ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

Έχει γίνει πλέον σαφές ότι η περιτονία δεν είναι απλά ένα υλικό αναφοράς, με ελάχιστη λειτουργικότητα εκτός από τον προφανή υποστηρικτικό ρόλο της, αλλά μάλλον ένας διαδεδομένος, συνεκτικός, συνδετικός ιστός εμπλεκόμενος στενά σχεδόν σ’ όλες τις θεμελιώδεις διαδικασίες των δομών του σώματος, στη λειτουργικότητα και τον μεταβολισμό.

Μελετώντας την Κρανιοϊερή Θεραπεία του Dr John Upledger, αλλά και τεχνικές ήπιων χειρισμών "Manual Therapy", συνεχώς αναφερόμαστε στη ζωτική σημασία της περιτονίας, τόσο στο ρόλο της στην εμφάνισης της συμπτωματολογίας του ασθενή, όσο και στον τρόπο δράσης των χειρισμών.... Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τους μύες και τις αρθρώσεις ως ξεχωριστές δομές από τη περιτονία, καθώς είναι αλληλένδετα. Μετακινήστε τον συνδετικό ιστό από τη περιοχή και ο κάθε μυς θα είναι μια δομή που θα μοιάζει με ζελέ χωρίς σχήμα και λειτουργική ικανότητα, ενώ οι αρθρώσεις πολύ απλά θα καταρρεύσουν. Επίσης τώρα γνωρίζουμε ότι το σώμα μας, στη δομή και τη λειτουργία του, χρησιμοποιεί μια «αρχιτεκτονική εφελκυσμού» για τη μηχανική σταθεροποίηση του, μεταξύ όλων των σκληρών και μαλακών ιστών του, με την περιτονία να είναι πανταχού παρούσα. Αποτελεί το ελαστικό – πλαστικό, κολλώδη συστατικό στοιχείο, που επενδύει, υποστηρίζει και χωρίζει, συνδέει και διαιρεί, αναδιπλώνει και δίνει συνοχή, στο υπόλοιπο του σώματος, σχηματίζοντας το δίκτυο του συνδετικού ιστού.

Τι εννοούμε με τον όρο ‘αρχιτεκτονική εφελκυσμού’;

Η μηχανική μας διδάσκει ότι η σταθερότητα ενός διαρθρωτικού δικτύου καθορίζεται από τις ιδιότητες των υλικών, τη διάταξη τους και το ‘παίξιμο’ (ελεύθερη κυκλοφορία) στις αρθρώσεις που συνδέουν αυτά τα στοιχεία. Το σώμα μας σταθεροποιεί αυτές τις κρίσιμες αρθρικές περιοχές, επιβάλλοντας έναν εσωτερικό μυϊκό τόνο (prestress), ώστε να μειωθεί το ‘παίξιμο’ στο σύστημα των αρθρώσεων. Αυτό εξασφαλίζει άμεση μηχανική απόκριση (δηλαδή η μετακίνηση ενός στοιχείου γίνεται αισθητή από όλα τα άλλα) και μειώνει τις επιπτώσεις της κούρασης στην άρθρωση. Έτσι, οι ανταγωνιστές μύες και τα οστά δημιουργούν μια ισορροπία μηχανικής δύναμης και βάζουν ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα σε κατάσταση ισομετρικής τάσης, ώστε να επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση στο σώμα. Ως εκ τούτου η σταθερότητα του σχήματος στο χέρι ή το πόδι μας (αν είναι σκληρό ή χαλαρό) εξαρτάται από το επίπεδο της τάσης ή ‘τόνο’ των μυών μας. Οι Αρχιτέκτονες ονομάζουν αυτόν τον τύπο του προεντεταμένου διαρθρωτικού δικτύου, που αποτελείται από αντιτιθέμενα και συμπιεσμένα στοιχεία που «αυτό-σταθεροποιεί» το σχήμα του, μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού ισορροπίας ισχύος, Tensegrity (tensional integrity – Ακεραιότητα Εφελκυσμού).

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε τάση να σκεφτούμε μια τοπική δυσλειτουργία, ως μεμονωμένη, θα πρέπει να την αποφεύγουμε, γιατί στη ουσία έχουμε να χειριστούμε μια σύνθετη, αλληλένδετη, συμβιωτική λειτουργία, σε ποικιλία ιστών, περιλαμβάνοντας το δέρμα, τους μυς, τους συνδέσμους, τους τένοντες και τα οστά, τις νευρικές δομές, τα αιματικά και τα λεμφικά κανάλια και αγγεία. Όλα παίρνουν σχήμα, μορφή και λειτουργική ικανότητα από τη περιτονία. (Schleip et al., 2006 R. Schleip, I. Naylor and D. Ursu et al., Passive muscle stiffness may be influenced by active contractility of intramuscular connective tissue, Medical Hypotheses 66 (1) (2006), p. 71.[Schleip et al., 2006], [Ingber, 2008], [Solomonow, 2009] and [Myers, 2009]).

Το συμπέρασμα από τα δυο πρώτα συνέδρια για τη Περιτονία (Βοστόνη 2007 και Άμστερνταμ 2009) είναι ότι έχουμε πολλά ακόμη να εξερευνήσουμε και να μάθουμε. Τα συνέδρια αυτά έφεραν κλινικούς ιατρούς και θεραπευτές όλων των σχολών σε επαφή με τους ερευνητές, γεννώντας τη προσδοκία ότι αυτή η διασταύρωση της κλινικής εμπειρίας με την έρευνα θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τη πραγματική φύση της περιτονίας, προς όφελος των ασθενών, και να ωθήσει την έρευνα προς νέες κατευθύνσεις. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. C.S. Chen and D.E. Ingber, Tensegrity and mechanoregulation: from skeleton to cytoskeleton, Osteoarthritis Cartilage 7 (1) (1999), pp. 81–94. Abstract | PDF (382 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (68)
 2. D.E. Ingber, The architecture of Life, Scientific American 278 (1998), pp. 48–57. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (160)
 3. D.E. Ingber, Cellular tensegrity revisited I. Cell structure and hierarchical systems biology, Journal of Cell Science 116 (2003), pp. 1157–1173. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (330)
 4. D.E. Ingber, Mechanobiology and diseases of mechanotransduction, Annals of Medicine 35 (2003), pp. 564–577. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (139)
 5. D.E. Ingber, Cellular mechanotransduction: putting all the pieces together again, Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology 20 (2006), pp. 811–827. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (273)
 6. D.E. Ingber, Tensegrity-based mechanosensing from macro to micro, Progress of Biophysics Molecular Biology (2008) 2008 Feb 13; [Epub ahead of print].
  References
 7. Ingber, 2008 D. Ingber, Tensegrity and mechanotransduction, Journal of Bodywork and Movement Therapies 12 (3) (2008), pp. 198–200. Article | PDF (145 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (5)
 8. Myers, 2009 T. Myers, Anatomy Trains (second ed.), Churchill Livingstone, Edinburgh (2009).
 9. Schleip et al., 2006 R. Schleip, I. Naylor and D. Ursu et al., Passive muscle stiffness may be influenced by active contractility of intramuscular connective tissue, Medical Hypotheses 66 (1) (2006), p. 71.
 10. Solomonow, 2009 M. Solomonow, Ligaments: a source of musculoskeletal disorders, Journal of Bodywork and Movement Therapies 13 (2) (2009), pp. 136–154. Article | PDF (520 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (6)
 11. Standley and Meltzer, 2008 P.R. Standley and K.R. Meltzer, In vitro modelling of repetitive motion strain and manual medicine treatments: potential roles for pro- and anti-inflammatory cytokines, Journal of Bodywork and Movement Therapies 12 (2008), pp. 201–203. Article | PDF (417 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (2)
 12. Still, 1902 A.T. Still, Philosophy and Mechanical Principles of Osteopathy, Hudson-Kimberly Pub. Co., Kansas City, MO (1902).

Τελευταία άρθρα

 • "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Το «πιάσιμο» στον αυχένα είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα που οδηγεί τους πάσχοντες να αναζητήσουν βοήθεια. Βέβαια πρόκειται για άτυπο όρο ομπρέλα, καθώς τα συμπτώματα κυμαίνονται από γενική δυσκαμψία του αυχένα έως πλήρη ακινησία με αφόρητο πόνο.

 • ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Στη προσπάθεια για να διατηρήσετε τον εαυτό σας υγιή και προστατευμένο από τραυματισμούς, βασική προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την περιτονία υγιή, ώστε να είναι ελεύθερη η ροή των υγρών, η ολίσθηση και να υπάρχει ευκολία στη κίνηση. Τελικός στόχος παραμένει η διατήρηση της ομοιόστασης του σώματος, που σημαίνει σώμα σε φυσική και πνευματική ισορροπία.

 • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οστεοπόρωση

  Μελέτη που παρουσιάσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο American Heart Association’s Hypertension Scientific Sessions 2022, συσχετίζει την υψηλή αρτηριακή πίεση με την ταχύτερη γήρανση των οστών.

 • ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Άσκηση

  Σε πρόσφατη μελέτη από το Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience at the Max Planck Institute for Human Development, διαπιστώθηκε ότι μια ώρα περπάτημα στο δάσος Grunewald στη Γερμανία, μείωσε το άγχος στους συμμετέχοντες, ενώ αντίθετα περπάτημα ίσης διάρκειας σε πολυσύχναστο δρόμο στην εμπορική περιοχή του Βερολίνου δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα.

 • ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Χρόνιος Πόνος - Ινομυαλγία

  Το σύνδρομο της Ινομυαλγίας (fibromyalgia) είναι μια συνηθισμένη και χρόνια διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από διάχυτους μυϊκούς πόνους, κακουχία και πολλαπλά επώδυνα σημεία (tender points). Η ετοιμολογία του όρου “fibromyalgia” προέρχεται από την Λατινική λέξη fibro, που σημαίνει ιστός, και από τις Ελληνικές λέξεις myo και algia, που σημαίνουν μυς και άλγος (fibromyalgia = ινομυαλγία). Βρίσκουμε αναφορές για διάχυτο πόνο στο σώμα σε ιστορικά έγγραφά ακόμη πριν τον Μεσαίωνα, αλλά είναι καταπληκτικό ότι ακόμη και σήμερα αυτή η κατάσταση συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση.

 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Ένα απλοποιημένο σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούμε σε μικρό χρονικό διάστημα να αξιολογήσουμε ολόκληρο το σώμα, στην αναζήτηση της βασικής αιτίας είναι το ART. Το ακρώνυμο ART προέρχεται από τις λέξεις: Asymmetry – Restriction of motion – Tissue texture abnormalities (Ασυμμετρία – Περιορισμός της κίνησης – Ανωμαλία στην υφή του ιστού).

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Πολλές είναι οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν πόνο στη μέση, οι περισσότερες από αυτές εξαρτώνται από τις συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει στην καθημερινότητα μας. Η καθιστική ζωή, πολλές ώρες μπροστά στη τηλεόραση ή τον υπολογιστή, η διατροφή και το άγχος συμβάλλουν σημαντικά στη πρόκληση του πόνου στη μέση. Το ίδιο συμβαίνει επίσης από την υπερβολική καταπόνηση του σώματος, χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή, όταν δηλαδή θέλουμε να κάνουμε περισσότερα από όσα πραγματικά έχουμε την ικανότητα να κάνουμε. Το αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις είναι πρόκληση μικροτραυματισμών στην περιτονία με επακόλουθο αποτέλεσμα τη φλεγμονή και τον πόνο.

 • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Ως κοινωνία, έχουμε επικεντρωθεί εδώ και πολύ καιρό στη διαίρεση, την αποσυναρμολόγηση και τη προσεκτική μελέτη των μικρότερων δομικών στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μεγάλη πρόοδο σε ορισμένους τομείς και σε ενισχυμένη κατανόηση των επί μέρους στοιχείων, αλλά οδήγησε επίσης σε μια πολύ περιορισμένη ολιστική κατανόηση αυτών που συμβαίνουν γύρω μας.

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Δεν είναι λίγες οι φορές που ως θεραπευτές καλούμαστε να φροντίσουμε ασθενείς τους οποίους με δυσκολία μπορούμε να αγγίξουμε εξαιτίας του πόνου. Τις περισσότερες φορές είναι αδύνατη μια διαφωτιστική κλινική αξιολόγηση και ακόμη πιο δύσκολή η θεραπευτική προσέγγιση χωρίς τον κίνδυνο να πονέσει περισσότερο ο ασθενής μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια προσέγγιση είναι να μην κάνουμε τίποτα, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί ότι αυτό θα είναι ευεργετικό για τον ασθενή μας, αντίθετα πολλές φορές συσσωρεύει και άλλες δυσκολίες. Μια άλλη προσέγγιση είναι να υιοθετήσουμε μια στρατηγική θεραπευτικής προσέγγισης βήμα-βήμα. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική θεραπεία.  

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 154 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.