ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσιευμένη μελέτη σχετικά με την θεραπευτική αντιμετώπιση της μη τραυματικής ρήξης στο πέταλο των στροφέων του ώμου. Οι μελετητές σύγκριναν τρεις διαφορετικές μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης της μη τραυματικές ρήξης του τένοντα του υπερακανθίου μυός σε ασθενείς ηλικίας άνω των 55 ετών.

 Randomized Controlled Trial  . 2014 Jan;96-B(1):75-81. doi: 10.1302/0301-620X.96B1.32168.

 

Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: A randomised controlled trial with one-year clinical results

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Από δείγμα 180 ώμων (173 ασθενείς) με ρήξη στον τένοντα του υπερακανθίου μυός, τοποθετήθηκαν τυχαία σε μια από τις τρείς προς έλεγχο ομάδες (60 ώμοι σε κάθε ομάδα).

1η Ομάδα: Φυσικοθεραπεία
2η Ομάδα: Ακρομιοπλαστική και Φυσικοθεραπεία
3η Ομάδα: Συρραφή του τένοντα, Ακρομιοπλαστική και Φυσικοθεραπεία

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με το Constant - Murley Shoulder Outcome Score, το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1987 και χρησιμοποιείται ευρέως στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της θεραπευτικής παρέμβασης που αφορά δυσλειτουργίες στη περιοχή του ώμου. Μάλιστα προτείνεται από την European Society of Shoulder & Elbow Surgery (SECEC/ESSE). Έχει το πλεονέκτημα ότι περιλαμβάνει κλίμακα του πόνου, λειτουργική εκτίμηση, εύρος κίνησης και μέτρηση δύναμης (Conboy et al; Boehm et al).. Εντούτοις δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις αστάθειας του ώμου (Bankes & Emery; Conboy et al).

Το Constant Shoulder Score εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο παρατηρητή προ-εγχειρητικά και σε τρείς, έξι και δώδεκα μήνες μετά την παρέμβαση.

Από το σύνολο των ώμων, οι 167 ήταν διαθέσιμοι για επανεκτίμηση μετά από δώδεκα μήνες, δηλαδή αναλογία επανεκτίμησης 92.8%.

Πιο συγκεκριμένα, 55 ώμοι επανεκτιμήθηκαν στην πρώτη ομάδα (24 άνδρες, 31 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 65 ετών – 55 έως 79 ετών – ), 57 στην δεύτερη ομάδα (29 άνδρες, 28 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 65 ετών – 55 έως 79 ετών –) και 55 ώμοι στην τρίτη ομάδα (26 άνδρες, 29 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 65 ετών – 55 έως 81 ετών –).

shoulder4aΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην τελική επανεκτίμηση (p=0.34), δεν υπήρξαν διάφορες στο constant shoulder score μεταξύ των ομάδων.

1η Ομάδα: 74.1 (sd 14.2)
2η Ομάδα: 77.2 (sd 13.0)
3η Ομάδα: 77.9 (sd 12.1)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης, η χειρουργική αντιμετώπιση δεν υπερτερεί της συντηρητικής αντιμετώπισης, όσον αφορά στη μη τραυματική ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Επομένως, η συντηρητική θεραπεία θα πρέπει να θεωρείται ως η βασική θεραπευτική προσέγγιση στη συγκεκριμένη περίπτωση.

ΠΗΓΗ

Bone Joint J. 2014 Jan;96-B(1):75-81. doi: 10.1302/0301-620X.96B1.32168.
Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: A randomised controlled trial with one-year clinical results.
Kukkonen J1, Joukainen A, Lehtinen J, Mattila KT, Tuominen EK, Kauko T, Aärimaa V.
Author information

Department of Orthopaedics and Traumatology, Turku University Hospital, P.O. Box 28, FIN-20701, Turku, Finland.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ, MSc
Φυσικοθεραπευτής

Τελευταία άρθρα    ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

    Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

    © Physio.gr All rights reserved.
    by Avatar.gr.