ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ TRIGGER POINTS

Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι γυναίκες με χρόνιο πόνο στον αυχένα, λόγω ύπαρξης μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης πόνου (trigger point) στον τραπεζοειδή μου, παρουσίασαν σημαντική μείωση του πόνου μετά από τέσσερις ισχαιμικές πιέσεις 30 δευτερολέπτων σε αυτό.

 

trigger point trapezious

triggerpoints5Η έρευνα διαπίστωσε ότι η άσκηση πίεσης σε αυτά τα σημεία είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της δραστηριότητας του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, σημαντική μείωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και αντίστοιχη σημαντική μείωση της αιμοδυναμικής δραστηριότητας του προμετωπιαίου φλοιού.

Η μελέτη, "Compression at myofascial trigger point on chronic neck pain provides pain relief through the prefrontal cortex and autonomic nervous system: a pilot study" - «Η συμπίεση στο μυοπεριτονιακό σημείο πυροδότησης πόνου σε χρόνιο πόνο στον αυχένα παρέχει ανακούφιση του πόνου μέσω του προμετωπιαίου φλοιού και του αυτόνομου νευρικού συστήματος: μία πιλοτική μελέτη», περιελάμβανε 21 γυναίκες με χρόνιο πόνο στον αυχένα.

Οι ένα δυνάμει συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν από έναν κλινικό ιατρό και συμπεριελήφθησαν στη μελέτη εάν είχαν παρουσιάσει πόνο στον αυχένα για τρεις ή περισσότερους μήνες και εμφάνιζαν «μια ψηλαφητή ζώνη τάσης ή σκληρά οζίδια στον άνω τραπεζοειδή μυ καθώς και μυοσκελετικό πόνο που να προέρχεται από μια καλά εντοπισμένη περιοχή στην ψηλαφητή ζώνη τάσης».

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, στη μια ομάδα εφαρμόστηκε ισχαιμική πίεση στο μυοπεριτονιακό σημείο πυροδότησης πόνου, στην άλλη ισχαιμική πίεση σε τυχαίο σημείο.

triggerpoints4Στην πράξη, εφαρμόστηκε για 30 δευτερόλεπτα ισχαιμική πίεση είτε στα πραγματικά σημεία πυροδότησης πόνου, είτε στα τυχαία, στον τραπεζοειδή μυ των συμμετεχόντων, τέσσερις φορές στη σειρά, με διάλειμμα δυο λεπτών μεταξύ των εφαρμογών.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η συμπίεση συνίστατο σε "σταθερή βαθιά πίεση από τον αντίχειρα" με ένταση κατά το ήμισυ μεταξύ του ορίου πόνου πίεσης κάθε ατόμου και του μέγιστου ανεκτού επιπέδου του πόνου.

Τα βασικά ζητούμενα της μελέτης αυτής ήταν, ο υποκειμενικός πόνος, η προμετωπιαία αιμοδυναμική δραστηριότητα, η οποία μετρήθηκε χρησιμοποιώντας εγγύς της υπερύθρου φασματοσκοπία και της δραστηριότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος, με βάση την μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας, η οποία καταγράφηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν μια σημαντική μείωση του υποκειμενικού πόνου μεταξύ των ατόμων στην ομάδα συμπίεσης του πραγματικού μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης του πόνου, σε σύγκριση με την ομάδα συμπίεσης του τυχαία επιλεγμένου σημείου.

Η μελέτη έδειξε επίσης σημαντική μείωση της προμετωπιαίας αιμοδυναμικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των ισχαιμικών συμπιέσεων του πραγματικού μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης του πόνου, σε σύγκριση με την ομάδα συμπίεσης του τυχαία επιλεγμένου σημείου..

Επιπλέον, υπήρξε μια σημαντική αύξηση των παραμέτρων μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας, που σχετίζονται με παρασυμπαθητική δραστηριότητα και σημαντική μείωση των παραμέτρων της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας που σχετίζονται με τη συμπαθητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των ισχαιμικών συμπιέσεων του πραγματικού μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης του πόνου, σε σύγκριση με την ομάδα συμπίεσης του τυχαία επιλεγμένου σημείου.

Οι συντάκτες της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα: «Μαζί με προηγούμενες μελέτες που επισημαίνουν το ρόλο της συμπαθητική δραστηριότητα στην επιδείνωση του χρόνιου πόνου, τα παρόντα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η ισχαιμική συμπίεση [του μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης πόνου] στην περιοχή του αυχένα, μεταβάλλει τη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μέσω του προμετωπιαίου φλοιού, για να επιτευχθεί μείωση του υποκειμενικού πόνου».

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:

Yoshiki Morikawa, Kouich Takamoto, Hiroshi Nishimaru, Toru Taguchi, Susumu Urakawa, Shigekazu Sakai, Taketoshi Ono and Hisao Nishijo.

ΠΗΓΗ:

System Emotional Science and Department of Judo Neurophysiotherapy, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan. Originally published online in April 2017 in Frontiers in Neuroscience.

Τελευταία άρθρα

 • "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  "ΠΙΑΣΙΜΟ" ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Το «πιάσιμο» στον αυχένα είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα που οδηγεί τους πάσχοντες να αναζητήσουν βοήθεια. Βέβαια πρόκειται για άτυπο όρο ομπρέλα, καθώς τα συμπτώματα κυμαίνονται από γενική δυσκαμψία του αυχένα έως πλήρη ακινησία με αφόρητο πόνο.

 • ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  ΥΓΙΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Στη προσπάθεια για να διατηρήσετε τον εαυτό σας υγιή και προστατευμένο από τραυματισμούς, βασική προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την περιτονία υγιή, ώστε να είναι ελεύθερη η ροή των υγρών, η ολίσθηση και να υπάρχει ευκολία στη κίνηση. Τελικός στόχος παραμένει η διατήρηση της ομοιόστασης του σώματος, που σημαίνει σώμα σε φυσική και πνευματική ισορροπία.

 • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οστεοπόρωση

  Μελέτη που παρουσιάσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο American Heart Association’s Hypertension Scientific Sessions 2022, συσχετίζει την υψηλή αρτηριακή πίεση με την ταχύτερη γήρανση των οστών.

 • ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Άσκηση

  Σε πρόσφατη μελέτη από το Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience at the Max Planck Institute for Human Development, διαπιστώθηκε ότι μια ώρα περπάτημα στο δάσος Grunewald στη Γερμανία, μείωσε το άγχος στους συμμετέχοντες, ενώ αντίθετα περπάτημα ίσης διάρκειας σε πολυσύχναστο δρόμο στην εμπορική περιοχή του Βερολίνου δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα.

 • ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ... υπό διερεύνηση!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Χρόνιος Πόνος - Ινομυαλγία

  Το σύνδρομο της Ινομυαλγίας (fibromyalgia) είναι μια συνηθισμένη και χρόνια διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από διάχυτους μυϊκούς πόνους, κακουχία και πολλαπλά επώδυνα σημεία (tender points). Η ετοιμολογία του όρου “fibromyalgia” προέρχεται από την Λατινική λέξη fibro, που σημαίνει ιστός, και από τις Ελληνικές λέξεις myo και algia, που σημαίνουν μυς και άλγος (fibromyalgia = ινομυαλγία). Βρίσκουμε αναφορές για διάχυτο πόνο στο σώμα σε ιστορικά έγγραφά ακόμη πριν τον Μεσαίωνα, αλλά είναι καταπληκτικό ότι ακόμη και σήμερα αυτή η κατάσταση συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση.

 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Ένα απλοποιημένο σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούμε σε μικρό χρονικό διάστημα να αξιολογήσουμε ολόκληρο το σώμα, στην αναζήτηση της βασικής αιτίας είναι το ART. Το ακρώνυμο ART προέρχεται από τις λέξεις: Asymmetry – Restriction of motion – Tissue texture abnormalities (Ασυμμετρία – Περιορισμός της κίνησης – Ανωμαλία στην υφή του ιστού).

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Πολλές είναι οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν πόνο στη μέση, οι περισσότερες από αυτές εξαρτώνται από τις συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει στην καθημερινότητα μας. Η καθιστική ζωή, πολλές ώρες μπροστά στη τηλεόραση ή τον υπολογιστή, η διατροφή και το άγχος συμβάλλουν σημαντικά στη πρόκληση του πόνου στη μέση. Το ίδιο συμβαίνει επίσης από την υπερβολική καταπόνηση του σώματος, χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή, όταν δηλαδή θέλουμε να κάνουμε περισσότερα από όσα πραγματικά έχουμε την ικανότητα να κάνουμε. Το αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις είναι πρόκληση μικροτραυματισμών στην περιτονία με επακόλουθο αποτέλεσμα τη φλεγμονή και τον πόνο.

 • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Ως κοινωνία, έχουμε επικεντρωθεί εδώ και πολύ καιρό στη διαίρεση, την αποσυναρμολόγηση και τη προσεκτική μελέτη των μικρότερων δομικών στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μεγάλη πρόοδο σε ορισμένους τομείς και σε ενισχυμένη κατανόηση των επί μέρους στοιχείων, αλλά οδήγησε επίσης σε μια πολύ περιορισμένη ολιστική κατανόηση αυτών που συμβαίνουν γύρω μας.

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Δεν είναι λίγες οι φορές που ως θεραπευτές καλούμαστε να φροντίσουμε ασθενείς τους οποίους με δυσκολία μπορούμε να αγγίξουμε εξαιτίας του πόνου. Τις περισσότερες φορές είναι αδύνατη μια διαφωτιστική κλινική αξιολόγηση και ακόμη πιο δύσκολή η θεραπευτική προσέγγιση χωρίς τον κίνδυνο να πονέσει περισσότερο ο ασθενής μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια προσέγγιση είναι να μην κάνουμε τίποτα, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί ότι αυτό θα είναι ευεργετικό για τον ασθενή μας, αντίθετα πολλές φορές συσσωρεύει και άλλες δυσκολίες. Μια άλλη προσέγγιση είναι να υιοθετήσουμε μια στρατηγική θεραπευτικής προσέγγισης βήμα-βήμα. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική θεραπεία.  

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 65 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.