ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ vs ΕΝΕΣΗ Γλυκοκορτικοειδών

Τόσο η φυσικοθεραπεία, όσο και οι ενδοαρθρικές ενέσεις γλυκοκορτικοειδών έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο. Αυτό που είναι προς διερεύνηση είναι αν η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα στην ανακούφιση του πόνου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας διαφέρουν μεταξύ αυτών των δυο θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Η οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο είναι μια από τις κύριες αιτίες αναπηρίας. Η αντιμετώπιση, λόγω κυρίως της εσφαλμένης αντίληψης ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης είναι φτωχές, περιορίζεται συνήθως στη ανακούφιση των συμπτωμάτων έως ότου στα τελευταία στάδια της αρθρίτιδας ο ασθενής οδηγηθεί σε χειρουργείο αρθροπλαστικής γόνατος. Ως βασική θεραπεία επιλέγονται οι ενδοαρθρικές ενέσεις γλυκοκορτικοειδών. knee-injectionΕπιπλοκές από αυτές τις ενέσεις είναι σπάνιες αλλά περιλαμβάνουν μόλυνση της άρθρωσης, επιτάχυνση στον εκφυλισμό του αρθρικού χόνδρου της άρθρωσης και κάταγμα κόπωσης κάτω από τον χόνδρο στην περιοχή φόρτισης (subchondral insufficiency fracture).

Επίσης η φυσικοθεραπεία, είναι μια θεραπευτική παρέμβαση που έχει τη δυναμική να βελτιώσει τη ποιότητα της ζωής του πάσχοντα. Βασικοί στόχοι της φυσικοθεραπείας είναι η ανακούφιση του πόνου, η βελτίωση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και η μυϊκή ενδυνάμωση. Χρησιμοποιείται συνδυασμός τεχνικών χειροθεραπείας (manual therapy) και μηχανοθεραπείας.

Τόσο η φυσικοθεραπεία, όσο και οι ενδοαρθρικές ενέσεις γλυκοκορτικοειδών έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο. Αυτό που είναι προς διερεύνηση είναι αν η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα στην ανακούφιση του πόνου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας διαφέρουν μεταξύ αυτών των δυο θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Για αυτό τον λόγο, ερευνητές σχεδίασαν μια μελέτη, με σκοπό να δώσουν απάντηση σε αυτόν τον προβληματισμό.

N Engl J Med. 2020 Apr 9;382(15):1420-1429. doi: 10.1056/NEJMoa1905877.

Physical Therapy versus Glucocorticoid Injection for Osteoarthritis of the Knee.

Μεθοδολογία

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιημένη δοκιμή για να συγκρίνουν τη φυσικοθεραπεία με την ένεση γλυκοκορτικοειδών στη πρωτοβάθμια περίθαλψη, χρησιμοποιώντας το στρατιωτικό σύστημα υγείας των ΗΠΑ. Σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα σε ένα ή και στα δύο γόνατα δόθηκε τυχαία σε αναλογία 1:1 ένεση γλυκοκορτικοειδούς ή υποβλήθηκαν σε φυσικοθεραπεία. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν μετά το τέλος της θεραπείας και μετά από ένα έτος σύμφωνα: 1) Πρωταρχικά αποτελέσματα με τον Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 240, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να δείχνουν μεγαλύτερο πόνο, μειωμένη λειτουργικότητα και δυσκαμψία, 2) Δευτερεύοντα αποτελέσματα με τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία Time Up and Go και Global Rating of Change scale.

Αποτελέσματα

PT OAΣυμπεριελήφθησαν 156 ασθενείς, με μέσο όρο ηλικίας 56 ετών, 78 ασθενείς για κάθε ομάδα. Τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως η σοβαρότητα του πόνου και το επίπεδο αναπηρίας ήταν παρόμοια και στις δυο ομάδες. Οι μέσες βαθμολογίες με την ολοκλήρωση της θεραπευτικής προσέγγισης (± SD) βασικής βαθμολογίας WOMAC ήταν 108,8 ± 47,1 στην ομάδα της ένεσης γλυκοκορτικοειδούς και 107,1 ± 42,4 στην ομάδα της φυσικοθεραπείας. Σε ένα έτος οι μέσες βαθμολογίες ήταν 55,8 ± 53,8 και 37,0 ± 30,7 αντίστοιχα. Μέση διαφορά μεταξύ των ομάδων 18,8 μονάδες, διάστημα εμπιστοσύνης ( CI ) 95%, (5.0 έως 32,6). Ευρήματα που ευνοούν την φυσικοθεραπεία. Οι αλλαγές στα δευτερεύοντα αποτελέσματα ήταν προς την ίδια κατεύθυνση με εκείνα του πρωτογενούς αποτελέσματος. Ένας ασθενής λιποθύμησε ενώ ελάμβανε ένεση γλικοκορτικοειδούς.

Συμπέρασμα

10.1056 NEJMdo005728

Οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος που υποβλήθηκαν σε φυσικοθεραπεία, ένα χρόνο μετά, είχαν λιγότερο πόνο και λειτουργική αναπηρία, από εκείνους που έλαβαν ενδοαρθρική ένεση γλυκοκορτικοειδούς. (Clinical Trials.gov number, NCT01427153).

Στοιχεία της μελέτης

Μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία της μελέτης είναι:

• Οι εγχύσεις αποτελούνταν από 40mg triamcinolone και 7mL από 1% lidocaine
• Η ομάδα των στεροειδών έλαβε κατά μέσο όρο 2,6 εγχύσεις
• Η ομάδα της φυσικοθεραπείας πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 11,8 συνεδρίες
• Και οι δυο ομάδες είχαν παρόμοιο κόστος υγειονομικής περίθαλψης, κατά μέσο όρο περίπου 2120$
• Η ομάδα της φυσικοθεραπείας έδωσε έμφαση στη βελτίωση του εύρους κίνησης, την μυϊκή ενδυνάμωση και τη λειτουργικότητα

Φυσικοθεραπεία

ss

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, όπως περιγράφεται στο πρωτόκολλο περιλάμβανε έγγραφο οδηγιών και ασκήσεων, κινητοποίηση της άρθρωσης (joint mobilizations) και σύμφωνα με τον κλινικό συλλογισμό προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, της ανάλογης δοσολογίας σύμφωνα με την εξέλιξη της θεραπείας. Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής συνεδρίας, ο φυσικοθεραπευτής θα εφάρμοζε τεχνικές χειροθεραπείας (hands-on, manual techniques) πριν ο ασθενής εκτελέσει ασκήσεις ενδυνάμωσης, ώστε αυτές να γίνονται με καθόλου ή ελάχιστο πόνο. Για παράδειγμα, αν ο ασθενής δεν μπορούσε να κάνει πλήρη έκταση στο γόνατο ή πλήρη κάμψη ή οι κινήσεις αυτές ήταν οδυνηρές, ο θεραπευτής εφάρμοζε τεχνικές χειροθεραπείας, παθητικής κινητοποίησης, ώστε να βελτιώσει τη δυσκαμψία στην άρθρωση και να μειώσει τον πόνο. Στη συνέχεια ο ασθενής εκτελούσε επαναλαμβανόμενες ενεργητικές ασκήσεις στο γόνατο προς την ίδια κατεύθυνση.  

Tα ευρήματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν την αντίληψη ότι η φυσικοθεραπεία έχει τη δυναμική να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του ασθενή με οστεοαρθρίτιδα γόνατος, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα και ως εκ τούτο θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή.

Τελευταία άρθρα

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.

 • ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Οι ποδηλάτες που κάθονται σε μια λεπτή, σκληρή σέλα υπόκεινται σε συνεχείς προσκρούσεις, που μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για ακραία περινεϊκή πίεση, με αποτέλεσμα άμεσα ή έμμεσα συμπίεση του Αιδοιϊκού Νεύρου. Παγκόσμια ένα εκπληκτικό ποσοστό 50-91% των ποδηλατών αναφέρει πόνο στη βουβωνική χώρα και το όσχεο εξαιτίας του παρατεταμένου καθίσματος σε μια στενή σέλα.

 • ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ένας από τους στόχους του εκπαιδευμένου θεραπευτή είναι να διευκολύνει τον ασθενή του να επιτύχει μια χαλαρή ψυχική και συναισθηματική κατάσταση, ώστε να είναι αποτελεσματική η θεραπευτική του παρέμβαση. Το επιτυγχάνει μειώνοντας την υπερδραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων.

 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Αναφέρεται συχνά πως «αν κάνουμε μαγνητική τομογραφία σε ανθρώπους χωρίς συμπτωματολογία, είναι πιθανό να βρεθούν ενδείξεις ανώδυνης δυσλειτουργίας» ή «αν σκανάρουμε άτομα με επώδυνα συμπτώματα, συχνά δεν θα βρούμε εμφανείς δυσλειτουργίες ή ανωμαλίες».

 • ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  "Το να κάθεσαι είναι πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα, σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από τον ιό HIV και είναι πιο επισφαλή από το να πετάς με αλεξίπτωτο. Καθόμαστε μέχρι θανάτου", λέει ο James Levine, καθηγητής Ιατρικής στην Κλινική Mayo, σε συνέντευξή του στους LA Times. «Η καρέκλα υπάρχει για να μας σκοτώσει».

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η υπόθεση πίσω από τον όρο ψηφιακή άνοια είναι ότι η κατάχρηση στη χρήση του διαδικτύου και σε συσκευές με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προκαλεί γνωστική εξασθένηση, όπως μειωμένη προσοχή και μειωμένο εύρος μνήμης, ενώ ενδέχεται ακόμη και να επιταχύνει την πρώιμη άνοια. Η Ψηφιακή Άνοια αποτελεί μια σύγχρονη απειλή για την υγεία, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να πάρει τη μορφή επιδημίας.

 • ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Παρατηρείται απότομη αύξηση των τραυματισμών από καταπόνηση (υπέρχρηση). Η άθληση είναι τρόπος ζωής για πολλούς ανθρώπους από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είτε πρόκειται για ελίτ αθλητές, είτε για εκείνους που αθλούνται απλά για να έχουν καλή φυσική κατάσταση, όλοι κινδυνεύουν από τη Διαταραχή Αθροιστικού Τραύματος (Cumulative Trauma Disorders -CTDs).

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Πόνος ή αισθητικές διαταραχές στην πρόσθια, άνω επιφάνεια του μηρού στο πόδι, ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα άμεσου τραυματισμού ή παρατεταμένης πίεσης στο Μηριαίο Νεύρο. 

 • ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Σχετίζεται η πρόσθια ολίσθηση της κεφαλής με τον πόνου; Οι επιστήμονες ερευνούν και επιχειρούν απαντήσεις.

 • ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

  ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Το σώμα μας περιλαμβάνει ένα περίπλοκο ορμονικό σύστημα που εργάζεται για την επιβίωση μας. Ανταμείβει τις ευεργετικές δράσεις απελευθερώνοντας καλές χημικές ουσίες στο σώμα, ενισχύοντας επιπλέον την επιθυμία για περισσότερες. Η ομοιόσταση αναφέρεται στην ικανότητα του σώματος να διατηρεί ένα σταθερό εσωτερικό περιβάλλον μέσω της ρύθμισης των ορμονών. Οι Χειροθεραπευτές έχουν το προνόμιο να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους ανθρώπους μέσω της αφής.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 197 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.