ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

(Μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή): Ποια η συγκριτική αποτελεσματικότητα στην ανάταξη της σπονδυλικής στήλης έναντι της σπονδυλικής κινητοποίησης, σε σχέση με εικονική θεραπεία (placebo), στη μείωση του πόνου και της αναπηρίας σε χρόνια χαμηλή οσφυαλγία, προσπαθεί να δώσει η παρακάτω τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή.

chronic low back pain

Επίδραση της σπονδυλικής ανάταξης και της σπονδυλικής κινητοποίησης σε νεαρούς ενήλικες με ήπιο έως μέτριο χρόνιο πόνο στη μέση. Μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή

 

August 5, 2020

Effect of Spinal Manipulative and Mobilization Therapies in Young Adults With Mild to Moderate Chronic Low Back PainA Randomized Clinical Trial

 


Η χαμηλή οσφυαλγία, είναι πολύ συνηθισμένη αιτία αναζήτησης ιατρικής βοήθειας. Η Χειροθεραπεία (Manual Therapy), είναι μια δημοφιλής θεραπευτική προσέγγιση, ωστόσο λίγες μελέτες συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών σπονδυλικής ανάταξης έναντι των τεχνικών σπονδυλικής κινητοποίησης.

Στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί συγκριτικά η αποτελεσματικότητα της σπονδυλικής ανάταξης έναντι της σπονδυλικής κινητοποίησης, σε σχέση με εικονική θεραπεία ( ψευδές κρύο laser) σε ομάδα νεαρών ενηλίκων με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία.

Σχεδιασμός – Μέθοδος

Αυτή η τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία, περιλάμβανε τρείς θεραπευτικές ομάδες και διεξήχθη στο Μυοσκελετικό και Νευρολογικό Ινστιτούτο του Ohio University. Από 4903 ενήλικες που αξιολογήθηκαν για να επιλεγούν, 4741 δεν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Τις προϋποθέσεις ένταξης πληρούσαν 162 ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία, που τυχαία τοποθετήθηκαν σε μια από τις τρείς ομάδες θεραπείας. Η κλινική δοκιμή ξεκίνησε 1η Ιουνίου 2013 και ολοκληρώθηκε 31η Αυγούστου 2017. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως 20 Ιανουαρίου 2020.

m zoi200480f1

Οι συμμετέχοντες ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκαν έλαβαν 6 συνεδρίες: 1) σπονδυλικής ανάταξης, 2) σπονδυλικής κινητοποίησης, 3) θεραπεία με ψευδές κρύο laser, σε χρονική περίοδο 3 εβδομάδων.
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με αλλαγές στην αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας του πόνου (Numerical Pain Rating Scale – NPRS), τις τελευταίες 7 ημέρες. Η αλλαγή στην αναπηρία αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο αναπηρίας Roland-Morris (οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 24, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να είναι ένδειξη μεγαλύτερης αναπηρίας), 48 έως 72 ώρες μετά την ολοκλήρωση των 6 συνεδριών.

Αποτελέσματα

Συνολικά συμμετείχαν 162 ασθενείς, με μέση ηλικία 25 ετών, 92 γυναίκες (57%) με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία (NPRS= 4,3). Πενήντα τέσσερεις (54) τυχαία τοποθετήθηκαν στην ομάδα σπονδυλικής ανάταξής, 54 στην ομάδα σπονδυλικής κινητοποίησης και 54 στην ομάδα εικονικής θεραπείας. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές όσο αφορά το φύλο, την ηλικία, τον δείκτη μάζας του σώματος, τη διάρκεια των συμπτωμάτων, της κατάθλιψης της κινησιοφοβίας, του τρέχοντα πόνου τις τελευταίες 7 ημέρες και της αυτό-αναφερόμενης αναπηρίας.

m zoi200480f2

Με την ολοκλήρωση των συνεδριών, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά, όσο αφορά τον πόνο μεταξύ των ομάδων της σπονδυλικής ανάταξης, της σπονδυλικής κινητοποίησης και της ομάδας εικονικής θεραπείας. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αλλαγή στην αυτό-αναφερόμενη αναπηρίας και στις τρείς ομάδες.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με αυτή τη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, ούτε η σπονδυλική ανάταξη, ούτε η σπονδυλική κινητοποίηση φάνηκαν να είναι αποτελεσματικές θεραπείες για την ήπια έως μέτρια χρόνια χαμηλή οσφυαλγία σε νεαρούς ενήλικες ασθενείς.

Σχολιασμός

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία ξέρουμε, δηλαδή ο οξύς πόνος, με διάρκεια έως 6 μήνες, τον θεωρούμε «καλό πόνο», καθώς υποδεικνύει δυνητική ή πραγματική βλάβη ιστού, έχοντας προστατευτικό ρόλο, αντίθετα ο χρόνιος πόνος, με διάρκεια περισσότερη των 6 μηνών, αποτελεί έκφραση δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος.

Ο χρόνιος πόνος είναι νόσος που περιλαμβάνει διάφορους μηχανισμούς και πρόκειται για ένα πολύπλοκο βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό φαινόμενο. Εκτός της σωματικής πηγής του πόνου, υπάρχουν και άλλες συνιστώσες και επιδράσεις: το ψυχολογικό κομμάτι, το πνευματικό, το πολιτιστικό καθώς και η κοινωνική διάσταση του. Συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα, όπως το συναίσθημα του αβοήθητου, αδυναμία, κατάθλιψη, απελπισία, θυμό και έντονο άγχος.

Πραγματικά είναι ουτοπία να πιστεύει κάποιος ότι 6 συνεδρίες σπονδυλικής ανάταξης ή σπονδυλικής κινητοποίησης, είναι σε θέση να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου. Μόνο τεχνικές που ενισχύουν την ομοιόσταση του οργανισμού, ενισχύουν την λειτουργικότητα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, είναι σε θέση σε βάθος χρόνου (τουλάχιστον 6 μηνών) να αντιστρέψουν την κατάσταση για τον ασθενή. Βασικό στοιχείο είναι να αντιληφθούμε, τόσο εμείς οι θεραπευτές, όσο και οι ασθενείς με χρόνιο πόνο, ότι πρόκειται για «μαραθώνιο» και όχι «αγώνα ταχύτητας».

 

 

Τελευταία άρθρα

 • "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Το «πιάσιμο» στον αυχένα είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα που οδηγεί τους πάσχοντες να αναζητήσουν βοήθεια. Βέβαια πρόκειται για άτυπο όρο ομπρέλα, καθώς τα συμπτώματα κυμαίνονται από γενική δυσκαμψία του αυχένα έως πλήρη ακινησία με αφόρητο πόνο.

 • ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Στη προσπάθεια για να διατηρήσετε τον εαυτό σας υγιή και προστατευμένο από τραυματισμούς, βασική προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την περιτονία υγιή, ώστε να είναι ελεύθερη η ροή των υγρών, η ολίσθηση και να υπάρχει ευκολία στη κίνηση. Τελικός στόχος παραμένει η διατήρηση της ομοιόστασης του σώματος, που σημαίνει σώμα σε φυσική και πνευματική ισορροπία.

 • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οστεοπόρωση

  Μελέτη που παρουσιάσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο American Heart Association’s Hypertension Scientific Sessions 2022, συσχετίζει την υψηλή αρτηριακή πίεση με την ταχύτερη γήρανση των οστών.

 • ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Άσκηση

  Σε πρόσφατη μελέτη από το Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience at the Max Planck Institute for Human Development, διαπιστώθηκε ότι μια ώρα περπάτημα στο δάσος Grunewald στη Γερμανία, μείωσε το άγχος στους συμμετέχοντες, ενώ αντίθετα περπάτημα ίσης διάρκειας σε πολυσύχναστο δρόμο στην εμπορική περιοχή του Βερολίνου δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα.

 • ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Χρόνιος Πόνος - Ινομυαλγία

  Το σύνδρομο της Ινομυαλγίας (fibromyalgia) είναι μια συνηθισμένη και χρόνια διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από διάχυτους μυϊκούς πόνους, κακουχία και πολλαπλά επώδυνα σημεία (tender points). Η ετοιμολογία του όρου “fibromyalgia” προέρχεται από την Λατινική λέξη fibro, που σημαίνει ιστός, και από τις Ελληνικές λέξεις myo και algia, που σημαίνουν μυς και άλγος (fibromyalgia = ινομυαλγία). Βρίσκουμε αναφορές για διάχυτο πόνο στο σώμα σε ιστορικά έγγραφά ακόμη πριν τον Μεσαίωνα, αλλά είναι καταπληκτικό ότι ακόμη και σήμερα αυτή η κατάσταση συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση.

 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Ένα απλοποιημένο σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούμε σε μικρό χρονικό διάστημα να αξιολογήσουμε ολόκληρο το σώμα, στην αναζήτηση της βασικής αιτίας είναι το ART. Το ακρώνυμο ART προέρχεται από τις λέξεις: Asymmetry – Restriction of motion – Tissue texture abnormalities (Ασυμμετρία – Περιορισμός της κίνησης – Ανωμαλία στην υφή του ιστού).

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Πολλές είναι οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν πόνο στη μέση, οι περισσότερες από αυτές εξαρτώνται από τις συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει στην καθημερινότητα μας. Η καθιστική ζωή, πολλές ώρες μπροστά στη τηλεόραση ή τον υπολογιστή, η διατροφή και το άγχος συμβάλλουν σημαντικά στη πρόκληση του πόνου στη μέση. Το ίδιο συμβαίνει επίσης από την υπερβολική καταπόνηση του σώματος, χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή, όταν δηλαδή θέλουμε να κάνουμε περισσότερα από όσα πραγματικά έχουμε την ικανότητα να κάνουμε. Το αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις είναι πρόκληση μικροτραυματισμών στην περιτονία με επακόλουθο αποτέλεσμα τη φλεγμονή και τον πόνο.

 • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Ως κοινωνία, έχουμε επικεντρωθεί εδώ και πολύ καιρό στη διαίρεση, την αποσυναρμολόγηση και τη προσεκτική μελέτη των μικρότερων δομικών στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μεγάλη πρόοδο σε ορισμένους τομείς και σε ενισχυμένη κατανόηση των επί μέρους στοιχείων, αλλά οδήγησε επίσης σε μια πολύ περιορισμένη ολιστική κατανόηση αυτών που συμβαίνουν γύρω μας.

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Δεν είναι λίγες οι φορές που ως θεραπευτές καλούμαστε να φροντίσουμε ασθενείς τους οποίους με δυσκολία μπορούμε να αγγίξουμε εξαιτίας του πόνου. Τις περισσότερες φορές είναι αδύνατη μια διαφωτιστική κλινική αξιολόγηση και ακόμη πιο δύσκολή η θεραπευτική προσέγγιση χωρίς τον κίνδυνο να πονέσει περισσότερο ο ασθενής μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια προσέγγιση είναι να μην κάνουμε τίποτα, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί ότι αυτό θα είναι ευεργετικό για τον ασθενή μας, αντίθετα πολλές φορές συσσωρεύει και άλλες δυσκολίες. Μια άλλη προσέγγιση είναι να υιοθετήσουμε μια στρατηγική θεραπευτικής προσέγγισης βήμα-βήμα. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική θεραπεία.  

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 175 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.