ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΘΡΙΚΟ ή ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ;

Είναι σύνηθες, για τους θεραπευτές, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα, η ανάγκη να προσδιορίσουν αν πρόκειται για πρόβλημα των μαλακών μορίων ή αρθρικό, όποτε ανάλογα να σχεδιάσουν το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αρθρικών περιορισμών οφείλονται κυρίως (ή καθ' ολοκληρίαν) σε αλλαγές των μαλακών μορίων. 

Στο περιοδικό Massage Today, 31 Μαϊού 2017, ο Καθηγητής Leo Chaitow, ND, DO δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο:

«A Soft Tissue or Joint Restriction Problem?» Are joint restrictions primarily due to soft-tissue changes? Get one doctor's insight.

Με ελεύθερη μετάφραση το άρθρο αναφέρει:

Είναι σύνηθες, για τους θεραπευτές, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα, η ανάγκη να προσδιορίσουν αν πρόκειται για πρόβλημα των μαλακών μορίων ή αρθρικό, όποτε ανάλογα να σχεδιάσουν το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αρθρικών περιορισμών οφείλονται κυρίως (ή καθ' ολοκληρίαν) σε αλλαγές των μαλακών μορίων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αρθρικών προβλημάτων που οφείλονται σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ). Ακόμη όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, η μειωμένη κινητικότητα, εμπλέκει προσαρμογές, ανάλογα με τις αρθρικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί, στα τοπικά και κάποιες φορές σε απομακρυσμένα μαλακά μόρια.

Το 2003 οι Οστεοπαθητικοί Keppler και Jones, περιέγραψαν μια βασική αλήθεια, που αφορά όλους τους περιορισμούς και θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όλοι οι θεραπευτές που ασχολούνται με προβλήματα αρθρώσεων.

«Καθώς ο φραγμός (του περιορισμού) εμπλέκεται, απαιτούνται αυξημένες ποσότητες δύναμης και μειώνεται το εύρος κίνησης. Ο όρος 'φραγμός' μπορεί να παρεξηγηθεί αν ερμηνευθεί ως ένας τοίχος ή ως άκαμπτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί με μια ώθηση. Καθώς η άρθρωση πλησιάζει στο φραγμό, περιορίζεται υπό τη μορφή σφικτών μυών και περιτονίας, με σκοπό να αποτραπεί περαιτέρω κίνηση. Στην πραγματικότητα έλκουμε ενάντια σε συγκρατητές αντί να σπρώχνουμε κάποια ανατομική δομή».

KALTENBORN΄S TEST

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε αν το πρόβλημα είναι ενδοαρθρικό (μέσα στην άρθρωση) ή εξωαρθρικό (δηλαδή κυρίως στα μαλακά μόρια). Για παράδειγμα ο Kaltenborn (1980), περιέγραψε τρόπους εξέτασης/αξιολόγησης για την απάντηση στο ερώτημα. Επισήμανε ότι εάν γίνεται αντιληπτή αυξανόμενη δυσφορία όταν μια επώδυνη περιοχή διατείνεται, η βασική αιτία πιθανότατα είναι τα μαλακά μόρια. Ωστόσο, αν η συμπίεση της επώδυνης περιοχής αυξάνει τον πόνο, πιθανότατα εμπλέκονται κυρίως ενδοαρθρικές δομές.

Ο Kaltenborn επισήμανε επίσης ότι αν μια ενεργητική κίνηση –εκτελείται από τον ασθενή- προς μια κατεύθυνση, προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό του εύρους κίνησης), και κίνηση που ελέγχεται από τον θεραπευτή, προς την αντίθετη κατεύθυνση, επίσης προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό του εύρους κίνησης), τότε συσταλτές δομές όπως οι μύες και οι σύνδεσμοι είναι σχεδόν σίγουρα οι κύριοι ένοχοι. Για να επιβεβαιώσει αυτή τη πιθανότητα –αν η κίνηση που εκτελεί ο ασθενής και ο θεραπευτής προς την ίδια κατεύθυνση, προκαλεί πόνο (με ή χωρίς περιορισμό στο εύρος κίνησης), τότε αρθρική δυσλειτουργία είναι πιθανότατα η αιτία του πόνου.

ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αν οι περιορισμοί των αρθρώσεων οφείλονται συνήθως σε τεταμένους, σφικτούς, κοντυμένους και πυκνούς μύες ή περιτονία, η θεραπευτική προσέγγιση απαιτεί οι μέθοδοι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, με ασφαλή τρόπο να μεταβάλλουν αυτούς τους φραγμούς των μαλακών μορίων, ώστε να βελτιώσουν την κινητικότητα.

Ο Janda (1988), αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζουμε πότε η δυσλειτουργία των μυών προκαλεί αρθρική δυσλειτουργία ή το αντίθετο, προτείνει, επειδή υπάρχει αρκετές κλινικές ενδείξεις πως η κινητοποίηση των αρθρώσεων επιδρά στους μύες και τη περιτονία που άμεσα σχετίζονται με την άρθρωση, πιθανότατα αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την ομαλοποίηση του υπερβολικού τόνου σε αυτές τις δομές.

Καθώς η μείωση της μυϊκής υπερτονίας συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του αρθρικού πόνου, η απάντηση σε πολλά τέτοια ανάλογα προβλήματα φαίνεται να βρίσκεται στην επικέντρωση της προσοχή στα μαλακά μόρια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Ευτυχώς υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών τεχνικών που αφορούν τα μαλακά μόρια, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για τον μυοσκελετικό πόνο και δυσλειτουργία.

manualtherapyΠαραδείγματα τέτοιων αποτελεσματικών θεραπευτικών τεχνικών είναι: Muscle Energy Techniques (MET – Τεχνικές Μυϊκής Ενέργειας), στην αντιμετώπιση του 'μηχανικής προέλευσης αυχενικού πόνου', Positional Release Techniques (Τεχνικές θέσης ανακούφισης), όπως είναι το strain/counterstrain (SCS) και το (MET) στην αντιμετώπιση περιπτώσεων χαμηλής οσφυαλγίας.

Τα τρέχοντα αποτελέσματα απέδειξαν ότι και οι δυο τεχνικές MET και SCS, είναι αποτελεσματικές στην μείωση του πόνου και την λειτουργική ανικανότητα σε ασθενείς με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία. Επίσης η αξία του Myofascial Release (Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης), για περιπτώσεις όπως η χαμηλή οσφυαλγία, είναι επίσης επικυρωμένη.

Ελπίζω ότι αυτές οι σκέψεις θα χρησιμεύσουν για να μας υπενθυμίσουν ότι η αποκατάσταση του αρθρικού περιορισμού και της δυσλειτουργίας είναι συνήθως το αποτέλεσμα αλλαγών στα μαλακά μόρια, αλλά ακόμη και όταν η ίδια η άρθρωση έχει μεταβολές (λόγω τραύματος ή παθολογίας), η θεραπευτική προσέγγιση στα μαλακά μόρια, είναι σε θέση να προσφέρει την δυνατότητα λειτουργικής ανακούφισης.

ΠΗΓΕΣ


1. Kappler RE, Jones JM. "Thrust (high-velocity/low- amplitude) techniques, in Ward RC (ed)
Foundations for osteopathic medicine, 2nd edn." Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, pp 852–880, 2003.
2. Kaltenborn F. "Mobilization of the extremity joints." Oslo: Olaf Novlis Bokhandel, 1980.
3. Janda V. "Muscles and cervicogenic pain syndromes, in Grant R (ed) Physical therapy of the cervical and thoracic spine." New York: Churchill Livingstone, pp 153–166, 1988.
4. Phadke A, et al. "Effect of muscle energy technique and static stretching on pain and functional disability in patients with mechanical neck pain: A randomized controlled trial.". Hong Kong Physiotherapy Journal, 35:5-11, 2016.
5. Ellythy m. "Efficacy of muscle energy technique versus strain counter strain on low back dysfunction." Bulletin of the Faculty of Physical Therapy, 17(2):29-35, 2012.
6. Ajimsha M, et al. "Effectiveness of Myofascial release in the management of chronic low back pain in nursing professionals." Journal of Bodywork & Movement Therapies, 18, 273-281, 2014.

http://www.massagetoday.com

ΚαταγραφήΚαταγραφή2

Καταγραφή2

Τελευταία άρθρα

 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Key Lesion)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Ένα απλοποιημένο σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούμε σε μικρό χρονικό διάστημα να αξιολογήσουμε ολόκληρο το σώμα, στην αναζήτηση της βασικής αιτίας είναι το ART. Το ακρώνυμο ART προέρχεται από τις λέξεις: Asymmetry – Restriction of motion – Tissue texture abnormalities (Ασυμμετρία – Περιορισμός της κίνησης – Ανωμαλία στην υφή του ιστού).

  Ασυμμετρία

  Οι άνθρωποι γεννιούνται με κάποιο βαθμό ασυμμετρία. Η δομή και η θέση του μυοσκελετικού, του πεπτικού, του αναπνευστικού, του νευρικού και του καρδιαγγειακού συστήματος απαιτούν να είμαστε σε κάποιο βαθμό ασύμμετροι. Αυτή η ανισορροπία συχνά αντανακλάται σε ασύμμετρα μοτίβα στάσης. Για asymmertyπαράδειγμα, η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι δεξιόχειρες άνθρωποι φορτίζουν περισσότερο το κυρίαρχο δεξιό τους κάτω άκρο με αποτέλεσμα αυτό να είναι έχει περίπου 5% περισσότερο όγκο από το αριστερό. Αυτή η ασυμμετρία στη φόρτιση μπορεί με τον καιρό να προκαλέσει επιπλέον αλλαγές στην ευθυγράμμιση του σκελετού όπως πρόκληση περιστροφής στη λεκάνη, εμφάνιση ψευδούς ανισοσκελίας και ανάλογες προσαρμογές στη σπονδυλική στήλη. Ο θεραπευτής πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει αυτές τις σχετιζόμενες με τη στάση λειτουργικές αποκλίσεις, όπως διαταραχές στη βάδιση, άνω / κάτω διαγώνιο σύνδρομο (upper / lower crossed syndromes) και αλλαγές στην ευθυγράμμιση της κεφαλής σε σχέση με το ιερό οστό. Ο θεραπευτικός στόχος είναι η μυοσκελετική ευθυγράμμιση της κεφαλής πάνω στον αυχένα και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στο ιερό οστό.

  Περιορισμός της κίνησης

  Μετά την ανάλυση της στάσης, αξιολογούμε τους περιορισμούς στη κίνηση. Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σύγκριση των ανατομικών σημείων αναφοράς, αλλά πως η μια πλευρά του σώματος κινείται σε σύγκριση με την άλλη, δηλαδή ποια πλευρά κινείται πιο εύκολα και ποια έχει περιορισμό.

  osteopath doing a hip evaluation

  asymmerty2Αν υποθέσουμε ότι διαπιστώνουμε στη λεκάνη του ασθενή περιορισμό στη δεξιά πλευρά με αντίσταση στην οπίσθια ολίσθηση κατά τη συμπίεση. Αυτό σημαίνει ότι το δεξιό λαγόνιο οστό είναι «κολλημένο» εμπρός/κάτω σε σχέση με το αριστερό, προκαλώντας στροφή αριστερά της λεκάνης στον κατακόρυφο άξονα. Αν παραμείνει αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογές στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης με τη μορφή λειτουργικής σκολίωσης. Αυτές οι αλλαγές απορυθμίζουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και ενδεχομένως οδηγούν σε συμπτωματολογία.

  Ανωμαλία στην υφή του ιστού

  osteopath doing a shoulder evaluationΠρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τους ιστούς που βρίσκονται σε υπερτονία ή είναι ινώδης, το τελικό εύρος κίνησης και την υπερκινητικότητα. Εφαρμόζουμε δοκιμασίες κίνησης στον αυχένα, στη μέση και τα άκρα για να διαπιστώσουμε τάση, ευαισθησία ή διαφοροποιημένες κινήσεις, ώστε σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την αιτία του προβλήματος του ασθενή και έχοντας αυτά τα δεδομένα να σχεδιάσουμε ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό πλάνο.

  Συμπέρασμα

  Η αποτελεσματική θεραπεία απαιτεί τον εντοπισμό της βασικής αιτίας (Key Lesion) της συμπτωματολογίας του ασθενή. Βέβαια πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η βασική αιτία ενδεχομένως να μην αναφέρεται σε μια παράμετρο αλλά να είναι ο συνδυασμός παραμέτρων όπου συντονιζόμενοι μεταξύ τους προκαλούν ένα αποτέλεσμα. Αντιμετωπίζοντας τη βασική αιτία, δεν αποκαθίσταται μόνο η ισορροπία στη πάσχουσα περιοχή, αλλά βοηθάει επίσης στην απελευθέρωση του άγχους, τη μυϊκή χαλάρωση και την περιτονιακή απελευθέρωση ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης εξαιτίας της βασικής αιτίας. Με τον τρόπο αυτό δεν ανακουφίζουμε απλά τον ασθενή αλλά του δίνουμε ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

  Πηγή

  MYOSKELETAL ALIGNMENT TECHNIQUES, «Put ART to Work in Your Practice - A Screening System to Streamline Assessment», by Erik Dalton, PhD, executive director of the Freedom from Pain Institute   

 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Πολλές είναι οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν πόνο στη μέση, οι περισσότερες από αυτές εξαρτώνται από τις συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει στην καθημερινότητα μας. Η καθιστική ζωή, πολλές ώρες μπροστά στη τηλεόραση ή τον υπολογιστή, η διατροφή και το άγχος συμβάλλουν σημαντικά στη πρόκληση του πόνου στη μέση. Το ίδιο συμβαίνει επίσης από την υπερβολική καταπόνηση του σώματος, χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή, όταν δηλαδή θέλουμε να κάνουμε περισσότερα από όσα πραγματικά έχουμε την ικανότητα να κάνουμε. Το αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις είναι πρόκληση μικροτραυματισμών στην περιτονία με επακόλουθο αποτέλεσμα τη φλεγμονή και τον πόνο.

 • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Περιτονία- Fascia

  Ως κοινωνία, έχουμε επικεντρωθεί εδώ και πολύ καιρό στη διαίρεση, την αποσυναρμολόγηση και τη προσεκτική μελέτη των μικρότερων δομικών στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μεγάλη πρόοδο σε ορισμένους τομείς και σε ενισχυμένη κατανόηση των επί μέρους στοιχείων, αλλά οδήγησε επίσης σε μια πολύ περιορισμένη ολιστική κατανόηση αυτών που συμβαίνουν γύρω μας.

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Δεν είναι λίγες οι φορές που ως θεραπευτές καλούμαστε να φροντίσουμε ασθενείς τους οποίους με δυσκολία μπορούμε να αγγίξουμε εξαιτίας του πόνου. Τις περισσότερες φορές είναι αδύνατη μια διαφωτιστική κλινική αξιολόγηση και ακόμη πιο δύσκολή η θεραπευτική προσέγγιση χωρίς τον κίνδυνο να πονέσει περισσότερο ο ασθενής μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια προσέγγιση είναι να μην κάνουμε τίποτα, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί ότι αυτό θα είναι ευεργετικό για τον ασθενή μας, αντίθετα πολλές φορές συσσωρεύει και άλλες δυσκολίες. Μια άλλη προσέγγιση είναι να υιοθετήσουμε μια στρατηγική θεραπευτικής προσέγγισης βήμα-βήμα. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική θεραπεία.  

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.

 • ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Οι ποδηλάτες που κάθονται σε μια λεπτή, σκληρή σέλα υπόκεινται σε συνεχείς προσκρούσεις, που μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για ακραία περινεϊκή πίεση, με αποτέλεσμα άμεσα ή έμμεσα συμπίεση του Αιδοιϊκού Νεύρου. Παγκόσμια ένα εκπληκτικό ποσοστό 50-91% των ποδηλατών αναφέρει πόνο στη βουβωνική χώρα και το όσχεο εξαιτίας του παρατεταμένου καθίσματος σε μια στενή σέλα.

 • ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ένας από τους στόχους του εκπαιδευμένου θεραπευτή είναι να διευκολύνει τον ασθενή του να επιτύχει μια χαλαρή ψυχική και συναισθηματική κατάσταση, ώστε να είναι αποτελεσματική η θεραπευτική του παρέμβαση. Το επιτυγχάνει μειώνοντας την υπερδραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων.

 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Αναφέρεται συχνά πως «αν κάνουμε μαγνητική τομογραφία σε ανθρώπους χωρίς συμπτωματολογία, είναι πιθανό να βρεθούν ενδείξεις ανώδυνης δυσλειτουργίας» ή «αν σκανάρουμε άτομα με επώδυνα συμπτώματα, συχνά δεν θα βρούμε εμφανείς δυσλειτουργίες ή ανωμαλίες».

 • ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  "Το να κάθεσαι είναι πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα, σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από τον ιό HIV και είναι πιο επισφαλή από το να πετάς με αλεξίπτωτο. Καθόμαστε μέχρι θανάτου", λέει ο James Levine, καθηγητής Ιατρικής στην Κλινική Mayo, σε συνέντευξή του στους LA Times. «Η καρέκλα υπάρχει για να μας σκοτώσει».

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η υπόθεση πίσω από τον όρο ψηφιακή άνοια είναι ότι η κατάχρηση στη χρήση του διαδικτύου και σε συσκευές με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προκαλεί γνωστική εξασθένηση, όπως μειωμένη προσοχή και μειωμένο εύρος μνήμης, ενώ ενδέχεται ακόμη και να επιταχύνει την πρώιμη άνοια. Η Ψηφιακή Άνοια αποτελεί μια σύγχρονη απειλή για την υγεία, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να πάρει τη μορφή επιδημίας.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 298 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.