Οι κίνδυνοι και τα οφέλη της θεραπείας με γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόνη) για την τενοντοπάθεια

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη της θεραπείας με γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόνη) για την τενοντοπάθεια: Μια συστηματική ανασκόπηση των επιδράσεων του τοπικού γλυκοκορτικοειδούς στον τένοντα.

Μια συστηματική ανασκόπηση των επιδράσεων του τοπικού γλυκοκορτικοειδούς στον τένοντα

Benjamin JohnFloydDean,MRCSn, EmilieLostis,BSc,ThomasOakley,BM,BSc, Ines Rombach,MSc, MarkE.Morrey,MD, AndrewJ.Carr,FRCS
Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences (NDORMS),Botnar Research Centre, Institute of Musculoskeletal Sciences, Nuffield Orthopaedic Centre, WindmillRd, OxfordOX37LD, UK

shoulder-pain1

Σκοπός

Πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν να συνοψίσουν οι ερευνητές τις γνωστές επιδράσεις του τοπικά χορηγούμενου γλυκοκορτικοειδούς στον ιστό και τα κύτταρα των τενόντων.

Μέθοδος

Διεξήγαγαν μια συστηματική ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες PRISMA και Cochrane της βάσης δεδομένων Medline χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Η έρευνα απέδωσε 50 άρθρα, τα οποία αποτελούσαν 13 μελέτες σε ανθρώπους, 36 μελέτες σε ζώα και μία συνδυασμένη μελέτη ανθρώπων / ζώων.

Αποτελέσματα

Ιστολογικά, υπήρξε απώλεια της οργάνωσης του κολλαγόνου (6 μελέτες) και αύξηση της νέκρωσης κολλαγόνου (3 μελέτες). Ο πολλαπλασιασμός (8 μελέτες) και η βιωσιμότητα (9 μελέτες) των ινοβλαστών μειώθηκε. Η σύνθεση κολλαγόνου μειώθηκε σε 17 μελέτες. Μια αυξημένη φλεγμονώδης κυτταρική διήθηση παρουσιάστηκε σε 4 μελέτες. Η αυξημένη κυτταρική τοξικότητα αποδείχθηκε με 3 μελέτες.

Οι μηχανικές ιδιότητες του τένοντα ερευνήθηκαν από 18 μελέτες. Περιγραφικά, 6 από αυτές τις μελέτες έδειξαν μείωση στις μηχανικές ιδιότητες, 3 παρουσίασαν αύξηση, ενώ οι υπόλοιπες 9 δεν παρουσίασαν σημαντική αλλαγή. Μια μετα-ανάλυση των μηχανικών δεδομένων αποκάλυψε μια σημαντική επιδείνωση των μηχανικών ιδιοτήτων, με ένα συνολικό αποτέλεσμα -0,67 (95% CI = 0,01 έως -1,33) (δεδομένα από 9 μελέτες).

Συμπεράσματα

Συνολικά είναι σαφές ότι η τοπική χορήγηση γλυκοκορτικοειδών έχει σημαντικές αρνητικές επιδράσεις σε κύτταρα τενόντων in vitro, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης βιωσιμότητας των κυττάρων, του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της σύνθεσης κολλαγόνου. Υπάρχει αυξημένη αποδιοργάνωση κολλαγόνου και νέκρωση, όπως φαίνεται από in vivo μελέτες. Οι μηχανικές ιδιότητες του τένοντα μειώνονται επίσης σημαντικά. Αυτή η ανασκόπηση υποστηρίζει τις αναδυόμενες κλινικές ενδείξεις που δείχνουν σημαντικές μακροπρόθεσμες βλάβες στον τένοντα ιστό και κύτταρα που σχετίζονται με ενέσεις γλυκοκορτικοειδών.

Πηγή

The risks and benefits of glucocorticoid treatment for tendinopathy: A systematic review of the effects of local glucocorticoid on tendon
Benjamin John Floyd Dean, MRCSn, Emilie Lostis, BSc, Thomas Oakley, BM,BSc, Ines Rombach, MSc, Mark E.Morrey, MD, Andrew J. Carr, FRCS

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ, MSc
Φυσικοθεραπευτής

Τελευταία άρθρα    ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

    Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

    © Physio.gr All rights reserved.
    by Avatar.gr.