug 01;120(2):452-467. [PubMed]

17. Walkowski AD, Munakomi S. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Sep 12, 2022. Monosynaptic Reflex. [PubMed]

18. Yavuz UŞ, Negro F, Diedrichs R, Farina D. Reciprocal inhibition between motor neurons of the tibialis anterior and triceps surae in humans. J Neurophysiol. 2018 May 01;119(5):1699-1706. [PubMed]

19. Katz R, Penicaud A, Rossi A. Reciprocal Ia inhibition between elbow flexors and extensors in the human. J Physiol. 1991 Jun;437:269-86. [PMC free article] [PubMed]

20. Lavoie BA, Devanne H, Capaday C. Differential control of reciprocal inhibition during walking versus postural and voluntary motor tasks in humans. J Neurophysiol. 1997 Jul;78(1):429-38. [PubMed]

21. Petersen N, Morita H, Nielsen J. Modulation of reciprocal inhibition between ankle extensors and flexors during walking in man. J Physiol. 1999 Oct 15;520 Pt 2(Pt 2):605-19. [PMC free article] [PubMed]

22. Kasai T, Kawanishi M, Yahagi S. Posture-dependent modulation of reciprocal inhibition upon initiation of ankle dorsiflexion in man. Brain Res. 1998 May 04;792(1):159-63. [PubMed]

23. Zelená J, Soukup T. The development of Golgi tendon organs. J Neurocytol. 1977 Apr;6(2):171-94. [PubMed]

24. Maier A. Development and regeneration of muscle spindles in mammals and birds. Int J Dev Biol. 1997 Feb;41(1):1-17. [PubMed]

25. Williams S, Jacobson C. α-Dystroglycan is essential for the induction of Egr3, a transcription factor important in muscle spindle formation. Dev Neurobiol. 2010 Jun;70(7):498-507. [PubMed]

26. Deriu F, Tedde Piras A, Montella A. The early development of muscle spindle in human foetus. Ital J Anat Embryol. 1996 Jul-Sep;101(3):163-72. [PubMed]

27. Trompetto C, Marinelli L, Mori L, Pelosin E, Currà A, Molfetta L, Abbruzzese G. Pathophysiology of spasticity: implications for neurorehabilitation. Biomed Res Int. 2014;2014:354906. [PMC free article] [PubMed]

28. Franke H, Franke JD, Fryer G. Osteopathic manipulative treatment for nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2014 Aug 30;15:286. [PMC free article] [PubMed]

29. Fryer G, Morse CM, Johnson JC. Spinal and sacroiliac assessment and treatment techniques used by osteopathic physicians in the United States. Osteopath Med Prim Care. 2009 Apr 14;3:4. [PMC free article] [PubMed]

30. Yao S, Hassani J, Gagne M, George G, Gilliar W. Osteopathic manipulative treatment as a useful adjunctive tool for pneumonia. J Vis Exp. 2014 May 06;(87) [PMC free article] [PubMed]

31. Franke H, Fryer G, Ostelo RW, Kamper SJ. Muscle energy technique for non-specific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 27;

Τελευταία άρθρα

 • Η ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

  Η ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  Οι επιπτώσεις από την δύναμη της βαρύτητας είναι συνδεδεμένες με τις αλλαγές στην ευθυγράμμιση του σκελετού και την εμφάνιση του πόνου. Η σωστή λειτουργία τού εγκεφάλου μάς προφυλάσσει, για άλλη μια φορά!

 • ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Πληροφορίες για τον Εγκέφαλο

  Η γνώση είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη κοινωνία. Σε αντίθεση με τους προγόνους μας, ο κόσμος μας εκτιμά τη διανοητική ικανότητα πολύ περισσότερο από τη σωματική ικανότητα και έτσι η ανάγκη απόκτησης γνώσεων είναι πλέον ύψιστης σημασίας.

 • TENSEGRITY: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΡΘΡΩΠΟ

  TENSEGRITY: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΡΘΡΩΠΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Τα φορτία και οι δυνάμεις συμπίεσης που δέχεται το σώμα, κατανέμονται ομοιόμορφα χάρη στο δυναμικό σύστημα tensegrity αντιβαρυτικής τάσης. Αυτό το μοντέλο θέλει τη θέση και τη στάση των οστών να εξαρτώνται κυρίως από την ισορροπία μεταξύ των μαλακών ιστών, αποδυναμώνοντας οποιαδήποτε χειρισμό ανάταξης για την επαναφορά της σωστής "ευθυγράμμισης". 

 • ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΓΛΟΥΤΟ (ΙΣΧΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ)

  ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΓΛΟΥΤΟ (ΙΣΧΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Ισχιαλγία

  Στον γλουτό έχουν αποδοθεί περισσότερα σύνδρομα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του σώματος. Αυτό οφείλεται στη βιομηχανική πολυπλοκότητα του ισχιακού νεύρου και στις τεράστιες στρεπτικές δυνάμεις που ασκούνται στη λεκάνη και στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

  ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Οι ασυμμετρίες μπορεί να αποτελούν αιτία πόνου και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η εξισορρόπηση του σώματος με την ελαχιστοποίηση των ασυμμετριών θα βελτιστοποιήσει τη μηχανική του σώματός, ενώ μπορεί να αποτρέψει σοβαρά προβλήματα πόνου στην πορεία.

 • ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  Η βρεφική ηλικία χαρακτηρίζεται από αδέξια, μη ορθολογική ομόπλευρη κινητική συμπεριφορά. Η απορρέουσα ασυντόνιστη κίνηση συνεχίζεται μέχρι να αρχίσει το βρέφος να μπουσουλάει σταυρωτά. Αυτό το νέο μοτίβο αντίθετης κίνησης αναδιοργανώνει στη συνέχεια το κεντρικό νευρικό του σύστημα, ώστε όλα τα σωματικά συστήματα να συνεργάζονται ομαδικά.

 • MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

  MUSCLE ENERGY TECHNIQUE (MET)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι η πρόκληση χαλάρωσης ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας, η υπερτονία της οποίας θεωρείται ότι είναι η πηγή του πόνου ή/και της απώλειας κινητικότητας σε ένα μέρος του σώματος ή/και σε μια άρθρωση.

 • "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" ΤΟΝ ΠΟΝΟ

  "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" ΤΟΝ ΠΟΝΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Ο πόνος, ως σύμπτωμα, μπορεί να αποδειχτεί ένας δύσκολος γρίφος τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον θεραπευτή. Η απάντηση βρίσκεται στην όσο το δυνατόν καλύτερη ευθυγράμμιση του σκελετού. Δηλαδή να ισορροπήσει, μέσω ήπιας κινητοποίησης, το κεφάλι στον αυχένα και η λεκάνη με τα πόδια.

 • ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ήπιοι Χειρισμοί βάρους 5gr

  ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ήπιοι Χειρισμοί βάρους 5gr

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Γνωρίστε την Κρανιοϊερή θεραπεία

  Χειρισμοί πίεσης πέντε γραμμαρίων ή λιγότερο συνδέουν τον θεραπευτή με το σύστημα της περιτονίας και μέσω αυτής με κάθε τμήμα του σώματος, καταπολεμώντας συμπτώματα ασθενειών μερικά εκ των οποίων είναι χρόνια.

 • ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ - "Game Changer" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ;

  ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ - "Game Changer" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ;

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Τεχνικές χειροθεραπείας και άσκηση με βαθύ κάθισμα δύνανται να μειώσουν τις μυϊκές ανισορροπίες που σχετίζονται με τον πόνο στη μέση.

 • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
 • 210 7220562
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 53 guests και κανένα μέλος

© Physio.gr All rights reserved.
by Avatar.gr.